دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی مدیریت شهری-زیست محیطی تهران در طی سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی، انقلاب اسلامی

شیما سادات طباطبایی

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 69-74

چکیده
  رشد و توسعه‌ی شهرنشینی همگام با گسترش و توسعه‌ی صنعت در سرتاسر دنیا مسؤولین شهری را در جوامع صنعتی برآن داشته است که تغییری اساسی در نگرش‌های مدیریت شهری خود داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی توصیفی- تحلیلی شرایط زیست محیطی و نحوه‌ی مدیریت شهری تهران در سه دوره‌ی تاریخی اخیر است؛ و این مهم با توجه به نقاط قوت و ضعف‌های شناسایی شده ...  بیشتر

فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر جمعیت(مطالعه­ ی موردی: بندرترکمن)

زهرا محمدی؛ حمیدرضا افتخاری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-54

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده‌ی نویی است که تأثیرات فراوانی در عرصه­‌های مختلف زندگی بشری دارد. در مسیر تحول و افزایش جمعیت و گسترده و پیچیده‌تر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست او نیز پیچیده­تر گردید. در پاسخ به این نیازها و معضلات بود که مفاهیمی همچون: رفاه و امنیت، آسایش، حفاظت از محیط زیست و توسعه برجسته‌تر شد. ...  بیشتر