دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اطلاعات جغرافیایی
سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید افشاری

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246136

چکیده
  مطالعات فضایی در هر زمینه‌­ای می‌تواند حقیقت و واقعیت را در آن موضوع روشن نماید. یکی از عواملی که تأثیرات شایان و قابل توجهی در رشد و توسعه گردشگری دارد، میزان دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای آن است. بنابراین، به‌منظور مشخص شدن علت دسترسی به عوامل برتری در هر حوزه جغرافیایی در دست­یابی به این امکانات، تحقیق حاضر با هدف ...  بیشتر

بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران

مجتبی قدیری معصوم؛ سهیلا ایرانخواه خانقاه

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 36-43

چکیده
  فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند، توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا ...  بیشتر

اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 34-41

چکیده
  امروزه نوآورى‏ هاى متنوع و مختلفى به بازار راه پیدا کرده ‏اند که فناورى اطلاعات و ارتباطات را مى‏ توان از جمله این نوآورى‏ ها دانست. روستاها نیز به عنوان بخشى از جامعه کشور به جهت حساسیت‏ هایى که نسبت به نوآورى‏ هاى جدید همواره نشان داده‏ اند، حساس بوده‏ اند. از جمله این گونه نوآورى ‏هایى که به روستاها ارایه شده فناورى ...  بیشتر

مکان یابى محل دفن زباله‏ هاى جامد شهرى به روش تحلیل فضایى معیارهاى چندمتغیره

مجتبی قدیری معصوم؛ حسن کریم زاده؛ بهمن صحنه

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 35-46

چکیده
  تحقیق حاضر روش فضایى با ترکیب روش ‏هاى گوناگونى از علوم در زمینه ‏هاى متفاوت مانند تحلیل معیارهاى چندگانه سیستم اطلاعات جغرافیایى، تحلیل فضایى و آمار فضایى را توصیف و با هم مقایسه مى ‏کند. هدف نهایى این روش ارزیابى تناسب منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین مکان بهینه جهت دفن زباله مى‏ باشد. در این زمینه اولین مرحله تشکیل ساختار ...  بیشتر

توسعه پایدار کشاورزى (زراعت و باغدارى) با تأکید بر پایدارى منابع آب مطالعه موردى: دهستان کوهین

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد مهدی ضیا نوشین؛ مسعود مهدوی

دوره 16، شماره 64 ، بهمن 1386، ، صفحه 35-39

چکیده
  دستیابى به توسعه پایدار روستایى مهم‏ترین هدف برنامه ریزان روستایى به شمار مى‏ رود. در این بین آب از دیر باز مهم‏ترین عامل توسعه روستایى در ایران بوده است. آب به عنوان مهم‏ترین و محدود کننده‏ ترین نهاده تولیدى کشاورزى ایران شناخته شده است. با توجه به اینکه آب در کشاورزى منطقه نهاده‏اى مهم و بسیار محدود به شمار مى ‏آید و نیز ...  بیشتر