نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیشرفت تکنولوژی در سال­ های اخیر و بکارگیری سیستم­ های پردازش و ارایه اطلاعات به صورت کامپیوتری، موجب گردیده تا ضمن بکارگیری مؤثر این عوامل، رشته ­های مختلف علوم به پیشرفت ­های زیادی نایل آیند.
مقاله­ ای که از نظر شما می­ گذرد نمونه­ ای از بکارگیری تکنولوژی لیزر و سیستم ­های کامپیوتری در ارایه مقاله اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه­ های کارتوگرافیکی می­ باشد. روش مورد آزمایش که در این مقاله مورد بررسی قرار می­ گیرد عبارت از ترکیب سیستم فتوگرامتری معمولی اندازه ­گیری ارتفاع نقاط با استفاده از سیستم لیزر و نیز استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS  می­ باشد. دلیل استفاده از این سیستم این است که در اغلب کشورهای اروپایی نقشه­ های بزرگ مقیاس کشورها وجود دارد. (در بعضی از این کشورها حتی نقشه ­های 1:500 مناطق وجود دارد.)
لذا نقشه­ برداری مجدد به مفهوم واقعی آن در این مناطق معنایی ندارد. تنها مسئله موجود لزوم به روز درآوردن نقشه­ های فوق­ الذکر می­ باشد.
در کشور هلند نیز، با توجه به شرایط توپوگرافی خاص آن که مراحل آن دائماً در حال تغییر می­ باشد این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار می­ باشد. ولی استفاده از روش ­های معمولی نقشه­ برداری علاوه بر زمان طولانی پردازش، هزینه زیادی نیز در بردارد، در حالی که استفاده از روش جاروب لیزری هوایی که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می­ گیرد ضمن سیستم تعیین موقعیت GPS نیز به همراه سیستم جاروب لیزی در نهایت منجر به ارایه اطلاعات مسطحاتی و ارتفاعی نقاط موجود در منطقه مورد نظر می­ گردند.
مقاله ارایه شده به بررسی کارهای انجام شده در این خصوص می­پردازد، امید ان که مورد توجه علاقه­مندان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Airborne Laser Scanning for Elevation Mapping

نویسنده [English]

  • Lohrasb Ja'fari Bibalan (Translator)

چکیده [English]

Technological advancements in recent years, along with utilization of information process and presentation systems, have led different sciences to make great process through effective use of these factors.
The paper presented here is an example of utilization of laser technology and computer systems in geographic information research and cartographic maps. The experimental method studied in this paper is the combination of regular laser-based photogrammetric system of measuring points’ elevation with GPS. The reason for using this system is that there already exist large-scale maps of lands in many European countries (in some of these countries even maps of 1: 500 scale are available).
Therefore, there is no need for new surveying in the real sense in these areas. The only necessity is updating maps.
This issue is of great importance in Netherlands, considering its special topographic conditions which are always changing. However, utilization of ordinary surveying methods is time-consuming and costly, while application of Laser Sweep Method (studied in this paper), when combined with GPS, can lead to provision of planimetric and elevation information of points in the studied area.
This paper examines the works in this regard, with the hope that it will be useful for those interested in related fields.