نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئودزی و عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه مدیریت صحیح بر منابع آبی، بدون داشتن اطلاعات دقیق از آن، امری غیرممکن است. اطرف دیگر بهره­ گیری از روش­ های سنتی موجود در برآورد حجم منابع آبی حوضه­ های برفگیر، علاوه بر مشکلات اجرایی و هزینه بالا، عملاً به خاطر مشکل دسترسی به مناطق صعب ­العبور، دقت کافی را نیز به دست نمی ­دهد. اخبار سیل­ های غافلگیر کننده در این دهه به خصوص در سال­ های اخیر، خود نمونه ­ای از عدم کارآیی در حجم برآورد این منابه و در نتیجه ضایع شدن منابع انسانی- کشاورزی بوده است. با توجه به ماهیت دینامیکی حوضه ­های برقی، تکنیک سنجش از دور به عنوان بهترین ابزار از حیث به روز بودن اطلاعات و قابلیت دسترسی و هزینه مناسب، در مقایسه با روش­ های سنتی، مطرح شده و کاربرد وسیعی را در مدیریت منابع آبی عهده ­دار گردیده است. در این مقاله روش برآورد دو پارامتر مهم سطح و عمق حوضه برفی از طریق تلفیق اطلاعات تصاویر سنجش از دور و سیستم­ های جدید هوابرد لیزری (هواپیما و هلیکوپتر) به کمک روش ­های تعیین موقعیت  ماهواره ای GPS و تکنیک جدید DGPS پیشنهاد و تشریح می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Application of Satellite Technology and Laser Airborne Systems in Estimation and Management of Exploitation of Snow-Based Basins

نویسنده [English]

  • Ramin Kiamehr

Master of Geodesy, Member of Faculty at the University of Zanjan

چکیده [English]

Today, proper management of water resources without accurate information about them is impossible. On the other hand, utilization of existing traditional methods in estimating the amount of water resources in snow catchment areas (basins mostly filled with snowfall), in addition to practical problems and high costs, is unable to provide with sufficient precision due to hardships in access to areas difficult to pass. The news of surprising floods over the past decade are examples of this inability to estimate these resources and the consequent loss of human and agricultural resources. Considering the dynamic nature of snow basins, technology of remote sensing has been introduced as a much better tool compared to traditional methods in terms of up-to-date information, accessibility and reasonable cost, and has found vast applications in management of water resources. In this paper, the method of estimating the two important parameters of level and depth of snow basin through combination of information from remote sensing images and new aerial laser systems (airplane and helicopter) using GPS satellite positioning methods and new technique of DGPS are proposed and described.

1-  جزوه آموزشی مرکز سنجش از دور ایران- وزارت پست و تلگراف و تلفن.
2- دکتر مجید همراه- سمینار نقشه در دفاع و سازندگی- انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
3- دکتر حسن علیزاده ربیعی- سنجش از دور- انتشارات سمت.
4- مهندس فرخ برزگر و مهندس صادقیان- بررسی تأثیر بزرگراه شهید کلانتری در رسوب­گذاری دریاچه ارومیه- مجله علوم زمینی، سازمان زمین شناسی کشور.
5- E.T.Engman, Remote Sensing in Hydrology, Chapman and Hall U.K.1991.
6- D.Wells, Gutde to GPS Positioning Canddian GPS Associates 1987.