دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 7-13

چکیده
  گردشگری را می‌توان «صنعت سفید» نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه‌ساز دوستی و تفاهم بین ملت‌ها و ارمغان آورنده صلح و صفا برای مردم است. گردشگری یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی است. گردشگری بخصوص در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین ...  بیشتر

وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه­ ریزی روستایی مطالعه موردی؛ جمعیت روستایی شهرستان بوکان

حسن حسن پور بغده کندی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 80-85

چکیده
  در ادبیات توسعه و بویژه توسعه پایدار روستایی مفهوم مشارکت Participation نقش محوری یافته است. شناخت عوامل مؤثر بر افزایش و یا کاهش انگیزه و تمایل به مشارکت نزد روستاییان زمینه ‌ساز برداشتن گام‌ های دقیق و شفاف در راستای بسترسازی برای مشارکت مردم در برنامه ‌های عمرانی و همراه ساختن یکباره برنامه‌ ریزی، اجرا، نگهداری و ارزشیابی در فرایند ...  بیشتر

لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 57-59

چکیده
  عدم مشارکت فعال پلیس در فرآیند برنامه‏ ریزى شهرى یکى از معضلاتى است که هم اکنون پلیس کشور به آن مبتلا است و خود این مسأله باعث بروز یک سرى مشکلات از جمله مکان گزینى نامناسب اماکن انتظامى بدون توجه به سه فاکتور اساسى جغرافیا، جمعیت و جرم مى‏شود. ریشه‏ هاى این معضل به نوع دیدگاه مدیران عالى ناجا و کشور باز می گرد دو این در حالى است ...  بیشتر

تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان

حسین حاتمی نژاد؛ مهرداد کرمی؛ فریاد پرهیز

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 91-97

چکیده
  به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگى مناطق شهرى براى پاسخ گویى به نیازهاى جامعه، دیدگاه و روندهاى برنامه ‏ریزى بخشى منجربه بروز مشکلات جدّى اقتصادى، اجتماعى، زیست محیطى و کالبدى در شهرها شده است. چنان که امروزه صدها میلیون فقیرشهرى در محلات ناامن، غیربهداشتى و فاقد امکانات اولیه گزینه‏ هاى بسیار اندکى براى زندگى فراروى ...  بیشتر