دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سعید آزادی قطار؛ عبدالعلی رضائی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 22-29

چکیده
  علی‌رغم اهمیت گردشگری به عنوان اهرمی در تحول و توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی، این مهم در کشور ما دچار آفت روزمره‌نگری، بی‌برنامگی و نگاه غیرتخصصی بوده است و با وجود پتانسیل‌های قوی در زمینه گردشگری، به علت ضعف بازاریابی گردشگری، متأسفانه تاکنون ایران نتوانسته به جایگاه شایسته‌ای در این صنعت دست یابد. ازجمله عواملی که می‌تواند صنعت ...  بیشتر

دیتا سنترهاى(1) اطلاعات مکان محور هدف قابل توجه هکرها (2)

محمد حسن نامی

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 18-25

چکیده
  مرکز داده یا دیتا سنتر حاوى بیشترین اطلاعات مکانى با ارزش بوده و میزان قیمت آن در مورد برخى از دیتا سنترها مانند سایتهاى IGN فرانسه (Institute Geography National) و یا  OSانگلیس (Ordance Survey) و یا NIMA آمریکا (National Imagery Mapping Agency) بین چهار تا دوازده میلیارد دلار تخمین زده مى‏ شود. لذا با اهمیتى که اطلاعات موجود در این مراکز داده دارند، بدون شک این گونه سایت‏ها ...  بیشتر