نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

شهر بابلسر شهری جدید و تابع سنت های یک فرهنگ روستایی است که در یکصد سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و نمی توان استخوان بندی آن را به صورت یک قلعه روستایی تصور کرد. عموما به صورت بکر و در اراضی پست اطراف خود رشد یافته است.
به طور کلی سه عامل عمده شامل دریا، رودخانه و شبکه ارتباطی در توسعه فضایی، فیزیکی بابلسر تاثیر مستقیم داشته اند.
جوانی جمعیت، مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر بابلسر از دیگر مسائل مهم و مشکل آفرین شهر بابلسر محسوب می گردد. قطعا سیر تحول توسعه را تاخیر می بخشد و امکان این که شهر را در حد بحرانی جمعیت قرار دهد دور از انتظار نیست.
لازم است بر اساس برنامه ریزی های دقیق و از جمله کنترل موالید و سیاست های جمعیتی، گسترش تجهیزات و قابلیت های روستایی، تقویت مراکز شهری کوچک در اطراف شهر بابلسر می تواند به این مهم جامه عمل پوشانیده شوند.

عنوان مقاله [English]

Brief Examination of the Geographic Space of Babolsar

نویسنده [English]

  • Hasan Rajabpour Kari

Master of Geography

چکیده [English]

The city of Babolsar is a new city still influenced by traditions of a rural culture; it has nevertheless grown considerably over the past hundred years and cannot be considered as a rural fortress anymore. It has mainly grown in a wild manner in low areas surrounding it.
In general, three major factors including the sea, river and road network have had direct impact on the physical and spatial development of Babolsar.
The great number of young population and the excessive migration of villagers to Babolsar are among major problems of the city. This will certainly delay the process of development, and it is not unexpected that the city reach a critical level of population.
It is necessary to deal with this important issue based on accurate planning, including birth control and demographic policies, development of rural facilities and capabilities, and strengthening of small urban centers around Bablosar.

1- میرسلیم، سیدمصطفی، دانشنامه جهان اسلام، نشر دایره­المعارف، تهران 1375.
2- مازندران، چهارمین سخنرانی آموزش سرتاسری، راهنمایان فرهنگی کشور، بابلسر 22 تا 28 شهریور، اداره کل فرهنگ و هنر استان مازندران، سال 1354.
3- نقش محیط (مهندسان مشاور) طرح جامع شهر بابلسر، بررسی منطقه و حوزه نفوذ (وضع موجود) ، جلد اول، بهمن 1378.
4- رجب پور کاری، حسن، روند شکل­گیری و توسعه فضایی شهر بابلسر، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای انسانی (شهری – روستایی) ، واحد شهرری، شهریور 1380.
5- سرشماری عمومی نفوس و مسکن (نتایج تفصیلی)، استان مازندران، شهرستان بابلسر، مرکز آمار ایران، سال 1375.