نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندس عمران (مدیریت ساخت)

چکیده

اغلب کارفرمایان اعم از این که از بخش های دولتی (عمومی) یا خصوصی باشند کم و بیش تصویر روشنی از آنچه می خواهند بنا کنند، دارند. ایشان غالباً نمی­ توانند خواسته­ های خود را به درستی به طرف مقابل القا نمایند. در این مرحله است که نیاز به خدمات مهندسین مشاور که دارای کارشناسان مسلط باشند مطرح می­ گردد.
ارتباط اخیرالذکر بین کارفرماو مشاور در اروپا و دیگر کشورها تقریباً از یک طبیعت برخوردار است، با این تفاوت که در کشورهای غیر اروپایی معمولاً مشاور و کارفرما از ملیت ­های مختلف اند و گذشته­ های تاریخی آنها را به یکدیگر مرتبط می­ سازد.

عنوان مقاله [English]

Selection and Employment of Planning Consultants and Revision of Developmental Plans of Iran

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Ershadmanesh

Master of Civil Engineering

چکیده [English]

Most employers, whether they belong to public or private sections, have more or less a clear picture of what they want to implement. They often cannot properly convey their wishes to the people who are to carry them out. At this stage, the need for consultant engineering services who have capable experts in employment becomes clear.
The above-mentioned relationship between employer and consultant has almost the same nature in Europe and other countries, with the difference that in non-European countries the consultant and the employer are usually of different nationalities and it is their historical past that links them together.

1- اعرابی، سید محمد (مترجم) – پارسائیان، علی (مترجم) – مدیریت رفتار سازمانی، جلد اول رفتار فردی، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول – سال 1374 – 449 صفحه.
2- امام جمعه زاده – ناشر نشریه نامه انجمن – شماره 6 و صفحه 15 و 20 و 21.
3- بتن در مناطق گرمسیر – ناشر سازمان برنامه و بودجه – اولین سمینار بندرسازی – بهمن – 1365 صفحه 76 الی 80.
4- پیک ویژه مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران – سال اول – شماره – 3 مهر 1378.
5- توافقنامه اجرای بدنه و سرریز طرح سد و نیروگاه گتوند – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی سپاسد – 1378.
6- جاسبی، عبدالله – اصول و مبانی مدیریت – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – چاپ چهارم – سال – 1369، 218 صفحه.
7- حفاری در معادن سطحی – ناشر شرکت تامراک – چاپ اول – 598 صفحه.
8- دانشکده فرماندهی و ستاد.
9- دانشگاه صنعتی شریف – انتشارات معاونت تحصیلات تکمیلی – جزوه درس اصول و مدیریت ساخت.
10- دستورالعمل حفاظت و ایمنی – ناشر شرکت نیمرخ پیمانکار تونلها انحراف طرح سد و نیروگاه گتوند – 24 صفحه.
11- رحیمی حقیقت، علی – نشریه صنعت برق – شماره 78– 36 خرداد – صفحه 58.
12- فهرست بهای واحد رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه­آهن – انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1377 – صفحه 97 الی 101.
13- فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو – سال 1370 – 28 صفحه.
14- فهرست خدمات مرحله ساخت سدها – انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو – سال 1370 – 45 صفحه.
15- فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو – سال 1370 – 13 صفحه.
16- فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو – سال 1370 – 26 صفحه.
17- قرارداد شرکت مشاور زمین پژوه و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در طرح سد و نیروگاه گتوند پیوست (2) صفحه 2 الی 42.
18- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران – انتشارات وزارت نیرو – دی 1376 – صفحه 1 الی 27.
19- مجلس و پژوهش – انتشارات نشریه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی کار گروه تحقیق شماره دوم – سال 1374 – 231 صفحه
20- مجموعه مقالات نخستین همایش سد خاکی – انتشارات شرکت مهندسی سپاسد – صفحه 262 الی 287.
21- مطالعات اثر زیست محیطی طرح گتوند – شرکت مشائیر – سال 1378.
22- ملاکی (معاون امور برق وزارت نیرو) – نشریه صنعت برق – خرداد 78 – شماره 37 صفحه 6 و 7.
23- نجمایی، محمد – سدها – مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه (TC) – 540 / 4 س 3 ن – 207 صفحه.
24- واثقی، قاسم – اخلاق مدیریت – انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی – 282 صفحه.
25- Bell, F.G. (1994), Description and classification of Rock Masses, chapter 3 of: Engineering in Rock Masses, Butterworth & Heineman, London.
26-Dancan, W.R. (1996), A guide to the project Management Body of Knowledege project Management Institute.
27- Druker, P.F. (1954), The Practice of Management, Harper and Bros.
28- Franklin, J & Dussault M (1991), Rock Enguneering Application, McGraw – Hill, New York.
29- Hofstede, The cultural Relativity of Organizational Pratices and Theories p.85.
30- Jansen, R.B. (1988), Adzanced Dam Emgineering Van Nostand Reinhold, New York, Harper & Row (2974).
31- Mintzberg. H. (1973), The Natures of Managerial work (New York: Harper & Row)
32- Milgram, S. (1974), Obedience to Authority (New York: Harper & Row).
33- Technical dictionary on dams, 1994.
34- Thomas, H.H. (1976), The Engineering of Large Dams, Part 1, John wiley & Sons, London.