دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روشی نوین در بهبود نتایج آشکارسازی تغییرات با تلفیق تصاویر اپتیک و رادار و بکارگیری روشی بدون نظارت و مبتنی بر الگوریتم PSO

سعید محمودی زاده؛ علی اسماعیلی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 7-25

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242857

چکیده
  اطلاعات حاصل از آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری تأثیر بسزایی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری خواهد داشت.مناطق شهری به دلیل تنوع پدیده‌ها، انواع پوشش سطح به عنوان یک منطقه پیچیده در نظر گرفته می‌شوند که کسب اطلاعات از این مناطق همواره با چالش‌هایی روبه رو می‌باشد. از این رو این احتمال وجود داد که در صورت استفاده مستقل از داده‌های اپتیک ...  بیشتر

ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری

نرگس نونژاد؛ الهام ناظمی؛ حمید صابری

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 27-43

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242858

چکیده
  مفهوم مکان همواره در حوزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است.در واقع مکان بعنوان بخشی از فضای جغرافیاییاست که از سوی فردی یا چیزی اشغال شده و در آن ارزش‌های حس شده تجلی می‌یابند. بطورقطع جوامع انسانی، بدون برنامه‌ریزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعریف شده‌ی متناسب با نیازها، ارزش‌ها ...  بیشتر

بهبود دقت مدل سازی غلظت ذرات معلق (PM2.5) از طریق ادغام ایستگاه های ثابت و همراه سنجش آلودگی هوا

سارا حق بیان؛ بهنام تشیع

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242859

چکیده
  آلودگی هوا از جمله پدیده‌های پیچیده‌‌ای است که دارای دینامیک غیرخطی بوده و تأثیر پارامترهای متنوع بر رفتار آن، تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلاینده‌‌ها را با دشواری‌‌های فراوانی مواجه می‌‌سازد. هدف از این مطالعه  بهبود دقت مدل‌سازی آلاینده‌‌های هوا به منظور مدیریت مواجهه با استفاده از داده‌‌های ...  بیشتر

بررسی الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی با رویکرد قطعه مبنا

مسلم درویشی؛ ابوذر رمضانی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 59-75

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242860

چکیده
  در سال‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی از منابع آب زیرزمینی کاسته شده است. در این شرایط روند کشت محصولات کشاورزی ازنظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. چراکه بیش از 80درصد از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و سال‌هاست که موضوع بهینه‌سازی و تغییر الگوی کشت در کشور مطرح‌شده است.یکی از چالش‌هایی که در تغییر الگوی کشت می‌بایست در نظر گرفت، ...  بیشتر

جایگزینی مؤلفه های توافق و عدم توافق کمّی و مکانی به جای شاخص کاپا برای ارزیابی دقت نقشه های موضوعی مختلف

اکرم صادق بیگی؛ کامران مروج؛ محمد امیر دلاور

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 77-87

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242861

چکیده
  در چند دهه اخیر ارزیابی مدل ‌ها و نقشه ‌های موضوعی مختلف تولید شده شامل محاسبه درصد صحت یا شاخص کاپای توافق است.  این شاخص بیان ‌گر نسبت صحیح بوده و فاقد هر گونه اطلاعات مفیدی می ‌باشد که بتواند به کارشناسان برای تصمیم‌ گیری در زمینه میزان اعتبار مدل ساخته ‌شده، کمک کند.  لذا نیاز به روش ‌های جدید یا تکمیلی که قادر باشند، علاوه ...  بیشتر

بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک

مجتبی یمانی؛ عارفه شعبانی عراقی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابوالقاسم گورابی؛ نفیسه اشتری

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 89-102

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242862

چکیده
  تحولات اقلیمی مهم‌ترین رویداد دوره کواترنری است که این تحولات به‌­طور وسیعی در ژئومورفولوژی و رسوب‌شناسی این دوره منعکس شده است و علم پالئوژئومورفولوژی به فهم تغییرات اقلیمی گذشته و پیش‌بینی این تغییرات در آینده کمک می‌کند. دریاچه‌های واقع در چاله‌های بسته دوره‌های سرد یا بارانی کواترنر را دریاچه‌های پلویال می‌گویند که ...  بیشتر

تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان

کاظم برهانی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ امیرحسین الهامی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242863

چکیده
  با تمرکز جمعیت در شهرها که حاصل غلبه شهرنشینی در دهه‌های اخیر می‌باشد، توجه به امنیت و ایمنی شهرها توسط مدیران و برنامه‌ریزان شهری بیشتر شده است. داشتن شهری ایمن و امن نیازمند بهره‌گیری چندمنظوره از فضاهایی است که در شرایط عادی کاربری معمول خود را دارند و در شرایط بحران می‌توانند به‌عنوان پناهگاه اضطراری و مرکز مدیریت بحران مورد ...  بیشتر

بررسی جزایر گرمایی شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهوارهای

هادی فدایی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 119-130

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242864

چکیده
  در سطح شهر تهران شناسایی جزایر گرمایی که در اثر روند گسترش شهرنشینی ایجاد شده‌اند و تأثیر آن‌ها بر آلودگی هوا، دارای احتمال می‌باشد. لذا در این پژوهش به ارتباط بازتاب طیفی پدیده‌های تأثیر‌گذار بر روند گسترش پدیده جزایر گرمایی در سطح شهر تهران و حومه پرداخته شده است. تصاویر ماهواره لندست 8 شهر تهران در دو تاریخ 16- آذر- 1396 و تاریخ  ...  بیشتر

تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهرپیرانشهر

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ محمد اجزاء شکوهی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 131-149

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242865

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اولیه مؤثر مرز تمرچین بر ارتقا توسعه‌یافتگی شهر پیرانشهر است. در این راستا از مطالعات توصیفی - تحلیلی، اسنادی و پرسشنامه در چارچوب مدل دلفی و تحلیل‌های نرم‌افزاری برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده گردید. پس از گفتمان و رایزنی در چهارچوب دیالکتیکی در باب مسائل شهری با افراد نخبه و آکادمیک و آشنا با وضعیت ...  بیشتر

مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان

سمیرا افشاری؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242866

چکیده
  مکان‌یابی مناطق صنعتی یکی از عوامل کلیدی در برنامه‌ریزی پایدار منطقه‌ای با توجه به اثرات محیط‌زیستی مختلف صنایع می‌باشد. با توجه به رشد مناطق صنعتی و وجود معادن متعدد در شهرستان گلپایگان  لزوم مکان‌یابی صنایع با توجه به ضوابط و استانداردهای محیط‌زیستی ضروری است. بنابراین در مطالعه حاضر به‌منظور مکان‌یابی صنایع در شهرستان ...  بیشتر

تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 167-180

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242867

چکیده
  ایمنی و امنیت شهری از دیرباز تاکنون در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های شهری مورد توجه بوده و برنامه‌­ریزان همواره در ساخت و طراحی مناطق شهری به این امر مهم توجه می‌کردند. همچنین کاهش میزان آسیب‌پذیری کاربری‌های شهری با بهره‌گیری از رویکردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل می‌تواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها و کاهش میزان ...  بیشتر

شناسایی محورهای دارای قابلیت پیاده مداری در کلان شهر مشهد با استفاده از روش SDA و رهیافت نوشهرگرایی

محمدرحیم رهنما؛ مهدی بازرگان

دوره 29، شماره 116 ، اسفند 1399، صفحه 181-203

https://doi.org/10.22131/sepehr.2021.242868

چکیده
  امروزه توسعه کالبدی شهرها، ازدیاد ترافیک، آلودگی هوا و محیط ­زیست و کاهش سطح سلامت عمومی شهروندان، از پیامدهای رویکرد اتومبیل محور در شهرهای معاصر می‌باشد که با ورود خودروها به عرصه های مختلف شهری، شاهد تداخل حرکت سواره و پیاده و در پی آن عدم توجه به پیاده‌روها و نادیده گرفتن تأثیر پیاده‌روی بر سلامت افراد می‌باشد. یکی از اصول ...  بیشتر