نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئوفیزیک

چکیده

با ورود تکنولوژی ماهواره به عرصه علوم ژئودتیک، تحولی بزرگ در زمینه دستیابی به اطلاعات با ارزش از شکل و ابعاد زمین به وجود آمده است. اگرچه از دید کارشناسان علم نقشه­ برداری استفاده از تصاویر ماهواره­ ای می­ تواند در جهت تهیه و بازنگری نقشه ­های خطی و تماتیک بسیار کارساز و مفید باشند، اما بهره­ مندی از تصاویر ماهواره ­ای فقط منحصر به کاربردهای ژئودتیکی آنها نیست، بلکه از نقطه نظر کارشناسان علوم ژئوفیزیک، اطلاعات استخراج شده از تصاویر ماهواره ­ای می­ تواند در زمینه شناخت ذخایر معدنی موجود در سطح و درون زمین بسیار مفید باشند.
مقاله ­ای که در ذیل ارایه شده است، گویای بخشی از کاربردهای عمده تعبیر و تقسیر تصاویر ماهواره­ ای می­ باشد که جهت کشف ذخایر معدنی موجود در معادن مس و طلای کشور برزیل بکار گرفته شده است. و باعث آشنایی بیشتر علاقه ­مندان دانش سنجش از دور به کاربردهای مختلف تصاویر ماهواره ­ای در زمینه اکتشاف معادن می ­باشد، و به طور مختصر در این مقاله به آن اشاره شده است.

عنوان مقاله [English]

Application of Satellite Images in Exploration of Underground Resources

نویسنده [English]

  • Hasan Ma'soumzadeh

Master of Geophysics

چکیده [English]

With the introduction of satellite technology into geodetic sciences, a great development has occurred regarding access to valuable information about the shape and size of lands. Although utilization of satellite images can be very helpful in preparation and revision of linear and thematic maps, but employment of these images is not limited to geodetic applications; from the geoscience experts’ point of view, the information extracted from satellite images can be very useful for identification of mineral resources on the surface of, and within, the earth.
The paper presented here indicates a part of major applications of interpretation of satellite images in exploration of mineral resources in Copper and Gold mines of Brazil; it is hoped that it will help those interested in remote sensing to acquire more acquaintance with applications of satellite images in mineral explorations.

1- Terry W.O., Elsa, A.A., Alan, R.G., and Sabino, O.L., 1977, Structure mapping on enhanced Landast images of southern Brazil, Tectonic control of mineralization and speculations on metallogeny: Geophysics, 42, 482-500.
2- Watson, K., 1985, Remote sensing- Ageophysical perspective: Geophysics, 50, 2595-2610.