نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اکوتوریسم نوعی از گردشگری است که بر جاذبه های طبیعی، تأکید دارد (ادینگتون اکوتوریسم، 1374) و این صنعت به ویژه در نواحی خاصی از کره زمین که طبیعت چهره خشن­ تری را ارائه می ­دهد، بیش از هر چیز نیازمند برقراری رابطه انسان با محیط می­ باشد. لذا در این مقاله به لزوم و نحوه این ارتباط و نقش مؤثر انسان در این امر پرداخته و ضمن بررسی آب و هوا به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در محیط، ویژگی­ های آب و هوایی نواحی قطبی را به لحاظ شرایط خاصی که در صنعت جهانگردی این مناطق به وجود می­ آورند. مطالعه نموده­ ایم. سرانجام هتل های یخی را به عنوان بهترین نمونه استفاده از یکی از خشن­ ترین محیط ­های طبیعی کره زمین به عنوان جاذبه­ های گردشگری معرفی کرده­ ایم. این نمونه می­ تواند الگویی مناسب برای سرزمین­ هایی باشد که دارای چهره ­های خشن و متفاوتی از طبیعت می ­باشند.

عنوان مقاله [English]

Tourist Attractions in Polar Regions (Case Study: Ice Hotels)

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Taghvaei
  • Shirin Arsian

چکیده [English]

Ecotourism is a type of tourism that emphasizes natural attractions (Edington Ecotourism, 1995), and which needs, above all else, to establish a relationship between human and nature, especially in certain areas of the planet where nature shows a harsher face. Therefore, in this article, the necessity and manner of this relationship and the effective role of man in this regard have been considered, and by studying the climate as one of the most important factors in the environment, the climatic characteristics of the Polar Regions have been examined in terms of specific conditions caused by them in tourism industry. Finally, we have studied ice hotels as the best example of using one of the world's most violent natural environments as tourist attractions. This example can be a model for territories that have a violent and different character of nature.

1- ادینگتون ، ج، اکوتوریسم، ترجمه اسماعیل کهرم، سازمان حفاظت از محیط زیست، تهران، 1374.
2- جعفرپور، ابراهیم، اقلیم­شناسی، دانشگاه تهران، چاپ دوم.
3- دربیگی، مزدک، مقاله درآمدی بر طبیعت کردی و پیامدهای اقتصادی آن، نامه پژوهش، 16 و 17 و 1379.
4- رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم، پیام نور، دوم، 1374.
5- شکویی، حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، گیتاشناسی، اول، 1375.
6- شکویی – حسین، فلسفه جغرافیا، گیتاشناسی، پنجم، 1369.
7-صباغ کرمانی، مجید، صنعت جهانگردی در ایران، مرکز پژوهش­های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران& 1375.
8- ویلسون، ادوارد، تنوع حیات، ترجمه عبدالحسین وهاب­زاده، موزه آثار طبیعی، حیات وحش ایران، تهران، 1376.
9- هاگت، پیتر، جغرافیا ترکیبی نو، ترجمه دکتر شاهپور گودرزی نژاد، سمت، سوم، 1376.