نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

از بین نیازهای اولیه بشر (غذا، لباس و سرپناه) تأمین سرپناه، مشکل­ ترین آن هاست. تأمین نیازهای سکونتی بسیار گران است. حتی برای ثروتمندان ایجاد مسکن، بزرگترین سرمایه ­گذاری خانوار محسوب می­ شود. اخیراً حتی خوش بین­ ترین برنامه­ ریزان نیز قبول کرده­ اند که ارزان ترین خانه با ساده ­ترین طرح نیز از قدرت مالی حداقل یک سوم خانوارهای شهری در کشورهای در حال توسعه خارج است. یکی از طرح­ هایی که برای پاسخگویی به حل مشکل مسکن ارایه شده است. ایجاد مسکن به شیوه آپارتمان می­ باشد. این طرح که از سال­ های نه چندان دور برای حل مشکل مسکن در ایران به کارگرفته شده، در شهر اصفهان چندان به کارگرفته نشده است. با توجه به طرح­ های جامع این شهر (که بسیاری شهر را سیمای افقی قرار داده بود) از سیمای عمودی پرهیز شده و جز در مناطق محدودی از شهر، که عدم تعارض با بافت تاریخی و سنتی داشته و این الگو پذیرفته شده است، اخیراً در طرح جامع جدید و در نوشهرهای ساخته شده، جهت سرزیر مادر شهر اصفهان، طرح­ های آپارتمان ­نشینی مورد توجه واقع شده و از این الگو استفاده می ­شود.
در مطالعه حاضر برای رسیدن به شناخت آپارتمان­ نشینی در اصفهان، 6 حوزه شهری در محدوده منطقه طرح جامع اصفهان که دارای آپارتمان بوده، انتخاب و به وسیله پرسشنامه مورد تحقیق و مدافه قرار گرفته­ اند. این 6 حوزه مطالعاتی، از نظر بافت فرهنگی، اجتماعی و مکان جغرافیایی تفاوت­ هایی با هم دارند که نتایج مطالعات بسیار جالبی را به ما ارایه نموده است. امید است این تحقیق بتواند رهگشای معضلات و مشکلات این نوع سکونت باشد.
اهدافی که از این مطالعه مدنظر بوده به شرح ذیل می­ باشد:
1- بررسی در مورد فرهنگ آپارتمان ­نشینی و رشد و توسعه آن در اصفهان
2- بررسی روابط بین شغل و تحصیلات با آپارتمان­ نشینی
3- بررسی مشکلات آپارتمان­ن شینی
5- بررسی میزان علاقه مردم به آپارتمان نشینی
6- ارایه راه­ حل­ هایی برای معضلات و مشکلات

عنوان مقاله [English]

Apartment Life (Residence) in the Urban Area of Isfahan

نویسنده [English]

  • Hamidreza Varesi

Member of Faculty, University of Isfahan

چکیده [English]

Among human’s primary needs (food, clothes and shelter), provision of housing is the most difficult. Fulfilment of such needs is very expensive. Even the rich consider house as the greatest family investment. Recently even the most optimistic planners have accepted that the least expensive house with plainest design cannot be afforded by at least a third of urban families in developing countries. One of the plans proposed for solving this problem is development of apartments. This plan, applied in Iran since not-so-distant past, has not yet been utilized in Isfahan. In spite of the city’s former comprehensive plans (with a “horizontal” attitude) which avoids vertical appearance except in limited areas in the city where this approach is not in conflict with the traditional and historical texture of the city, recently in new comprehensive plan and in creating new cities apartment-based plans have been considered and used as a course of action.
In this study, conducted with the aim of recognizing apartment-based residence, six districts with significant apartment residences within the area of implementation of comprehensive plans in Isfahan have been selected and examined using questionnaires. These six study areas have differences in terms of cultural and social textures and geographical positions whose study has revealed interesting facts. It is hoped that this investigation will help solve such residential problems.
The aims of this study include: examination of correct manners of apartment-residence and its development in Isfahan, the connection between type of occupation and apartment residence, apartment lifestyle problems, interest of people in living in apartments, and proposing solutions for related problems.