دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟)

حجت مهکویی؛ شهلا حسنی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 14-23

چکیده
  پیشرفت تکنولوژی امروزه به حدی در کشورهای صنعتی و فرا صنعتی دنبال می‌­شود و این کشورها به سطوحی از آن دست یافته‌اند که در یک نگاه شاید باور آن سخت باشد که روزی در این کره خاکی انسان حتی قادر به برآوردن برخی از نیازهای اولیه مانند ساختن یک سر پناه امن نبوده است. در هزاره سوم دست یابی انسان به اطلاعات موجب پیشرفت تکنولوژی و ایجاد تحولات ...  بیشتر

نگرشى بر جغرافیا و جنسیت

علیرضا عباسی سمنانی؛ حجت مهکویی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 74-79

چکیده
  بیشتر مردم برداشت‏ هایى مبهم از جغرافیا دارند. اکثر مردم جغرافیا را دانشى مى ‏دانند که صرفا به بررسى کوه، رود و طبیعت مى ‏پردازد. اما از زمانى که جغرافیا به عنوان یک علم و رشته دانشگاهى مطرح شد و در پیشرفت و توسعه مکان ها نقش مهمى را بر عهده گرفت، در میان مردم نیز نسبت به دانش جغرافیا تغییرات و دیدگاه هاى متفاوتى بروز کرد. این رشته ...  بیشتر