دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران

هادی غفوریان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47877

چکیده
  ارزیابی و واسنجی داده‌های سنجش از دور به ‌عنوان منبع جدید برآورد بهتر و دقیق ‌تر بارش در مناطق مختلف امری ضروری است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، داده‌ های ماهانه بارش  15  ایستگاه سینوپتیک در  5  اقلیم ایران (خشک، نیمه ‌خشک، مدیترانه ‌ای، مرطوب و بسیارمرطوب) به ‌عنوان مبنا در دوره ‌زمانی  20  ساله  1998  تا  2017  انتخاب ...  بیشتر

بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل

محمد حسین رضایی مقدم؛ کیوان محمدزاده؛ مجید پیشنماز احمدی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47878

چکیده
  منابع آبی در گذر ‌زمان و با افزایش جمعیت در حال کاهش می ‌باشد، لذا مدیریت این منابع بسیار ضروری است.  در مطالعه حاضر بخشی از رود آجی ‌چای بنا به شرایط خاص منطقه از نظر توپولوژی و محیط پیرامونی انتخاب و به ‌منظور استخراج پهنه ‌های آبی از دو روش نزدیک ‌ترین همسایگی و فازی شئ ‌گرا استفاده شد.  برای بهبود نتایج، نتایج حاصل از اعمال ...  بیشتر

ارائه روشی جهت بهبود مدل ارتفاعی رقومی حاصل از تصاویر سنتینل-1 بااستفاده از مدل رقومی SRTM و تبدیل موجک دو بعدی

امیررضا مرادی؛ محمدامین قنادی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47879

چکیده
  تولید مدل رقومی زمین با قدرت تفکیک و دقت ارتفاعی بالا همیشه یکی از مهم ‌ترین اهداف سنجش از دور ماهواره ‌‌ای بوده است.  یکی از ارکان اصلی سنجش از دور ماهواره ‌‌ای، سنجش از دور راداری می‌ باشد.  تولید مدل ارتفاعی رقومی از سطح زمین با استفاده از تداخل ‌سنجی راداری به علت ویژگی ‌های منحصر به فرد این تصاویر برای محققین جذاب است.  در ...  بیشتر

برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی

سپیده ایمنی؛ حسن صدوق؛ شهرام بهرامی؛ احمدرضا محرابیان؛ کاظم نصرتی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47880

چکیده
  مخروط افکنه ‌ها یکی از اشکال مهم ژئومورفولوژیک هستند که می ‌توانند تأثیر قابل ‌توجهی بر تنوع پوشش گیاهی داشته باشند.  امروزه پیشرفت ‌های روزافزون سنجش از دور منجر به دسترسی پژوهشگران به پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین شده که از توان تفکیک مکانی بسیار زیاد برای مطالعه دقیق ویژگی ‌های پوشش گیاهی برخوردار است. مطالعه حاضر به ‌منظور ...  بیشتر

مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک

سعید صادقیان؛ اصغر میلان؛ حامد احمدی مسینه؛ روح اله کریمی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 71-83

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47881

چکیده
  در فرایند تهیه نقشه به روش فتوگرامتری استفاده از داده‌هایGPS/IMU  در مثلث ‌بندی موجب افزایش استحکام بلوک فتوگرامتری و کاهش تعداد نقاط کنترل زمینی مورد نیاز برای سرشکنی بلوک گردیده است. خطاهای سیستماتیک داده ‌های مورد استفاده در مثلث بندی، دقت مثلث ‌بندی را کاهش داده، استفاده از نقاط کنترل زمینی را حتی با وجود داده ‌های GPS/IMU  ضروری ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای

حمید بیات بارونی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 84-98

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47882

چکیده
  دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است و ساحل دریای خزر ایران با طول حدود  900 کیلومتر، در حاشیه جنوبی آن واقع شده است.  در این تحقیق داده ‌های آنومالی تراز سطح دریا، سطح ژئویید و سطح متوسط دریا برای مدت  20  سال طی سال ‌های  1993  تا  2012، به منظور بررسی روند تغییرات خط ساحلی و سطح آب دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته شده است.  برای ...  بیشتر

برنامه ریزی مکانی - زمانی ارائه خدمات حمل و نقل شهری عمومی با استفاده از مدل های مکان مبنا مطالعه موردی: ایستگاه های اتوبوس منطقه 6 تهران

نجمه نیسانی سامانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا عابدی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47883

چکیده
  رشد و توسعه شهرها در سال ‌های اخیر و به ‌تبع آن افزایش جمعیت شهرها، مشکلات عدیده ا ی را برای ساکنان به وجود آورده است که از آن جمله معضلات ایجاد شده در حمل ‌و نقل است.حمل ‌و نقل و جابجایی انسان و کالا فعالیتی مهم برای هر جامعه انسانی به شمار می ‌آید و تأثیرات عمده ‌ای بر روی الگوهای زندگی و تعاملات اجتماعی مردم خواهد داشت.  ایستگاه ...  بیشتر

مکان یابی برای اسکان موقت پس از وقوع زمین لرزه تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی - مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری تهران

قاسم صفری اله خیلی؛ محمدرضا ملک

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 115-125

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47884

چکیده
  زمین ‌لرزه یکی از پر تکرار ترین سوانح طبیعی در دنیا بوده که سالیانه منجر به خسارات مالی و جانی فراوانی می ‌شود.  یکی از مهمترین موارد مرتبط با کاهش بحران ناشی از زمین ‌لرزه چه در مرحله برنامه ‌ریزی و چه بعد از رخداد آن در مرحله امداد، یافت مکان ‌های مناسب برای اسکان موقت مردم می ‌باشد.  مکان یابی بویژه در شرایط بحران همواره با ...  بیشتر

تغییرات مکانی و زمانی زیستگاه های ساحلی خلیج گرگان تحت تأثیر نوسانات دریای خزر

همایون خوشروان

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47885

چکیده
  گرمایش زمین و افزایش سطح تراز آب اقیانوس ‌ها تهدید جدی برای محیط زیست تالاب ‌های ساحلی می ‌باشد.  عکس ‌العمل محیط زیستی بزرگترین دریاچه کره زمین در مقابل عوامل اقلیمی طی هفتاد سال اخیر به گونه ‌ای رقم خورده است که کاهش سطح تراز آب دریای خزر موجب خشک شدن سطح وسیعی از تالاب ‌های ساحلی شده است.  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تغییرات ...  بیشتر

طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران - مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران

نعمت حسین زاده؛ علیرضا استعلاجی؛ تهمینه دانیالی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 139-159

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47886

چکیده
  شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده ‌های انسان ساخت هستند.  به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای مقابله بابحران،احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است. در این بین مباحث شهرسازی و ارتباط آن با مدیریت بحران از موضوعات مهم و قابل تأمل مبحث خطرپذیری بافت ‌های فرسوده شهری می ‌باشد.  این امر همواره دغدغه‌ هایی را در میان ...  بیشتر

ارزیابی توان اکولوژیک با هدف توسعه گردشگری پایدار با بهره گیری از روش های WLC و فازی در محیط GIS - مطالعه موردی: شهرستان نیشابور

علی اکبر عنابستانی؛ هدایت ا... نوری زمان آبادی؛ معصومه ملانوروزی

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47887

چکیده
  گردشگری به ‌عنوان یک قابلیت کم ‌هزینه و در مقابل پرسود جهت دست ‌یابی به توسعه پایدار برای هر کشوری تلقی می ‌گردد. اما استفاده اصولی و بهینه از پتانسیل ‌ها و توان ‌های محیطی جهت توسعه گردشگری، در گرو شناخت قابلیت ‌ها و توان ‌های منطقه است تا بتوان ضمن استفاده اصولی از این توان ‌ها از هدررفت  منابع جلوگیری نمود.  بنابراین هدف ...  بیشتر

تحلیل اقلیمی تأثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان

سیدعلی عبادی نژاد؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ علی اصغر محمدپور؛ علی اصانلو

دوره 29، شماره 115 ، آذر 1399، صفحه 179-194

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.47888

چکیده
  امروزه افزایش بی ‌رویه جرایم و ناهنجاری ‌‌های اجتماعی به یکی از مشکلات اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است. شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی، از مهمترین عوامل مؤثر در شکل ‌گیری معضلات اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی به شمار می ‌روند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر میانگین فصلی دما پرداخته و در واقع به دنبال این است که چه رابطه ‌‌ای ...  بیشتر