نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در ساختمان اکثر دوربین­ های پیشرفته از آرایه­ های خطی CCD استفاده شده است. تصاویر استریو، همزمانی که سکوی دوربین در حرکت است برداشته می­ شوند. مدل ریاضی، برای اندازه­ گیری نقاط فتوگرامتری در تصویربرداری هوایی براساس چند جمله­ ای­ ها می­ باشد، با توجه به اینکه در تصویربرداری فضایی شرط­ های 5 مداری نیز در نظر گرفته خواهد شد. نتایج شبیه ­سازی کامپیوتری برای اندازه­ گیری نقاط در بلوک اجستمنت همزمان بیانگر این است که با استفاده از پوشش­ های عرضی بیشتر بیت استریپ­ ها (Strip(s)) و بکارگیری استریپ­ های متقاطع نتایج بهتری حاصل خواهد شد. مزایای استفاده از دوربین­ های CCD بررسی شده و مدل­ های ریاضی مناسب جهت اندازه­ گیری نقاط با دوربین هوایی MEOSS و دوربین فضایی MOMS-02 ارایه خواهد شد. نتایج برای دوربین­ های تصویربردار MEOSS و MOMS-02، 1 پیکسل (Pixel) و کمتر در حال مسطحاتی و ارتفاعی بدست آمد که صحت این دقت­ ها با استفاده از نقاط کنترل مستقل مورد تأیید واقع شد.

عنوان مقاله [English]

Triangulation Using CCD Camera Images

نویسنده [English]

  • Masoud Abedi Pashtiri (Translator)

چکیده [English]

CCD linear arrays have been used in the structure of most of advanced cameras. Stereo photos are taken while camera’s platform is moving. Mathematical model for measurement of photogrammetric points in aerial photography is based on polynomials, considering that in aerial photography the five orbit conditions are also taken into account. The results of computer simulation for measurement of points in simultaneous block adjustment indicates that using more transverse coverage of bit strips as well as cross-strips will lead to better results. The advantages of using CCD cameras have been examined and proper mathematical models for measurement of points by the MEOSS airborne camera and the MOMS-02 space camera have been provided. The results for MEOSS and MOMS-02 cameras were obtained with a precision of 1 Pixel and less; this precision was confirmed by independent control points.