نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ماهواره ERS-1 تصاویر را به صورت راداری تهیه می ­نماید و در ماه June سال 1991 میلادی از اروپا به فضا پرتاپ شده است. از خصوصیات مهم این ماهواره این است که قابلیت نفوذ در ابر را داشته و تا حدودی از باران عبور می ­نماید. قابلیت تصویربرداری در شب را دارا می ­باشد. و امواج آن در مقایسه با امواج نوری قابلیت نفوذ بیشتری در گیاهان را دارد زیرا که گستره نفوذ این امواج بستگی به میزان رطوبت و چگالی گیاه دارد و همچنین در مناطق خشک دارای قابلیت نفوذ زیادی در زمین می­ باشد.
قدرت تفکیک تصاویر 20-16 متر می­ باشد. زاویه نگرش به زمین تا 23 درجه بوده و عرض 100 کیلومتر از زمین را جاروب می­ کند. از کاربردهای تصاویر راداری ERS-1 می ­توان به موارد زیر اشاره کرد.
بررسی پدیده­ های ناحیه­ ای؛ هیدرولوژی و آب شناسی؛ شناسایی یخبندان­ ها؛ تهیه نقشه­ های توپوگرافی؛ زمین شناسی، هواشناسی؛ بررسی اقیانوس ها و روش ­های تصویربرداری از موج ها؛ اقیانوس نگاری فیزیکی؛ رشد گیاهان و برآورد محصولات.

عنوان مقاله [English]

ERS-1 in tectonic interpretation

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani (Translator)

چکیده [English]

The ERS-1 satellite prepares images through radar system and has been launched from Europe in June 1991. One of the important features of this satellite is that it has the ability to penetrate into clouds and to some extent pass through the rain. It is capable of shooting at night. Its waves have greater ability of penetration into plants than light waves, because the extent of their penetration depends on the amount of moisture and density of the plant, and also in arid areas they have high power of penetration into the earth. The resolution of the images is 16 to 20 meters. The angle of view on the ground is 23 degrees and sweep the width of 100 kilometers on the ground. The applications of the ERS-1 radar images include the following: Investigation of regional phenomena; Hydrology; Identification of glaciers; Preparation of topographic maps; Geology; Meteorology; Examination of the Oceans and methods of wave imaging; Physical oceanography; Plant growth and produce estimation.