دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام

حسین حدادی؛ حسن حیدری

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-103

چکیده
  یکی از پدیده‌های محیطی غرب کشور وقوع بارش‌های سنگین همراه با توفان­ تندری است. منطقه غرب کشور در اثر قرار گیری در برابر مسیر بادهای غربی و رطوبت دریای مدیترانه و همچنین وجود ارتفاعات زاگرس، منطقه‌­ای مستعد برای وقوع بارش سنگین و تندری می‌­باشد. برای مطالعه سینوپتیکی بارش سنگین روز 12 اردیبهشت 1389 از داده‌­های جو بالای موجود ...  بیشتر

تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان

فریده گلوانی؛ حسن لشکری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 31-36

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین نقش باد فون برروی آتش سوزی جنگل های استان گیلان و روش‌ههای پیش بینی آتش سوزی جنگل ها انجام گرفته است. به این منظور آمار آتش سوزی جنگل های گیلان در دوره آماری (1385 - 1381) انتخاب شده و نقشه های سینوپتیک تراز دریا، در زمان آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که دو الگوی سیکلون شمال اروپا و پرفشار مهاجر ...  بیشتر

بررسی نقش درجه حرارت بهینه و مطلق در عملکرد سویا (جله گرگان)

اسماعیل شاهکویی

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 35-40

چکیده
  واضح است که تعیین نوع محصول هر ناحیه و برنامه­ ریزی کشاورزی مناطق به اقلیم بستگی دارد. یکی از ویژگی های شاخص اقلیمی تغییرات دمایی است. تأثیر مستقیم عامل حرارت بر توزیع و پراکنش گیاهان در کره زمین امری مسلم است. حساسیت گیاهان نسبت به درجه حرارت بالا و پایین و بهینه و تاثیر آن در افزایش و کاهش سرعت رشد رویشی و زایشی گیاهان از جمله واقعیات ...  بیشتر