دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحولات کالبدى روستاى الوند (با توجه به ایجاد شهرصنعتى البرز)

سیما بوذری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 46-51

چکیده
   در سالهاى پس از پایان جنگ جهانى دوم، نقل و انتقالات نیروى انسانى و تحولات ناشى از آن منجر به ظهور پدیده‏ اى به نام توسعه گردید. که به ویژه براى کشورهاى جهان سوم و مخصوصا کشورهاى تازه استقلال یافته به صورت شعارى نو درآمد. در بین سالهاى 1950 تا 1960 اغلب توسعه را به عنوان یک پدیده اقتصادى مى‏ دانستند. اساس این طرز تفکر از تئورى رشد اقتصادى ...  بیشتر

جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در ایران

سیما بوذری

دوره 11، شماره 43 ، آبان 1381، ، صفحه 56-61

چکیده
  اصولاً قبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره نمود که برنامه ریزی منطقه ­ای در پرتو نظریه­های توسعه منطقه­ ای صورت می­ گیرد و چون این نظریه ­ها نشأت گرفته از مفاهیم توسعه به طور کلی و توسعه منطقه ­ای به صورت مشخص است، لذا قبل از پرداختن به برنامه ریزی منطقه ­ای، لازم است تا مفاهیم توسعه و نقش آن در شکل­ گیری برنامه­ ریزی ...  بیشتر

رهیافت های مشارکت زنان روستایی در توسعه روستا

سیما بوذری

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 54-60

چکیده
  زنان تقریباً نیمی از جمعیت روستا را تشکیل می­ دهند و بیش از نیمی از فعالیت­ های اقتصادی- اجتماعی روستا متکی به فعالیت ­های آنان می­ باشد، اما قبل از سال 1970 چنین فرض می­ گردید که فرآیند توسعه، مردان و زنان را یکسان تحت تأثیر قرار می­ دهد چرا که در آن هنگام مقدار تولید با اقتصاد نقد، موازنه برقرار می­ نمود لذا قسمت اعظم کارهای ...  بیشتر