دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ماه تنها قمر زمین

علیرضا اوسطی

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 26-33

چکیده
  ماه بلاتردید نزدیک ترین جرم سماوی به زمین محسوب می شود و یا به تفسیر دیگری تنها همسایه­ ای است که آماده پذیرایی از مهمانان ناخوانده زمینی شد و در عین حال تنها قمر شناخته شده آن نیز به شمار می­ رود. ماه از دیرباز مورد توجه ساکنین زمین بوده و سالیات متمادی افکار انسانها را به خود جلب نموده است و کاوش­ ها و مطالعات بسیاری در خصوص نحوه ...  بیشتر

انسان و محیط زیست

علیرضا اوسطی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1379، ، صفحه 29-34

چکیده
  زمانی که خداوند تبارک و تعالی بر آن شد تا کائنات را بیافریند، ستارگان و کلیه اجرام سماوی را در دل آسمان قرار داد و آنگاه دستور فرمود تا نیروی گرانی حاکم بین آنان، آنها را به صورت معلق و آویزان در فضا حفظ نماید. بعدها خداوند خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را پدیدار گردانید. آفرینش زمین که یکی از سیارات منظومه شمسی به شمار می­ رود بدون ...  بیشتر

سیستم های اسکنینگ سنجش از دور

علیرضا اوسطی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1374، ، صفحه 14-19

چکیده
  سیستم ­های سنجش از دور عکسی مستعد سنجش نواحی مرئی و نزدیک فروسرخ (مادون قرمز) الکترومغناطیس هستند (m9/0 الی m4/0=l) سایر نواحی طیف الکترو مغناطیس که دارای طول موج بلندتری هستند، می­ توانند بالقوه برای مقاصد سنجش از دور سودمند باشند. متأسفانه، عدسی های شیشه­ ای قراردادی و  لایه های حساس عکسی قادر نیستند که این ناحیه از طیف الکترومغناطیس ...  بیشتر

دورکاری و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی)

علیرضا اوسطی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1373، ، صفحه 57-64

چکیده
  امروزه بدون تردید اساس تهیه نقشه ­های موضع نگاری (توپوگرافی) را نمی­ توان جدا از استفاده تصاویر ماهواره ­ای دانست زیرا این تصاویر اطلاعات بسیار با ارزش و گرانبهایی را برای تهیه نقشه و سایر اطلاعات همپایه در مورد عوارض زمین که در خلال تألیف نقشه به کار می­ روند در اختیار بشر قرار می­ دهند. در جهت تهیه نقشه به مقیاس­ های بسیار ...  بیشتر