نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در میان ابداعات و تکنیک­ های پیشرفته، تهیه و تولید نقشه، بیش از همه دستخوش تحول شگرف قرار گرفته است. پیشرفت و توسعه نقشه به کمک کامپیوتر تا جایی است که هم اکنون برنامه­ های میکروکامپیوترها، کاربران را توانا ساخته تا با ارتباط متقابل، به طراحی و ساخت انواع نقشه­ ها بپردازند.
برنامه­ های فعلی و جاری تهیه نقشه، هماهنگ با سیستم ­های سخت افزاری طراحی و ترسیم موارد عمومی کارتوگرافی می­ باشند که فایل­ های مختلف نقشه را تولید کرده و دستگاه ­های تصویر لیزری را به حرکت درآورده تا فیلم مثبت و منفی لیتوگرافی جهت ساخت گراور عرضه شود. در این راستا، تکنولوژی کامپیوتر، قرائت، تحلیل و تفسیر نقشه­ ها متحول گردیده است. نمایش الکترونیکی نقشه­ های مجازی (بدون برخورداری از هیچ گونه واقعیت ملموس) به کاربران امکان می­ دهد که از سیستم­ های قوی نمایش کارتوگرافی نظیر اطلس الکترونیکی به منظور جستجو و کاوش سریع و مقایسه داده­ های آماری یا تهیه نقشه سطح به ارزش استفاده کنند.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Among advanced inventions and techniques, preparation and production of maps has undergone wonderful changes and transformations more than any other field. Computer progress and development of maps has reached a level that currently microcomputer programs have made users able to design and make a variety of maps through interconnections.
Current programs of mapping are in alignment with hardware systems of general cartographic design and drawing; they produce different files of map and move the laser imaging devices to deliver positive and negative lithographic films for making gravure. In this regard, the computer technology has transformed reading and analysis of maps. Electronic display of virtual maps (without any “real” activity) allows users to utilize powerful systems of cartographic display such as electronic atlases for quick exploration and comparison of statistical data or preparation of value maps.

ANSON.R.W and ORMELING.F.J: BASIC CARTOGRAPHY, Volume 3, ICA. 1996.