دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش اصالت بخشی در تغییر مکانی طبقات اجتماعی

جمال محمدی؛ یونس غلامی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 88-94

چکیده
  اصالت بخشی به یک تغییرساختار شامل تغییرات اجتماعی و دموگرافی در وضعیت ناحیه داخل لایه عمومی شهر گفته می شود. این نظریه یک نظریه مهم در تغییرات گروه‌های اجتماعی در دهه های اخیر می باشد. در واقع تغییرات کالبدی و اقتصادی مراکز شهری و حومه خصوصاً در شهرهای بزرگ کشورهای غربی تغییرات دموگرافی در پی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع هدف ...  بیشتر

جزیره گرمایى

حسین صرامی؛ لیلا سلکی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 43-49

چکیده
  در این مقاله بحث جزیره گرمایى، به طورکلى مطرح شده است. ابتدا به‏ تعریف جزیره گرمایى شهر و پیشینه آن با استفاده از شکل و نمودار پرداخته، در ادامه به متغیرهاى اقلیمى که بر جزایر گرمایى تأثیرگذار بوده‏ اند توجه کرده‏ ایم. هدف از تحقیق معرفى جزیره گرمایى شهر یا نقطه حداکثر گرما در شهر است که بیشتر شامل مرکز شهر مى ‏باشد و منظور از ...  بیشتر