دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعة پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی

میرنجف موسوی؛ مارال رحیمی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25722

چکیده
  توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می‌‌تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه‌‌ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه‌‌های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، ...  بیشتر

بررسی پیش نشانگرهای ابر زلزله و تغییرات دمایی در شناسایی گسل های مسبب زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله محمدآباد ریگان (7 بهمن 1389)

سینا صابر ماهانی؛ محمدرضا سپهوند

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 25-32

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25723

چکیده
   در این مقاله تشکیل ابر زلزله به‌عنوان پیش‌نشانگری که تاکنون کمتر شناخته‌شده  و همچنین پیش‌نشانگر تغییرات دمایی، در زلزله محمدآباد ریگان بررسی‌شده است. در هنگام افزایش تنش در منطقه شکستگی‌های اولیه ایجادشده و با بالا رفتن دما شاهد تبخیر آب‌های موجود در شکستگی‌های بین سنگ خواهیم بود. در صورت وجود شرایط جوّی مناسب –برای ...  بیشتر

بهبود تخمین ارتفاع جنگل به کمک بهینه سازی ماتریس پراکنش به روش تغییر پایه پلاریزاسیون مطالعه موردی: جنگل های شمالی سوئد

سیده سمیرا حسینی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی مهرانی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25724

چکیده
  در دهه‌های اخیر توجه زیادی به تخمین زیست توده جنگلی شده است. تهیه نقشه‌های جامع و صحیح از زیست توده جنگلی جهت مدل کردن چرخه کربن جهانی و کاهش گازهای گلخانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش‌های قدیمی برای تخمین زیست توده براساس مقادیر بازپراکنش‌ها به کمک آنالیزهای رگرسیون صورت می‌پذیرفت. مشکل اصلی این روش‌ها، سطح اشباع ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ سیامک طلعت اهری

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25725

چکیده
  مسأله مکانیابی بانک‌ها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP-HARDطبقه‌بندی می‌شود. استفاده از روش‌های فراابتکاری برای حل مسایل NP-HARDعلیرغم تقریبی بودن، مناسب‌ترین راه حل به نظر می‌رسد. در این تحقیق از روش‌های بهینه‌سازی گرگ خاکستری، علف‌های هرز، ژنتیک، اجتماع ذرات و الگوریتم فرهنگی در حل مسأله مکانیابی بانک‌ها استفاده ...  بیشتر

طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25726

چکیده
  فراگیر شدن دستگاه‌های تلفن همراه (مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها) باعث توسعه سیستم‌های فراگستر مانند سیستم‌های ناوبری و سلامت شده است. خصوصیت اصلی سیستم‌های فراگستر وجود امکان پیکربندی مجدد و انطباق مناسب برنامه کاربردی با توجه به وضعیت جاری کاربر در شرایط محیطی مختلف است. وجود قابلیت‌های دینامیکی که در طراحی و پیاده‌سازی ...  بیشتر

مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 73-79

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25727

چکیده
  مطالعه و سنجش  یون  سپهر در علوم مختلف از جمله مطالعات فضایی و برای بهبود آنالیز و پیش بینی فضایی هوا  شامل طوفان های ژئومغناطیسی، بررسی پدیده ها و ناهنجاری های یون سپهری، سیستم های مخابراتی،ژئوفیزیکی، مطالعه پیش نشانگری زلزله و مخاطرات طبیعی  بسیار کارآمد می باشد. برای توصیف فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی رخ داده در لایه یون ...  بیشتر

مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر بهبهان

زهره فنی؛ عبدالله روشن

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25728

چکیده
  یکی از اصول بنیادی در پدافند غیرعامل، مکان‌گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی است. ایمنی شهر در برابر سوانح و حوادث بویژه آتش‌سوزی در کاربری‌های مختلف و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان برعهده این عنصر مهم شهری است. ایستگاه‌های آتش‌نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان ...  بیشتر

ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کلان شهر تهران از دیدگاه ژئومورفولوژی

عزت الله قنواتی؛ محمد رضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ سمیرا نجفوند

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25729

چکیده
  توسعهبی‌رویهشهرتهران،طینیمقرنگذشتهعلاوه‌برنابودیبخش‌هاییازبافتتاریخیومنسجمونیزفرسودهکردنسرمایه‌هایفرهنگیومیراثتاریخیبازمانده،باعثازبینرفتنبخشبزرگیازمیراثطبیعیازجملهمسیل‌هاشدهاست.مسیلفرحزادیکیازاینمسیل‌هادرشمالکلان‌شهرتهرانمی‌باشد. باساماندهیمسیل‌ها،منظرشهری،محدوده‌هایگردش‌گاهیوتفریحیونیزحفاظتازمحیط‌زیستوچشم‌اندازتوسعه‌پایدارشهریتحققمی‌یابد.درمناطقشهری،آحادجامعهنقشمهمیرادرساماندهیمسیل‌هاایفاءمی‌کنند. ...  بیشتر

بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف

محسن احمدخانی؛ محمدرضا ملک

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 109-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25730

چکیده
  با وجود گستردگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، این سیستم برای محیط های بسته و مسقف قابل استفاده نیست.روش های مختلفی برای توسعه ی سیستم تعیین موقعیت محیط های مسقف ارائه شده که عموماً بر اساس دریافت امواج رادیویی ارسالی از فرستنده هایی با موقعیت مشخص هستند. زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال، زاویه دریافت و اثرانگشت ...  بیشتر

بررسی ویژگی های بافتی رسوبات تپه های ماسه ای شرق شهرستان جاسک

سید اسدالله حجازی؛ شبنم محمودی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25731

چکیده
    یکی از مهم‌ترین فرایندهای فرسایشی در مناطق بیابانی از جمله محدوده مطالعاتی (شرق شهرستان جاسک)، فرسایش بادی است که منجر به ایجاد اشکال فرسایشی مختلفی از جمله تپه‌‌های ماسه‌‌ای می‌شود. اهمیت مطالعه تپه‌‌های ماسه‌‌ای در این منطقه بخاطرخساراتی است که این تپه‌‌ها در صورت متحرک بودن به منابع طبیعی، تأسیسات انسانی و غیره وارد ...  بیشتر

ارتباط ویژگی های مورفومتری حوضه های آبخیز و فرسایش پذیری در سطوح مختلف ارتفاعی با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI)

مرضیه مکرم؛ علی درویشی بلورانی؛ سعید نگهبان

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25732

چکیده
  شناخت عوامل هیدروژئومورفولوژیک و عملکرد آنها در حوضه آبخیز به منظور شناخت و مدیریت محیط حوضه آبخیز، اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش یکی از زیرحوضه‌های آبخیز رودخانه ارومیه (نازلوچای) واقع در شمال غرب ایران با مساحت 75/948 کیلومترمربع با محاسبه و آنالیز مورفومتری و استفاده از فنون سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرارگرفته است. برای ...  بیشتر

پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی استان لرستان در 50 سال آتی با استفاده از مدل HADCM3

بهروز نصیری؛ زهرا یارمرادی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25733

چکیده
  افزایش‌گازهای‌گلخانه‌ای در چند دهه‌اخیر باعث بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده که به‌آن پدیده تغییر اقلیم اطلاق می‌شود. مهم‌ترین تبعات تغییر اقلیم افزایش دمای ‌متوسط کره زمین، افزایش پدیده‌های حدی‌اقلیمی نظیر سیل، طوفان، تگرگ، امواج گرمایی، افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن یخ های قطبی و سرماهای نابهنگام خواهد بود. استفاده ...  بیشتر

تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر

ناهید سجادیان؛ هادی علیزاده؛ علی شجاعیان؛ حسین صابری

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 155-167

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25734

چکیده
  اساس ظهور رویکردهای جدید نظریه‌ای در ساخت، طراحی و برنامه‌ریزی شهری مانند شهرهای سبز، شهرهای سالم و شهرهای اکولوژیک توجه به محیط زیست شهری و توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی کاربری فضاهای سبز در ساخت و طراحی شهرهای پرتراکم از لحاظ کالبدی و جمعیتی می‌باشد. بنابراین وجود چنین کاربری در شهرهای امروزی حیاتی و ضروری است. از این رو در مطالعه ...  بیشتر

مدل سازی تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان

احسان الوندی؛ مهتاب فروتن دانش؛ محمدرضا دهمرده قلعه نو

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 169-181

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25735

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی در اثر فعالیت‌­های انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌­ریزی­‌های منطقه‌­ای می­‌باشد. در بسیاری از مناطق ایران، کاربری اراضی و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین می­‌باشد که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می­‌گردد.در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی همراه با بهره‌­گیری از ابزارهای ...  بیشتر

تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور (2009-1992)و ارائه مدل ناپایداری

سیدحسین میرموسوی؛ زهرا حیدری منفرد؛ شهاب شفیعی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 183-198

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25736

چکیده
  توفان‌های تندری به همراه پدیده‌های فرعی ناشی از آن به مانند تگرگ یکی از جلوه‌های خشن طبیعت است. بنابراین در تحقیق حاضر برای دستیابی به مدیریت ریسک تگرگ در شمال غرب کشور، جهت کاهش خسارات ناشی از آن، با استفاده از شاخص‌های ناپایداری به ارزیابی این پدیده مخرب پرداخته شد.برای شناسایی شرایط ترمودینامیکی وقوع این پدیده طی دوره آماری ...  بیشتر

پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب با استفاده از روش های زمین آمار مطالعه موردی: مناطق خشک مهران و دهلران

فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ رضا بصیری

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، صفحه 199-208

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25737

چکیده
  آب‌­هایزیرزمینیدرمناطقخشکونیمهخشکاهمیتویژه‌­ایدارند .دراینتحقیق،بااستفادهازروش‌­هایزمینآمار،خصوصیاتشیمیاییآب­‌هایزیرزمینیمناطقخشکونیمهخشکمهرانودهلرانموردبررسیقرارگرفت. سدیم،کلر،سولفات،TDSوTH  متغیرهایموردارزیابیبودند. نیمتغییرنمایتجربیهریکازپارامترهابااستفادهازنرمافزارGS+ محاسبهومدل­‌هایمختلفبرازشدادهشد. ...  بیشتر