دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پهنه بندی یا پتانسیل فرسایش پذیری حوضه آبریز سدّ پانزده خرداد قم

اشرف ماندنی

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 48-50

چکیده
  از مسائل بسیار مهم و حیاتی در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی وجود منابع آب  و استفاده مناسب از آن‌ها است. از سال‌های بسیار دور شهر قم با کمبود آب مواجه بوده است که جهت برطرف شدن این مشکل اقدام به احداث سد پانزده خرداد بین شهر قم و دلیجان کرده‌اند. این سد در معرض رسوب گذاری زیاد است. بدیهی است این رسوبات سبب پرشدن سد و کوتاه شدن عمر مفید ...  بیشتر

بررسی سیلاب های حوضه سدّ سیل بند و راه های جلوگیری از خطرات ناشی از آن بر شهر لار

علی وخشوری

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 66-75

چکیده
  سیل به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که در آن جریان رودخانه و حوضه مسیل‌ها بصورت غیر منتظره افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارات مالی و جانی می‌گردد. خصوصیات سیلاب‌هایی را که در یک منطقه اتفاق می‌افتد می‌توان با استفاده از روشهای گوناگون پیش‌بینی کرد. تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد سیل و بکارگیری روش‌های علمی‌در تخمین حجم سیلاب و ...  بیشتر