دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه روشی دانش‏ پایه جهت وزن‏دهی درون لایه‏ ای به منظور تعیین مسیر بهینه با استفاده از سامانه‏ های اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: محور ایلام- حمیل)

میثم رستمی؛ رامین کیامهر؛ رامین بیات

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18940

چکیده
  لحاظ نمودنمعیارهایصحیحوجامعدرمرحلهتعیین مسیرمی‏ تواند نقشعمده‏ ایرا درکاهشهزینه‏ هایاقتصادی،افزایشایمنی و دسترسی جاده‏ ها و حفظ محیط زیست ایفا نماید. بدین منظوردرتحقیق حاضر،عوامل متعددی مانند مدل ارتفاعی زمین، پوشش اراضی، اطلاعات مراکزجمعیتی و گردشگری، میزان آفتاب‏گیربودن مسیر درفصول سرد،نحوه توزیع رودخانه‏ ...  بیشتر

نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS

سید احمد حسینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد روشتی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18941

چکیده
  نظارت بر چگونگی گسترش مناطق شهری در مقیاس کلان امری بسیار مهم به منظور برنامه‌ریزی توسعه شهری و پیشگیری از مشکلات فاجعه بار در مناطق کلان شهری می‌باشد. با این حال، در اغلب موارد کمبود اطلاعات اولیه در این زمینه به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اصلی برای رسیدن به این امر است. بنابراین به منظور بررسی تعادل در نظام شهری ایران ...  بیشتر

تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کردستان با استفاده از روش تاپسیس خطی

رحمت الله بهرامی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18942

چکیده
  یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع؛ توسعه سلامت و به عبارتی میزان و کیفیت دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی است. از آنجا که هرگونه برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات به مناطق نیازمند؛ ارزیابی وضع موجود می‌باشد، هدف این مقاله بررسی عمیق‌تر تفاوت میان شهرستان‌های استان کردستان به جهت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و تعیین میزان توسعه ...  بیشتر

بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18943

چکیده
  دشت لوت در جنوب شرقی کرمان و یکی از بیابان‌های بزرگ جهان می‌باشد که از گرم‌ترین نقاط دنیا است. دانه‌سنجی رسوبات می‌تواند نشان دهنده ویژگی‌های فرایند‌های پیشین و مورفولوژی اشکال ناهمواری باشد. کلوت‌های دشت لوت دارای مورفولوژی بسیار جالب توجه و منحصر به فردی در ایران و جهان می‌باشند که شناخت ارتباط بین خصوصیات دانه سنجی آنها با ...  بیشتر

کاربرد تجزیه و تحلیل طیف مخلوط نرمال شده (NSMA) جهت استخراج مناطق ساخته شده شهری و استفاده از آن در شبکه عصبی مصنوعی (MLP) برای پیش بینی رشدآتی شهر

بهرام جمعه زاده؛ سیروس هاشمی؛ علی درویشی بلورانی؛ مجید کیاورز

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18944

چکیده
  استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی متوسط به منظور شناسایی، نظارت و پیش‌بینی مناطق ساخته شده شهری در دهه‌های اخیر توسعه یافته است. مهم‌ترین گام در پیش‌بینی رشد مناطق شهری، استخراج ویژگی‌های سطح شهر با دقت و صحت بالا و مهم‌ترین چالش در این راه پیچید‌گی عوارض شهری و مسئله پیکسل‌های مخلوط است. هدف از این تحقیق استفاده ...  بیشتر

مکانیابی بهینه دفن زباله های جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مجتبی یمانی؛ شهناز علیزاده

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18945

چکیده
  مکان‌یابی دفن زباله یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی مواد زائد جامد شهری است و علم ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود که به منشاء وتحول اشکال زمین و فرایندهای تشکیل آنها مربوط می‌شود، در امر مکان‌یابی بهینه نقش بسزایی دارد. منطقه هشتگرد با وسعت 398 کیلومترمربع در جنوب شهرستان ساوجبلاغ استان البرز واقع‌شده است. در این منطقه به دلیل ...  بیشتر

ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محلّات ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران)

حسین حاتمی نژاد؛ اشرف عظیم زاده ایرانی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18946

چکیده
  شهرها با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند و غالباً مراکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز حاکمیتی در کشورها می‌باشند، همواره می‌بایست آمادگی شان در برابر بحران‌ها (پدافند غیرعامل) مد نظر متخصصین مربوطه قرار گیرد. ساماندهی شهر در مقیاس محله (بعنوان کوچکترین و مؤثرترین واحد شهری) بر مبنای الزامات پدافند ...  بیشتر

بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی آذره

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 113-120

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18947

چکیده
  خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است و منجر به وارد آمدن خسارت‌های زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم‌های طبیعی می‌شود. در این تحقیق، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص خشکسالی جریانات رودخانه‌ای (SDI) جهت ارزیابی خشکسالی‌ها استفاده شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 72 ایستگاه باران سنجی و 42 ایستگاه هیدرومتری در استان ...  بیشتر

تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق کالا بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان)

سعید امانپور؛ سوران منوچهری؛ مهناز اکبری؛ زهرا عباسی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18948

چکیده
  قاچاق کالا به‌عنوان فعالیتی غیررسمی در کیفیت زندگی روستاهای مرزی کشور که به دلیل حاشیه‌ای بودن در نظام برنامه‌ریزی مرکز پیرامون در رنج و فشار هستند؛ جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجه به لزوم حذف قاچاق کالا جهت پویایی اقتصادی کشور، قدر مسلم کاهش و حذف این فعالیت سودآور غیررسمی اقتصادی به‌صورت یک‌باره و بدون برنامه‌ریزی جهت تدارک راهکارهای ...  بیشتر

بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری با انتخاب ویژگی های طیفی و مکانی بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

وحید صادقی؛ حمید عنایتی؛ حمید عبادی

دوره 24، شماره 96 ، اسفند 1394، صفحه 135-152

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.18949

چکیده
  آنالیز تصاویر چندزمانه سنجش‌از دور، تکنیک کارآمدی برای شناسایی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در مناطق شهری می‌باشد. جدا از تکنیک بکار رفته برای شناسایی تغییرات،فضای ویژگی تأثیر بسیار زیادی در صحت نتایج دارد. حصول نتایج رضایت‌بخش در شناسایی تغییرات مناطق شهری، مستلزم بکارگیری ویژگی‏ های طیفی و مکانی (بافت) بهینه می‏ باشد. اگرچه ...  بیشتر