دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

زهره مریانجی؛ سید اکبر حسینی؛ حامد عباسی

دوره 26، شماره 104 ، اسفند 1396، ، صفحه 186-196

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.30534

چکیده
  استفاده ازانرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشید،گرمای زمین و بادمی‌توانددرکاهش آلودگی هواوپدیده تغییر اقلیم مؤثرباشد. وزش بادهای شدید و مداوم،منبع انرژی بسیار مهمی برای بسیاری از نقاط کشوراست. دراین مطالعه میانگین وحداکثرسرعت باد سالانه و فصلی و انرژی آن براساس داده‌های نه ایستگاه همدیدی (سینوپتیک) درسطح استان همدان و در دوره اقلیمی ...  بیشتر

پهنه بندی احتمال رخداد بیشینه بارش روزانه در استان همدان

زهره مریانجی؛ حامد عباسی

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24808

چکیده
  از خصوصیات مهم اقلیم همدان نامنظم بودن زمان بارش و ریزش حداکثر 24 ساعته در ماه‌های اسفند و فروردین است. این عامل، یعنی ریزش باران‌های شدید باعث افزایش خطر سیل در این استان گشته است. فصل زمستان ریزش به صورت برف است و زمان ذوب آن در فروردین ماه همراه با بارش باران باعث طغیان رودخانه‌ها می‌گردد. در ماه‌های دیگر سال خالی بودن زمین از پوشش ...  بیشتر

بررسی سری زمانی دما به منظور آشکار سازی تغییرات روند آن در استان اصفهان با استفاده از رو ش هایMann-Kendall و NRMC

زهره مریانجی؛ حسین کریمی جاوید؛ یوسف شیخ الملوکی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 12-16

چکیده
  در این مقاله پارامتردمای سالانه استان اصفهان به منظور تعیین روندهای زمانی بلندمدت داده‌­ها و تغییرات احتمالی آن، طی دوره سی ساله 1976 الی 2005 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. بدین منظور هر یک ازسری داده­‌های دمای پنج ایستگاه هواشناسی منطقه (اصفهان، شرق اصفهان، کاشان، کبوترآباد وخور) بر اساس آزمون­های آماری منکندال و منحنی تجمعی باقیمانده­‌های ...  بیشتر

بررسى علل وقوع سیلاب در استان همدان

زهره مریانجی؛ حامد عباسی

دوره 14، شماره 54 ، مرداد 1384، ، صفحه 47-50

چکیده
   پدیده سیلاب به صورت کنونى خود در کشور ما بیش از آنکه ناشى از وقوع بارش هاى با حدود احتمال پایین باشد از عوارض بهم خوردن تعادل اکوسیستم هاى طبیعى کشور مى‏ باشد. به شکلى که شاهد آن هستیم بروز بارش هاى معمولى در اغلب آبخیزهاى کشور باعث بروز سیلاب مى‏ گردد. با استناد به آمار و اطلاعات موجود خسارات ناشى از سیل درپاره‏ اى از نقاط دنیا ...  بیشتر

بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

علی اکبر سبزی پرور؛ زهره مریانجی؛ عباس کرمی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 48-52

چکیده
   به منظور مطالعه توزیع زمانى و مکانى خشکسالى در استان همدان از آمار 27 ساله 11 ایستگاه استان استفاده شده و پس از انجام آزمون هاى صحت و همگنى داده‏ ها نرمال سازى آنها با مطالعه خشکسالى به روش گیبس و موهر و شاخص (SPI) سال هایى که در سطح استان خشکسالى رخ داده مشخص گردیده بر این اساس در سالهاى 1375 و 1378 شدیدترین خشکسالى اتفاق افتاده که پس از ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)

زهره مریانجی؛ رضا برهانی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 61-64

چکیده
  تغییر اقلیم یک واژه کلی است که ناپیوستگی و گسستگی اقلیمی را تشریح می­ کند به منظور مطالعه تغییرات دما در همدان نوسانات دمایی در یک دوره آماری پنجاه ساله (1380-1331) بررسی شده است. طبق بررسی­ های انجام شده در سال 1352 یک افت ناگهانی در حداقل و یک خیز ناگهانی در حداکثر دما مشاهده شده است. طبق آزمون من کندال در سه پارامتر حرارتی حداقل، حداکثر ...  بیشتر

ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان

علی براتیان؛ زهره مریانجی

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 61-64

چکیده
  فرآیند تبدیل آب به بخار را تبخیر گویند که در آن مولکول­ های آب با گرفتن 600 کالری حرارت سطح آب را ترک می­ کنند این فرآیند می­ تواند از سطح آب­ های آزاد یا از سطح خاک و یا بوسیله گیاهان انجام شود. مقدار آبی که وسیله گیاهان به جو داده می­شود، تعرق می­ نامند. مقدار تبخیر از سطوح خاک و گیاه را نمی­ توان از یکدیگر تفکیک کرد به همین ...  بیشتر