دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه کارایی روش‌های جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان، به منظور پتانسیل یابی ذخایر معدنی مس؛ مطالعه موردی دهج - بزمان

محمد کریمی؛ پرستو پیله فروش ها؛ علی صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2012344.3023

چکیده
  بـا توجـه بـه وسـعت زیـاد کشـور ایران و گسـتردگی منـاطق پتانسـیل‌دار ذخـایر معـدنی (وجـود کمربنـد ولکـانیکی ارومیـه ـ دختـر) و لـزوم شناسـایی و مـدیریت صـحیح ایـن ذخـایر، اسـتفاده از سیستم اطلاعـات مکانی به همراه مدل‌های پیش‌بینی کننده داده و دانش محور، نقش بسـیار مهمی به منظور تهیه نقشه پتانسیل از احتمال یافتن ذخایر معدنی در ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقایسه کارآیی طبقه بندی کننده های یادگیری ماشین در استخراج محدوده توسعه فیزیکی شهر همدان با استفاده از پردازش شیئ گرای تصاویر ماهواره ای

ابوالفضل قنبری؛ مصطفی موسی پور؛ هابیل خرمی حسین حاجلو؛ حسین انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2012503.3024

چکیده
  توسعه فیزیکی مناطق شهری یکی از محرک‌های اصلی تغییرات جهانی است که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مهمی بر شرایط محیطی و تنوع زیستی دارد. استفاده از تکنیک ­های سنجش از دور، یکی از رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی شهری  محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآیی طبقه­ بندی کننده ­های یادگیری ماشین مبتنی بر پردازش شیئ­ گرای تصاویر ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش اقلیم گردشگری جنگل‌های مانگرو خلیج نایبند ‏با استفاده از شاخص‌های ‏TCI ‎‏ و ‏PET

آیدا احمدی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ پروانه سبحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2016888.3037

چکیده
  امروزه بر همگان روشن است که فعالیت گردشگری در اکوسیستم های طبیعی تا حد بسیار زیادی متأثر از شرایط اقلیمی منطقه هدف است و هوا و اقلیم در فعالیت گردشگری بالاترین سهم را در میان سایر عوامل در انتخاب مقصد گردشگری دارد. در این تحقیق با هدف تعیین زمان مناسب طبیعت گردی در جنگل های مانگرو خلیج نایبند که یکی از مقاصد پر جاذبه جنوب کشور به شمار ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل الگوی مکانی- زمانی تصادفات در جاده کندوان با استفاده از روش های آمار فضایی

جلال سمیعا؛ منوچهر رنجبر شوبی؛ عامر نیک پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2019597.3050

چکیده
  احتمال وقوع تصادف در جاده کندوان به ­عنوان یکی از زیباترین و شگفت ­انگیز ترین جاده های توریستی کشور از دغدغه های مهم مسافران در بازدید از استان مازندران محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از قابلیت های GIS، الگوی توزیع مکانی– زمانی تراکم تصادفات جاده­ای، الگوی توزیع مکانی– زمانی خوشه های تصادفات و سطح معنی­ داری آماری ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل تغییرات دمای سطح زمین با تصاویر سنجده MODIS و ارتباط آن با عوامل اقلیمی - مطالعه موردی: استان کرمان

احمد مزیدی؛ فروغ محمدی راوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22131/sepehr.2024.2022761.3060

چکیده
  برآورد دمای سطح زمین(LST) برای طیف گسترده ای از برنامه ­ریزی­ های کاربردی مانند کشاورزی، جزیره حرارتی شهری (UHI)، مدیریت انرژی، فرین­ های آب هوایی و مطالعات دگرگونی آب و هوایی کاربرد دارد. در این پژوهش به منظور تحلیل تغییرات دمای سطح زمین و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در استان کرمان از داده­ های ماهواره­ CHIRPS و MODIS طی دوره آماری 22 ساله ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار

حسین اعتمادفرد؛ حامد خرقانی؛ مهدی نجاریان؛ روزبه شاد

دوره 32، شماره 128 ، دی 1402، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1987179.2944

چکیده
  امروزه مدیریت شبکه‌های توزیع مواد غذایی با هدف پاسخ‌گویی سریع به تقاضای مصرف‌کنندگان، کاهش هزینه توزیع و افزایش سود در مقایسه با رقبای تجاری اهمیت بسیاری یافته است. فروشگاه‌های “شهرما” شبکه گسترده توزیع محصولات کشاورزی در شهر مشهد هستند که با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فراهم نمودن امکان دسترسی ارزان و سریع‌تر شهروندان ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهرها با تأکید بر شاخص‌های مسکن - مطالعه موردی: مناطق پنج‌گانه شهر ارومیه

محمدرضا پورمحمدی؛ رضا کریمی

دوره 32، شماره 126 ، شهریور 1402، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.562689.2909

چکیده
  اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به‌عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، پیوسته در حال پررنگ شدن می‌باشد. سنجش کیفیت زندگی در شهرها معمولاً از طریق شاخص‌های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص‌های عینی حاصل از داده‌های ثانویه ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
نقشه راه پیشنهادی برای تلفیق Digital Twin و NSDI در راستای پیشبرد نیازهای مکانی آمایش سرزمین و توسعه پایدار در ایران - مورد مطالعاتی: SDI ملی ایران

امید فرجی؛ علیرضا قراگوزلو؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ زهرا عزیزی؛ علیرضا وفائی نژاد

دوره 32، شماره 125 ، خرداد 1402، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.553585.2876

چکیده
  بی شک انگیزه ی اصلی تمام برنامه ریزی ها رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه ای، توزیع مناسب فعالیت ها و استفاده حداکثر از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه مناطق می باشد. مهمترین ابزار برنامه ریزی در توسعه پایدار و آمایش سرزمین، اطلاعات مکانی است و مدیریت اطلاعات مکانی از درگاه زیرساخت ملی اطلاعات مکانی و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
استخراج عملکرد محل از محتواهای متنی کاربرتولید با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

مینا کریمی؛ محمدسعدی مسگری

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 7-19

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.552846.2867

چکیده
  امروزه با افزایش روز افزون استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی، اطلاعات مکانی مردم ­گستر رشد چشمگیری داشته است. از میان انواع اطلاعات، محتواهای متنی کاربرتولید غالباً در ساختار مشخصی به اشتراک گذاشته نمی­ شوند. یکی از ویژگی ­های عمده این نوع اطلاعات محل­ مبنا بودن آن­ها است.محل­ های مورد گفت­گوی بشر معمولاً همراه با ابهام ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل و شناسایی معیارهای مؤثر بر مکانیابی بهینه اسکان موقت پس از زلزله - مطالعه موردی : شهر کرمانشاه

محمد حسن یزدانی؛ عطا غفاری گیلانده؛ فرحناز ویس مرادی

دوره 31، شماره 124 ، اسفند 1401، ، صفحه 149-163

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.542592.2816

چکیده
  هشتاد درصد از شهرهای جهان در مناطقی قرار دارند که حداقل سالی یک‌بار براثر مخاطرات طبیعی آسیب‌دیده ­اند. هنگامی که یک مخاطره طبیعی رخ می‌دهد کسانی که خانه‌های خود را در اثر این مخاطره از دست می­ دهند، در حالی که خانه‌هایشان بازسازی می‌شود، به جایی برای زندگی و نیاز به یافتن مکان‌های جایگزین دارند. هدف این تحقیق مکانیابی بهینه­ ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی دقت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی (DEMs) مبتنی بر سنجش از دور در کاربری های مختلف

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246102

چکیده
  مدل‌های رقومی ارتفاعی (DEMs) از روش‌های متداول برای نمایش تغییرات توپوگرافی سطح زمین هستند، که با توجه به هزینه بالای تهیه نقشه‌های توپوگرافی زمینی، از کاربرد بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف برخوردار می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی منابع ارتفاعی با توان تفکیک مکانی مختلف در  کاربری‌های گوناگون دو استان قزوین و مازندران ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل رفتار مشتری های خرده فروشی ها با استفاده از مدل های تعامل مکانی - مطالعه موردی: شیرینی فروشی های شهر تهران

ژیلا یعقوبی؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیدرضا عباسی

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246144

چکیده
  انتخاب مکان به‌منظور احداث یک فروشگاه جدید برای خرده‌فروشی تصمیمی بسیار مهم است زیرا هزینه‌های زیادی را دربر دارد و فردی که فروشگاه جدیدی را احداث می‌کند، خود را در معرض خطر مالی قرار می‌دهد. موقعیت مکانی به خریدکردن اولیه‌ی مصرف‌کننده از یک فروشگاه و وفاداری نسبت به آن تأثیر می‌گذارد. از این‌رو تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی برای ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولید شده میادین نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره ایران در شرق خلیج فارس - مطالعه موردی: جزیره لاوان

محمدامین دانشفر؛ مهدی ارجمند

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 233-246

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246152

چکیده
  پسماند نهایی ناشی از استفاده سیال حفاری پایه روغنی در عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز پس از انجام فرآیندهای مختلف بر روی آن بایستی به‌صورت مناسبی دفن شود. این تحقیق به‌منظور انتخاب مکان‌های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولیدشده از میادین نفت و گاز تحت مدیریت IOOC در شرق خلیج‌فارس (مناطق قشم، کیش، سیری و لاوان) صورت گرفته است. مطالعه ...  بیشتر

سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدل سازی تراکم غلظت آلاینده ازن و اکسید نیتروژن در جی آی اس و مقایسه این غلظت آلاینده ها با پروداکت سنتینل - ۵ درسامانه گوگل ارث انجین - منطقه مورد مطالعه: شهر تهران

ابوالفضل قنبری؛ وحید عیسی زاده

دوره 30، شماره 118 ، شهریور 1400، ، صفحه 247-261

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.246154

چکیده
  ازن سطح زمین (O3) و اکسید نیتروژن به‌عنوان یکی از آلاینده‌های بسیار خطرناک و دارای اثرات قابل توجهی بر سلامت ساکنان مناطق شهری می‌باشد. هدف از این پژوهش، مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلاینده ازن و نیتروژن در کلان‌شهر تهران می‌باشد. در این پژوهش از دو روش برای اندازه‌گیری غلظت آلاینده ازن و اکسید نیتروژن به‌صورت مکانی استفاده ...  بیشتر