دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تقسیم بندی رودخانه چنار راهدار براساس اشکال فرسایشی

علی ترابی حقیقی؛ حسین صارمی؛ روح اله قلمبر

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 40-42

چکیده
  علم جوان و نوپای مهندسی رودخانه، از ترکیب تخصص‌هایی از جمله تلفیق دو علم هیدرولیک، هیدرولوژی – ژئومورفولوژی، به بحث و بررسی حرکت آب در رودخانه‌ها می‌پردازد. جهت پیشگیری از خسارات حاصل از وقوع سیلاب رودخانه، می‌بایست با به کارگیری روش‌های مناسب میزان وقوع سیل‌های احتمالی را برآورد کرد. از طرفی دیگر شناسائی مورفولوژی رودخانه ...  بیشتر

تحلیل مورفولوژی و شیب در ارتباط با فرسایش (نمونه موردی حوضه­ نچی)

هیوا علمی زاده

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 79-83

چکیده
   سطح زمین از پیوستگی سطوح کم و بیش وسیعی تشکیل شده که اصطلاحاً دامنه نامیده می ‌شود. ویژگی مهم این عارضه در درجه اول شیب آن است. این سطح عموماً به وسیله خاک و نهشته‌ های سطحی پوشیده شده است. از آنجایی که خاک مهمترین عنصر بیوسفر زمین است و بدون آن حیات در خشکی ‌ها جریان و دوامی نخواهد داشت، حفظ و حراست از آن از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار ...  بیشتر

نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

مهدی مومنی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 16-21

چکیده
  در قسمت اعظم کره زمین، چشم اندازى که اکنون در معرض دید است عمدتا مصنوع تفکر و ساخته و پرداخته دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعى به طور روزمره و آشکار فضاهاى جغرافیایى را دگرگون ساخته است. اثر تجمعى جمعیت انسانى در طول زمان و به ویژه با استفاده از تکنولوژى در دهه‏ هاى پایانى قرن بیستم این تغییرات را بسیار سریع نموده است. ...  بیشتر

تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 35-41

چکیده
  خاک یکى از مهم ‏ترین عوامل تولید است که در زندگى اقتصادى و اجتماعى انسان تأثیر بسیار دارد. سطح زمین عموما به وسیله خاک و نهشته‏ هاى سطحى پوشیده شده است. فرسایش خاک یکى از مهم‏ ترین مسایل و مشکلاتى است که امروزه با آن مواجه هستیم. بهره ‏بردارى‏ هاى روزافزون و عدم مدیریت صحیح انسان بر محیط طبیعى تأثیر زیادى بر تشدید روند تخریب ...  بیشتر

کاربرد منحنى‏ هاى هیپسومترى بى بعد در ارزیابى مساحت‏ هاى در حال فرسایش و رسوب‏گذارى در حوضه آبخیز بانه

ممند سالاری؛ امید مرادی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 49-51

چکیده
  از مهمترین ویژگى‏ هاى حوضه‏ ها که در فرایند فرسایش تأثیر زیادى دارند، مى ‏توان به ویژگی هاى فیزیکى اشاره کرد. در این بین ویژگی هاى ارتفاعى و توپوگرافى به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند فرسایش تأثیرگذار هستند و سایر پارامترهاى تأثیرگذار از جمله اقلیم حوضه ‏ها (میزان و نوع بارش) و خاک را که در وضعیت فرسایش در سطح حوضه‏ ها بسیار ...  بیشتر

بررسى و شناخت پدیده زمین لغزش با تکیه بر برخى از لغزش هاى مهم در استان تهران

مژگان افشار

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 52-56

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسى عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش صورت گرفته است. براین اساس بعد از شناسایى این عوامل به چگونگى حادث شدن این پدیده در برخى نقاط از جمله منطقه شهرک و باریکان از توابع طالقان و جاده هراز در نواحى از قبیل: مبارک آباد، جاجرود و امامزاده على پرداخته شده است .  بیشتر