دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سنجش از دور و مهندسی منابع آب

علیرضا اوسطی (مترجم)

دوره 5، شماره 17 ، اردیبهشت 1375، ، صفحه 42-61

چکیده
  منابع آب بخشی از هیدرولوژی را شامل می­ شود که با خصوصیات آب شناسی که به طور وضوح با بعد زمان و مکان متغیر هستند، مرتبط می­ باشد. اطلاعاتی که در آرشیو موجود است اساساً منابع اطلاعاتی ارزان­ تری را تهیه نموده و این مسئله باید قبل از آن که اقدامات جدیدی آغاز گردد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. برای مطالعات مقیاس کوچک، اندازه­ گیریی ...  بیشتر

دورکاوی و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی)

علیرضا اوسطی (مترجم)

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1374، ، صفحه 44-59

چکیده
  در همین رابطه پروژه ­های ناسا NASA با بهره گیری از دوربین های Itek با کادر بزرگ 26×23 سانتیمتر که دارای عدسی با فاصله کانونی 30 سانتیمتری است (30=F) دنبال می­ شود (سال 1979 Doyle) این دوربین­ ها به طور مستقیم در قسمت خارجی پالت که در محل بارشاتل قرار دارد نصب گردیده است. در این زمینه به نگاره­ های (16 تا 19) رجوع شود. مختصات این دو دستگاه دوربین ...  بیشتر