نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه توجه به انرژی­ های نو (جایگزین) در راستای دست یابی به اهدافی چون حفظ محیط زیست، ماندگاری منابع انرژی و استفاده مستمر از انرژی­ های دائمی مورد توجه اغلب کشورهای جهان قرار دارد. به تبع تفاوت تکنیکی عظیمی که مابین کشورهای جهان وجود دارد قسمت اعظم تولید و استفاده از این نوع انرژی نیز در اختیار کشورهای پیشرفته است. اما کشورهای جهان سوم نیز کم و بیش با تکیه بر منابع انرژی­ زایی چون باد، خورشید، زمین گرمایی، اتمی و الکتریکی به دنبال یافتن جایگاه مناسب در تولید انرژی­ های جایگزین هستند.

عنوان مقاله [English]

Development of the Global Market of Solar Energy

نویسنده [English]

  • Teymur Amar (Translator)

Member of Faculty, Islamic Azad University

چکیده [English]

Nowadays new (alternative) energies are paid significant attention by most countries of the world in the pursuit of goals such as environmental protection, sustainability of energy resources and continuous use of permanent energies. Due to the huge technical differences among the countries of the world, much of the production and use of this kind of energy is also available to advanced countries. Nevertheless, the Third World countries also try to gain the right status in production of alternative energies by relying more or less on energy sources such as wind, solar, geothermal, nuclear, and electrical energies.