دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مسائل مناطق مرزی کشور
قابلیت های نظامی مناطق مرزی بر مبنای پارامترهای محیطی - مطالعه موردی: شهرستان مریوان

مهدی صفری نامیوندی؛ سیدعلی عبادی نژاد؛ مهدی کاظمی؛ یحیی قبادی؛ صادق یاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

https://doi.org/10.22131/sepehr.2023.1996144.2968

چکیده
  وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت مرزها و در نتیجه امنیت کشور دارد. بر این اساس، توجه به وضعیت ژئومورفولوژی مرزها در اهداف نظامی ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق آسیب ­پذیر شهرستان مریوان در برابر نفوذ دشمن و همچنین مناطق مستعد این شهرستان برای احداث پایگاه ­های نظامی و مراکز ...  بیشتر

برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی

سپیده ایمنی؛ حسن صدوق؛ شهرام بهرامی؛ احمدرضا محرابیان؛ کاظم نصرتی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47880

چکیده
  مخروط افکنه ‌ها یکی از اشکال مهم ژئومورفولوژیک هستند که می ‌توانند تأثیر قابل ‌توجهی بر تنوع پوشش گیاهی داشته باشند.  امروزه پیشرفت ‌های روزافزون سنجش از دور منجر به دسترسی پژوهشگران به پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین شده که از توان تفکیک مکانی بسیار زیاد برای مطالعه دقیق ویژگی ‌های پوشش گیاهی برخوردار است. مطالعه حاضر به ‌منظور ...  بیشتر

ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 201-212

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32342

چکیده
  توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و ویرانی جوامع انسانی می‌انجامد بر مکان گزینی نامناسب نواحی و رشد بی‌برنامه منطبق می‌باشد. رشد بی‌رویه شهرها و خزش مناطق شهری بر بستر طبیعی بدون توجه به خطرات طبیعی لزوم توجه به شناخت شرایط ژئومورفیک منطقه، مخاطرات محیطی و برنامه‌ریزی شهری در تعیین حریم امن و پایدار ...  بیشتر

کاربرد منطق فازی در بررسی فرسایش خندقی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه طرود)

صمد شادفر

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13505

چکیده
  یکی از انواع مخاطرات محیطی که در بسیاری از مناطق کشور سبب از بین رفتن اراضی کشاورزی، مرتعی و تأسیسات زیربنایی می‌گردد، فرسایش خندقی می باشد. در این تحقیق از عملگرهای منطق فازی در حوضه طرود با هدف مشخص کردن پهنه‌های مختلف خطر، به دست آوردن مساحت هریک از آنها و ارائه نقشه خطر فرسایش خندقی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف، از تصاویر ...  بیشتر

طبقه بندی لندفرم ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی(TPI) (مطالعه موردی: منطقه جنوبی شهرستان داراب)

مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

دوره 23، شماره 92 ، بهمن 1393، ، صفحه 57-65

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.13507

چکیده
  لندفرم یک عارضه زمین یا سیمای زمینی است که تشکیل آن به وسیله فرایندهای طبیعی به صورتی شکل گرفته که می‌توان آن را با عارضه‌های شاخص توصیف و تعریف کرد؛ و در صورت شناسایی، این لندفرم اطلاعاتی درباره ساختار خود به همراه ترکیب، بافت یا یکپارچه بودنش ارائه می‌دهد. وجود انواع لندفرم‌ها و تنوع آنها به طور عمده با تغییر در شکل و موقعیت زمین ...  بیشتر

مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی

محمدمهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هرآبادی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 77-80

چکیده
  یکی از موضوعات محوری در مطالعات ژئومورفولوژیک، بررسی چگونگی روند تغییرات در اشکال سطح زمین است. امروزه ماهیت مطالعات ژئومورفولوژی را تبیین و تحلیل فرم و فرایندهای ژئومورفیک موجود در سطح زمین تشکیل می‌دهد. این موضوع حاکی از حاکمیت دیدگاه سیستمی بر این علم است. در دیدگاه سیستمی تحلیل‌های ژئومورفیک براساس رابطه‌ی میان فرم و فرایند ...  بیشتر

لندفرم ها و طبقه بندی آنها در علم ژئومورفولوژی(مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران)

هایده آراء

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 17-22

چکیده
  ارزش و نیاز به وجود یک اصطلاح شناسی مشترک بین عالمان یک علم و توافق متخصصان آن علم در برداشت یکسان از واژه‌ها و مفاهیم است که به علم ارزش پارادایمی می‌بخشد. در همین ارتباط، علیرغم اشاره‌ای مکرر به واژه «لندفرم» در تعاریف مختلف علم ژئومورفولوژی به عنوان علم مطالعه و تفسیر لندفرم‌ها، بویژه دلایل ایجاد و تغییرات  آنها، اشاره‌ای ...  بیشتر

تولید نقشه ژئوموفولوژی به کمک تصاویر ماهواره ای برای برنامه ریزی و توسعه شهری

حسین عزیزی

دوره 22، 85-1 ، خرداد 1392، ، صفحه 64-67

چکیده
  ژئومورفولوژی علمی است که راهنمای خیلی خوبی برای برنامه­ریزی شهری میباشد. نقشههای ژئومورفولوژی نه تنها درباره متغیرهای چشمانداز ایده میدهد بلکه همچنین بطور غیر مستقیمی ارزیابی منابع در یک محیط را آسان میسازد. مقاله حاضر توانایی دادههای ماهوارهای در مشخص کردن واحدهای ژئومورفولوژی اصلی در یک منطقه صنعتی شبیه شهر کوربا را نشان ...  بیشتر

تحلیل مورفولوژی و شیب در ارتباط با فرسایش (نمونه موردی حوضه­ نچی)

هیوا علمی زاده

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1390، ، صفحه 79-83

چکیده
   سطح زمین از پیوستگی سطوح کم و بیش وسیعی تشکیل شده که اصطلاحاً دامنه نامیده می ‌شود. ویژگی مهم این عارضه در درجه اول شیب آن است. این سطح عموماً به وسیله خاک و نهشته‌ های سطحی پوشیده شده است. از آنجایی که خاک مهمترین عنصر بیوسفر زمین است و بدون آن حیات در خشکی ‌ها جریان و دوامی نخواهد داشت، حفظ و حراست از آن از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار ...  بیشتر

نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ شهرام امیری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 37-45

چکیده
  ژئومورفولوژی علم بررسی و شناخت ناهمواری‌های سطح زمین است. ژئومورفولوژی بهترین مبنا را برای طبقه‌بندی زمین به دست می‌دهد. یکی از خروجی‌های کار ژئومورفولوژیست‌ها تهیه نقشه ژئومورفولوژی است که حاصل تلاش‌های تحقیقاتی در مدت زمان طولانی می‌باشد. تهیه این نقشه‌ها همواره از اصول و روش‌هایی تبعیت می‌کند. بدیهی است در سال‌های اخیر ...  بیشتر