نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فتوگرامتری دانشگاه تهران

چکیده

سابقه نقشه ­برداری و کاداستر در ایران
طبری در تاریخ مهم خود به مساحی تمام املاک ایران در دوران پادشاهی قباد اشاره می­ کند. البته می­ دانید که پهنه ایران در آن روزگار، مساحتی چندین برابر مساحت ایران امروز داشته است.
اصطخری، که در قرن چهارم هجری یا قرن دهم میلادی می­ زیسته در کتاب صورالاقالیم خود، ممالک و صوراقالیم زمین و شهرها و دریاها رودها و مسافات بین آنها را به تفصیل بیان نموده و همه آنها را بر روی نقشه­ ها آورده است. این نقشه­ ها را که در کتاب وی مشتمل بر نوزده عدد است، صور می­ نامند.
تقویم البلدان نوشته ابوالفداء، از جمله کتاب­ هایی است که در قرون وسطی به عنوان کتاب مرجع مورد توجه بود است و از اواسط قرن شانزدهم میلادی گاه ترجمه­ هایی از پاره­ای قسمت ­های آن به زبان­ های اروپایی منتشر شده است. فصلی از این کتاب درباره تحقیق در امر مساحت و فصلی دیگر درباره مساحت اقلیم­ های هفت گانه به روش ­های قدما و متاخران است. ابوالفداء به برخی از پیشینیان خود خرده می­ گیرد که آنان ذکری از طول و عرض شهرها نکرده ­اند.
در دوره ­های بعد متأسفانه کارهای عملی در این بخش از جهان به طور نظام یافته، پیش نرفت. بنابراین در حال حاضر باید کوشش را دو چندان کرد و خلاء به وجود آمده را پر نمود.

عنوان مقاله [English]

Cadaster: Components, Types and Methods

نویسنده [English]

  • Saeed Sadeghian

Ph.D. Student of Photogrammetry, University of Tehran

چکیده [English]

Tabari, in his important history book, refers to preparation of cadaster for whole lands of Iran during the reign of Kavad. It was so despite the fact that in those days Iran was a number of times vaster than its current area.
Estakhri, living in tenth century A.D., has in his book, Sovar-al-Aghalim, described lands, climates of earth, cities, seas, rivers and the distance between them in detail, and has displayed them on maps. These maps which amount to 19, are called Sovar.
Taghvim-al-Boldan, written by Abolfada’, is one of the books written during the Middle Ages and a reference book in those times, and it has been translated since mid-sixteenth century into a number of European languages. a chapter of this book is about research on “area” and other chapter is about the areas of seven climates composed in line with the attitude of older times. Abolfada’ criticizes a number of former students because they hadn’t mentioned any data concerning the length and width of cities.
Unfortunately, such activities did not continue in later times in an organize manner. Therefore, we must make double efforts to remove the shortages created by inaction.