نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

برای پردازش اطلاعات کارتوگرافی، لازم است ساختار توپولوژیکی داده ­ها مشخص گردد تا پایگاه داده­ ها هوشمند و برای تجزیه و تحلیل و جابه جایی مهیا شود. پس از جمع ­آوری داده ­های گوناگون باید یک پایگاه داده­ای با ساختار توپولوژیکی و سازگار هندسی ایجاد گردد. این عمل، با تبدیل انواع داده ­ها و انطباق در یک مقیاس و انتخاب یک سیستم تصویر یا سیستم مختصات شبکه­ ای آغاز می­ شود. اما در نقشه کامپیوتری راستری و GIS به چیز دیگری نیاز است. باید کلیه پیکسل­ ها از یک شکل و اندازه واحد باشند.

عنوان مقاله [English]

Creation of Database

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In order to process cartographic information, it is necessary to determine the topological structure of data so that database becomes intelligent and ready for analysis and transfer. After collection of various data, a database with consistent topological and geometric structure should be created. This task begins with conversion of all types of data and their matching on a single scale and selection of a single image or network coordinate system. But in raster computer maps and GIS there is need for something else. All pixels must be of same shape and size.