نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

سیستم­ های اطلاعات جغرافیایی در برنامه­ ریزی محیطی، بررسی تأثیر محیط و نیز برنامه ­ریزی چشم­ انداز، در سال­ های اخیر اهمیت، فزاینده ­ای پیدا کرده­ اند، دلیل اصلی این امر، نیاز به برنامه­ ریزی محیطی برای مقایسه تعدادی داده­ های مربوط به منطقه می ­باشد که منابع طبیعی و حساسیت آن­ها به تأثیرات مختلف را تشریح می­ کند، زیرا از GIS  می­ توان برای انطباق داده­ های مربوط به منطقه با ویژگی­ های آن استفاده کرد. GIS ابزار بسیار کارآمدی در این قبیل برنامه ­ریزی­ها به شمار می ­رود.
بررسی­ های محیطی به پیش ­بینی تأثیرات محیط نیاز دارد. از این رو کدل یا آنالیزهای مخاطره، باید در تکنولوژی GIS وارد شود.
این مقاله برخی روش­ های کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی را تشریح می­ کند. کاربرد GIS در ارتباط با مدل­ های رویکردی با چند مثال از پروژه ­های موجود، تشریح می ­گردد:
بررسی دره wurm، بررسی EIA مسایل افزایش ترافیکی دره WURM در جنوب شهر مونیخ.
تأثیر فرودگاه جدید مونیخ II بر منطقه و مسائل توسعه شهری و افزایش ترافیک.
مدیریت محیطی در نواحی مرزی جنگل­ های Muhlvertel,(sumava) Bohmerwald (شمال اطریش)
مثال­ های انتخاب شده، از برنامه­ ریزی چشم­ انداز و بررسی­ های تأثیر محیطی با استفاده از GIS و قابلیت­ های مدل سازی GIS به دست آمده ­اند.
برای هر پروژه موضوع مختلفی بر پایه سیستم اطلاعات پروژه GIS مطرح و ارزیابی شده است.

عنوان مقاله [English]

Application of GIS in Landscape Planning

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee (Translator)

Master of Human Geography

چکیده [English]

Geographic information systems have gained increasing importance in environmental planning, examination of environment’s effects and landscape planning. The main reason for this fact is the need for environmental planning in order to perform comparison of different sets of data related to an area with the aim of achieving a description of natural resources and their sensitivity to different effects, because it is possible to use GIS for adapting data produces about an area with its real characteristics. GIS is considered a very efficient tool for these types of planning.
Environmental studies require prediction of the environment’s effects. Consequently, risk analyses should be entered into the GIS technology.
This paper describes some methods of application of geographic information system. Application of GIS in connection with models of attitude are elaborated in this paper through mentioning the following examples:
The EIA Study of traffic increase issues in the Wurm Valley in southern Munich;
The impact of the new Munich II airport on the region, urban development issues and increase of traffic;
The environmental management in border areas of Bohmerwald (Sumava) forests in Muhlvertiel in northern Austria.
The selected examples have been obtained through landscape planning and study of environmental effects using GIS and its modeling potentials. Different topics have been raised and assessed for either project based on GIS system of project’s information.

1- Bayerisher Staatsministerium des Innen and Umweltbundesamt Berlin (1992); Umweltvertraglichkitsprufung- created by Planungsverband AuBerer Wirtsaftsraum Munchen, Planungsburo Prof. Ing. II. Kurzak, Planunsbilro Dr. Schaller, 1992.
2- Bayerisches Staatsministerium fur Landesent wicklung und Umwelfragen (IItsg). Munchen (1992): Fachubergreifendes Konzedpt fur das Umland des Flughalends Munchen, Munchen 1992. Created by Planning office Knopp, Munich, Dr. Schiller, Kranzbergund Prof. Kirchhoff, University of Technology, Munich. RB-Nr. 14/92/09, ISBN 3-910088-97-X.
3- Deutsches Nationalkomittee MAB Bonn (1994): Development Concept Bavarian Forest/Sumava (Bohemian Forest)/ Muhlviertel, M AB- Mitteilungen Nr.40, ISBN 3-927907-41-3.