نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جلگه خوزستان را زمین شناسان زیر واحدی از مجموعه زاگرس به حساب می آورند که محور بحران از آن فاصله گرفته و در حقیقت کیلومترها از حاشیه سپر عربستان دور است.
صرفنظر از دینامیسم فعال باد که به عنوان یک عامل بسیار مهم در پویایی و تحرک محیط نقش عمده ای ایفا می کند، عوامل دیگری چون رودخانه های کارون، کرخه و سیلاب های آن ها، دما، نیروی جزر و مد و شیب ملایم نیز در زمره عناصری تلقی می گردند که در ساختار لندفرم آن منطقه و دینامیسم های ژئومورفولوژیک آن نقش عمده ای را بازی می کنند. باد در میان این عوامل برخلاف عملکرد آن در اکثر نقاط که بیشتر جنبه فیزیکی داشته در خلق پدیده های ژئومورفولوژیک رل فرسایشی را ایفا می کند و در این بخش از سرزمین ایران عملکردی شیمیایی دارد.

عنوان مقاله [English]

A Glance Through the Canebrake

نویسنده [English]

  • M.H Ramesht

چکیده [English]

The Khuzestan plain is considered by geologists to be a sub-unit of the Zagros complex, which is
far from the center of crisis, and is actually miles away from the shield of Arabia.
Regardless of the active dynamism of the wind, which plays a major role in the dynamics and mobility of the environment, other factors such as the Karun and the Karkheh rivers and their floods, temperature, tidal force and gentle slope are also among the elements considered to play a major role in landform structure and geomorphologic dynamisms of the area. Wind, in contrast to its performance in most places that is mainly physical, plays an erosive role in creation of geomorphological phenomena and has a chemical function in this part of the land of Iran.