دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سنجنده لیدار و کاربردهای آن

عبدالله سیف؛ طیبه محمودی

دوره 23، شماره 89 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 72-80

چکیده
  فرآیند تولید اطلاعات توپوگرافی در سه دهه اخیر، شاهد حرکت تکنولو‍ژی تهیه داده‌ها، از نقشه‌برداری سنتی و زمینی به سمت روش‌های غیر فعال(1)اندازه‌گیری و ثبت سطوح (مانند فتوگرامتری و سنجش از دور) و اخیراً به سمت روش‌های فعال(2) (مانند رادار و لیدار)(3) بوده است. لیدار(4)یک تکنیک جمع‌آوری اطلاعات از سطح اشیاء است که برمبنای اندازه‌گیری ...  بیشتر

اصول سیستم هاى تصویربردارى رادارى

عبدالله سیف؛ مژگان انتظاری

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 35-42

چکیده
   از دیر باز روش‏هاى مختلفى براى جمع آورى داده ‏ها وجود داشته است. انجام مشاهدات نجومى نقشه بردارى زمینى، هیدروگرافى، فتوگرامترى و سنجش از دور، روش‏هاى عمده جمع آورى اطلاعات مکان مند مى‏ باشند. سنجش از دور رادارى مبحثى جالب و خاص است که جنبه‏ه اى متفاوتى از سنجش از دور را نمایان مى‏ سازد.  سنجنده های رادارى که سنجنده ‏هاى ...  بیشتر