دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استخراج، پردازش، تولید و نمایش داده های جغرافیایی
تغییرات نمایه گیاهی تفاضل نرمال شده (NDVI) در ارتباط با اقلیم بارشی ایران

حسین عساکره؛ سمیه طاهری علم؛ نصرت فرهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2004765.2985

چکیده
  دگرگونی­ های اقلیم با جلوه‌های متنوع و در بازه‌های زمانی مختلف (نوسان­ های کوتاه‌مدت و تغییرات بلندمدت) رخ می‌دهد. نتیجه این دگرگونی‌ها در عرصه‌های زیستی و غیرزیستی قابل ردیابی است. یکی ‌از جلوه‌گاه‌های تغییر(پذیری) اقلیمی، تغییر(پذیری) در پدیده‌های زیستی، به‌ویژه پوشش گیاهی است. پوشش گیاهی انعکاسی از شرایط محیطی - اقلیمی ...  بیشتر

استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران

هادی غفوریان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47877

چکیده
  ارزیابی و واسنجی داده‌های سنجش از دور به ‌عنوان منبع جدید برآورد بهتر و دقیق ‌تر بارش در مناطق مختلف امری ضروری است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، داده‌ های ماهانه بارش  15  ایستگاه سینوپتیک در  5  اقلیم ایران (خشک، نیمه ‌خشک، مدیترانه ‌ای، مرطوب و بسیارمرطوب) به ‌عنوان مبنا در دوره ‌زمانی  20  ساله  1998  تا  2017  انتخاب ...  بیشتر

واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398

فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری

دوره 29، شماره 114 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.44600

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای اوج بارش سیل‌آسا در 5 و 11 فروردین 1398 به ترتیب در جنوب غرب و غرب ایران است. بدین منظور با استفاده از روش محیطی به گردشی ابتدا داده‌های بارش ایستگاه زمینی بررسی شد و سپس با استفاده از داده‌های جو بالا و ترسیم نقشه‌های مربوطه، وضعیت همدید سامانه های بارشی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 199-217

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31492

چکیده
  در این پژوهش، روند نوسان‌های زمانی عنصر بارش در طیف‌های ارتفاعی سراسر ایران‌زمین موردبررسیقرارگرفت. بدینمنظورازداده‌های122 ایستگاههواشناسیکشوردردوره (2012-1992) استفاده‌ شده است. ابتدا تمام این 122 ایستگاه در طیف­‌های ارتفاعی کمتر از 500 متر، 500 تا 1000، 1000 تا 1500 و بیش از 1500 متر تقسیم شدندو در ادامهبابه­ کارگیریآزمونغیرپارامتریمن-کندال،وجود ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی

مهسا پلرودی مقدم؛ سعید حمزه؛ مجید وظیفه دوست

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22137

چکیده
  امروزه با توجه به کاهش منابع آب و بحران آبی موجود توجه به مدیریت صحیح یکپارچه منابع آب بخصوص در مناطق مرزی امری مهم و ضروری می‌باشد. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه آگاهی از میزان بارش و رواناب و روند تغییرات آن در محدوده حوضه‌های آبریز است. اما عدم دسترسی به داده‌های میدانی کافی در حوضه‌های مرزی این امر را با مشکل اساسی روبه رو ...  بیشتر

طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی

محمود داودی؛ ناصر بای؛ امید ابراهیمی

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 100-105

چکیده
  روش‌های طبقه‌بندی اقلیمی سنتی بسیار متنوعند. این روش‌ها با وجود داشتن اهمیت از لحاظ تاریخی و از جنبه مقایسه‌ای، دارای نقاط ضعف می‌باشند، که از کارایی جامع و بهتر این سیستم‌ها می‌کاهد. شناخت پتانسیل‌های طبیعی بعنوان بستر فعالیت‌های انسانی، پایه و اساس غالب برنامه‌ریزی‌های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می‌دهد. اجرای توسعه پایدار ...  بیشتر

مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور

منوچهر فرج زاده؛ علی عزیزی؛ حسین سلیمانی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 2-13

چکیده
  تأثیر مستقیم بارش در زندگی انسان‌ها و نقش آن در توسعة کشورها سبب توسعة روش‌ها و الگوریتم‌های برآورد بارش در میان متخصصان گردیده است. تاچند دهه قبل برای پیش‌بینی بارش از روش‌های سنّتی استفاده می‌شد، تا اینکه ظهور ماهواره‌های هواشناسی باعث انقلابی در این زمینه گردید. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران توزیع ...  بیشتر

تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه

فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی اثمری سعدآباد

دوره 21، شماره 83 ، آبان 1391، ، صفحه 70-72

چکیده
  عناصر بارش و دما را می‌ توان از مهمترین عناصر اقلیمی هر منطقه دانست. وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و غیره یک یا چند سال را می‌ توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست. این تحقیق با استفاده از روش‌های معمول سری‌های زمانی به بررسی تغییرات دما و بارندگی در مقاطع زمانی سالانه و فصلی در ایستگاه سینوپتیک بندرلنگه ...  بیشتر

تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه دریای خزر

مجید منتظری

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 23-28

چکیده
  برای ارزیابی روند خشکسالی های اقلیمی در 23 زیرحوضه آبی دریای خزر، داده ‌های بارش ماهانه را با روش میانیابی به داده‌ های پهنه‌ ای تبدیل نموده سپس بر حسب مختصات حوضه‌ها، بارش ماهانه هر حوضه تفکیک گردید. از روش شاخص بارش استاندارد (SPI) برای ارزیابی خشکسالی‌ های اقلیمی استفاده نموده و این شاخص بصورت ماهانه برای هر یک از حوضه­‌ها محاسبه ...  بیشتر