نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

اطلاعات مربوط به خاک و فرسایش آن، یکی از با ارزش ترین موارد برای طرفداران حفظ محیط زیست و طرفداران توسعه اقدامات زراعی است. اما هنوز هیچ استانداردی در خصوص جمع ­آوری داده­ ها وجود ندارد. هم اکنون پروژه ­ای در حال انجام است که به وسیله آن داده ­های مربوط به وضعیت جهان به دست می­ آید. پروژه Europe Hun Soter نیز در دست تهیه و اجرا است.
برای ثبت داده ­های خاک کشور مجارستان، تلاش ­هایی در مقطع زمانی بیش از 150 سال انجام داده است که شاید پروژه Kreybig سال 51-1932م یکی از برجسته ­ترین آنه است. البته پروژه Kreybig که از نظر روش­ های اعمالی شبیه دیگر موارد است و از بسیاری جنبه­ ها شبیه روش GIS است. زمین  را برای آغاز به کار Soter در دهه 1986م آماده کرد. این پروژه بین­ المللی که برای ارایه داده­ های اصلی مربوط به ارقام عوارض زمین و خاک در مقیاس 1:1000،000 تهیه شده است. جهت به دست آوردن نقشه­ های رقومی، داده ­های مربوط به مشخصات تکنولوژی جاری و تکنولوژی نوین را با هم ترکیب می ­کند. برای آزمودن روش شناسی و ابزار، داده­ های اصلی Pilot Soter در سرتاسر جهان با امید به این مطلب ارایه می­ شوند که در نهایت به خلق داده ­های ثابت و همگون فرسایش خاک بیانجامد و به سهولت بهنگام شود.

عنوان مقاله [English]

Study of Soil and its Erosion Around the World

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

Master of Human Geography

چکیده [English]

Soil and erosion information are among the most valuable data for environmentalists and supporters of development of agricultural activities. However, there are still no standards regarding data collection. Currently, a project is being conducted that is aimed at gaining data related to the world’s status. The Europe Hun Soter is also being under preparation and implementation.
Various efforts have been made over a period of one hundred fifty years to record soil data in Hungary. The Kreybig Project (1932-51) is one of the most prominent of such attempts. This project, which in practical terms is similar to other methods and especially to GIS, paved the way for launching the Soter in 1986. This international project, which has been conducted for presentation of main numerical data related to soil and land features on a scale of 1: 1,000,000, combines the data from common and modern technologies in order to make digital maps. The main Pilot Soter data are presented around the world with the hope that they will eventually lead to creation of stable and homogeneous soil erosion data that can be easily updated.