دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کنترل زمین لرزه و سایر کاربردهاى GPS

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، ، صفحه 32-33

چکیده
  امروزه GPS ابزارمهم ژئوماتیک گردیده است. باتوجه به کاربردهاى متعدد GPS  درزمینه ‏هاى مختلف مثل نقشه بردارى، تهیه نقشه، کنترل زمین لرزه و ناوبرى، GPSتوانسته میلیون ها کاربرد درسرتاسر جهان داشته باشد. در عرصه بین المللى نیزبسیارى ازبرنامه‏ هاى گسترده  GPS اجراگردیده است. نویسنده دراین مقاله رئوس کلى فعالیت هاى GPS وهمچنین کنترل زمین ...  بیشتر

راه حل هایى براى مشکل دورى / نزدیکى سیگنال، همزمان سازى زمان اضافى و خطاى چند مسیرى در سیستم ناوبرى فضاى بسته GPS

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 34-36

چکیده
  با استفاده از گیرنده‏ هاى فعلى GPS نمى‏ توان داخل یک ساختمان را ناوبرى کرد. دانشگاه ملى سئول (SNU)(1) سیستم ناوبرى فضاى بسته را براساس شبه ماهواره‏ ها توسعه داده است که در این سیستم نتیجه خطاهاى (RMS) در تعیین موقعیت استاتیک به mm2-1 و در تعیین موقعیت دینامیک به mm 15-5 محدود مى‏ گردد.  بیشتر

کاربرد تکنولوژی GPS برای اندازه گیری جابه جایی سازه های بلند در اثر بادهای ضعیف

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1382، ، صفحه 22-24

چکیده
  سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، به منظور اهداف نظامی مثل تعیین موقعیت تک نقطه­ ای و ناوبری توسعه، یافته است. اولین کاربردهای غیرنظامی GPSبرای اهداف ژئودزی، شامل اندازه­ گیری خط مبنا با استفاده از روش­های دیفرانسیلی می­ باشد. زمانی که سیستم­های سازه­ای بلند کنترل می­ شوند، می­توانیم تکنولوژی GPS را به عنوان یک روش اندازه­ ...  بیشتر

حل سریع ابهام GPS با LAMBDA

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 11، شماره 44 ، بهمن 1381، ، صفحه 33-35

چکیده
  تعیین موقعیت دقیق و سریع GPS برای ناوبری، نقشه­ برداری و ژئودزی نیاز به راه حل فاز حامل با تفاضل دوگانه انتگرال دارد. راه حلی را که برای رفع این مشکل در نظر گرفته ­اند روش تعدیل جداسازی همبستگی کمترین مربعات LAMBDA می­ باشد از این رو LAMBDA را برای حل سریع ابهامات GPS در نظر گرفته ­اند. در این مقاله نتایج عملی برای تعیین موقعیت و حل ابهام ...  بیشتر