دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 20-25

چکیده
  این مقاله تغییرات مربوط به ردگیرى واکنش گاز و اقلیم را در دوره هولوسن (تقریبا 10000 سال پیش) با توجه به چهار دوره یخچالى گذشته خلاصه مى‏ نماید. دوره صنعتى که معمولاً از قرن 18 شروع مى‏ شود، باتوجه به افزایش گازهاى گلخانه ‏اى اتمسفر در نتیجه سوخت‏ هاى فسیلى و تغییرات کاربرى زمین شناخته شده است و اینها با افزایش میانگین دماى سطح زمین ...  بیشتر

شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 26-29

چکیده
   شهر ازنا و دشت کنونى که امروزه به صورت زمین هاى زراعى خود نمایى مى‏ کند در روند تکوین حیات خود از گذشته تا به امروز شاهد فراز و نشیب هاى فراوانى بوده و چنین به نظر مى‏ رسد تصویرى که ما امروز از حوزه عملکرد آن در ذهن داشته و شاهد آن هستیم درگذشته به صورتى دیگر بوده است، به سخن دیگر ساختار و عملکرد آن، دستخوش دگرگونى گردیده است. نظر ...  بیشتر

با استفاده از مدل SLEMSA

مسعود معیری

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 58-61

چکیده
  در مطالعات جغرافیایى، خاک فقط به عنوان یک منبع طبیعى در کانون توجه قرار ندارد، بلکه بیشتر به خاطر آنکه در معرض یک خطر تباه کننده به نام فرسایش قرارگرفته نیازمند بررسى، حفاظت و مراقبت است. مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژى از یکسو متوجه فرایندهایى است که به چهره پردازى سطح زمین مشغول هستند و از سوى دیگر به عواملى که در برابر حفاظت ...  بیشتر

ویژگی های سنگ های ساختمانی در ایران

مسعود معیری

دوره 9، شماره 35 ، آبان 1379، ، صفحه 53-56

چکیده
  سنگ های ساختمانی و کانی­ های معدنی از دیرباز بخش مهمی از درآمد کشورهای جهان را تشکیل می­ دهد. استفاده از این منابع به خاطر زیبایی و استحکام در ساخت و ساز اماکن دولتی و بناهای خوصصی روز به روز بیشتر می­ شود. از طرفی به خاطر استفاده هر چه بیشتر از این منابع تحولی در مورفولوژی و نمای ساختمانی شهرها به وجود می­ آید. سرزمین ایران به ...  بیشتر

آتشفشان ها

مسعود معیری

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1375، ، صفحه 35-44

چکیده
  بیش از 13000 آتشفشان بر روی کره زمین وجود دارد. هر دهانه آتشفشان و یا مجموعه­ ای از دهانه ­های مجاور یکدیگر را یک دستگاه آتشفشان برای فوران های گذشته می­ نامند. تظاهرات آتشفشانی را می­ توان بحران ماگما (Magma) دانست که در هنگام فعالیت آتشفشانی به وجود آمده و سپس به خاموشی گراییده است. گاهی این فعالیت ها از قرن ها پیش به طور مداوم ادامه ...  بیشتر