نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعیین موضع (یا موقعیت) بر مبنای فضا از اوایل سال 1960 به توسط ایالات متحده و ناسا (NASA) شروع و پیگیری شده یکی از این سیست مهای اولیه و خیلی موفقیت ­آمیز برای تعیین موقع، ماهواره ترانزیت (TRANSIT) نام داشت، این ماهواره از زمان رهایی­اش برای استفاده­ های تجارتی در سال 1967، کاربردهای زیادی هم در نقشه ­برداری و ژئودزی بخصوص در جاهایی که هدف برقرار سازی یک شبکه وسیع از ایستگاه­ ها در نواحی بزرگ و حتی روی تمام کره زمین بود به دست آورد. سیستم ماهواره ترانزیت برای برقراری فرض های ژئوسنتریک جدید و برای ربط داده ­ها (مفروضات) مختلف محل به یک چارچوب مراجعه ژئوسنتریک (یعنی مبداء آن در مرکز زمین باشد) خیلی پرفایده بوده است.

عنوان مقاله [English]

GPS in Surveying

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsi

چکیده [English]

Positioning based on space started in early 1960 and followed up by the United States and NASA. One of these early and very successful systems of positioning was the TRANSIT Satellite. Since its launch in 1967 for commercial purposes, this satellite has gained many applications in surveying and geodesy, especially in cases where the goal was to establish a vast network of stations in large areas and even on the entire Planet. TRANSIT Satellite system has been very useful for establishing new geocentric assumptions and for linking different data (assumptions) to a geocentric reference framework (i.e., It’s origin at the center of the Earth).