دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 26-32

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع و روند صعودى توسعه چنانچه این حرکت توأم با مدیریت و برنامه‏ ریزى صحیح صورت نگیرد، مى‏ تواند مشکلاتى را بوجود آورد. زیرا هرگونه توسعه نیازمند بهره بردارى و استفاده از منابع طبیعى است. بنابراین مى ‏تواند اثراتى را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طبیعت بر جاى گذارد. استفاده بهینه از خاک و منابع آبى و راه ‏هاى ...  بیشتر

استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علیرضا متکان؛ وحید بابازاده

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 86-93

چکیده
  در این تحقیق روشى جهت استخراج قوانین فازى مؤثر و قابل تفسیر از داده ‏هاى GIS با استفاده از سیستم عصبى - فازى ارائه شده است. مدل فازى جهت رسیدن به دقت و تفسیرپذیرى بالا از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله اول وزن‏ هاى اولیه شبکه عصبى - فازى با استفاده از الگوریتم خوشه ‏بندى FCM به دست آمد. به منظور طبقه‏ بندى دقیق داده‏ هاى آموزشى در ...  بیشتر

بررسى و مدیریت ریسک سیلاب در منطقه کاشان با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی زراعتی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، ، صفحه 24-31

چکیده
  بدون شک سیلاب بعنوان یک بلاى طبیعى شناخته شده است ولى در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانى و هم از نظر خسارات مالى یکى از مهیب‏ ترین بلایاى طبیعى در جهان محسوب مى ‏شود. از سال 1988 تا 1997 حدود 390000نفر در اثر بلایاى طبیعى در جهان کشته شدند که 58درصد مربوط به سیلاب، 26 درصد در اثر زلزله، 16درصد در اثر طوفان و بلایاى دیگر بوده است. خسارات کل در این ...  بیشتر

کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی

دوره 17، شماره 65 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 60-64

چکیده
  این مقاله مقدماتى از ارزیابى وضعیت آلودگى هوا در یک منطقه شهرى ارائه مى‏ نماید. نویسنده، سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) را که مدل توزیع وسایل نقلیه، مدل انتشار مواد آلاینده، مدل روند پیشرفت و داده‏ هاى مربوطه را ترکیب مى‏ کند. به منظور تخمین انتشار و توزیع فضایى آلاینده ‏هاى ترافیک در  Taichungتایوان بکار برده است. این مدل نه تنها ...  بیشتر

بررسى تأثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) در برنامه‏ ریزى شهرى و منطقه‏ اى

حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، ، صفحه 57-62

چکیده
  سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى و تکنولوژى‏ هاى اطلاعات کامپیوترى مربوط به آن به طور معمول در برنامه‏ ریزى و مدیریت در عصر حاضر به کار مى‏ رود. بخش مهمى از پشتوانه تئوریک و متودولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایى، ریشه در انقلاب «کمّى و کیفیتى» جغرافیا دارد. از این رو جاى تعجب نیست که اغلب سیستم اطلاعات جغرافیایى را متهم مى‏ ...  بیشتر

استفاده ازGIS روشى براى تحلیل ایمنى شهرى و طراحى محیطى

علی موحد (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 50-52

چکیده
   در ژاپن جایى که زلزله به طور مکرر اتفاق مى‏ افتد، بررسى حوادث طبیعى در برنامه ریزى شهرى داراى اهمیت است. به هرحال، واضح است که شهرهاى ژاپن بدون ارائه هیچ تصویر روشنى از تعریف ایمنى شهرى بر پایه پژوهش هاى قبلى مرتبط با خطرات طبیعى به جز چند مورد طراحى نشده ‏اند. براى مردم ژاپن که از زلزله ‏هاى زیادى درسراسرتاریخ به ستوه آمده‏ ...  بیشتر