نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

الف) در سنجش برای اندازه ­گیری فاصله با فاصله­ یاب­ های جدید از روش ­های زیر استفاده می­ کنند.
1) روش مقایسه فاز
2) روش پالسی (یا تعیین زمان رفت و برگشت یک پالس)
3) روش اینتروفرومتری
این روش ها همه متکی بر این حقیقت­ اند که سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در ردیف نوری محدود می­ باشد ولازم است این سرعت به طور دقیق معلوم باشد.
در فاصله یاب های الکترونیکی دو روش اول بیشتر به کار برده می­ شوند. روش سوم برای اندازه­ گیری فاصله های خیلی کوچک استفاده می ­شود .

عنوان مقاله [English]

Role of Electromagnetic Waves and Electronics in Surveying and Geodesy - Part IV

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsi

چکیده [English]

A) In measuring distance by new rangefinders the following methods are used:
1) Phase comparison method
2) Pulse method (measuring travel time of a pulse until it returns)
3) Interferometry method
These methods all depend on the fact that the speed of travel of electromagnetic waves is in the order of the speed of light, and this speed must be precisely known.
In electronic rangefinders, the first two methods are used more frequently. The third method is used to measure very small distances.