دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ بهناز نصیری خوزانی؛ طیبه اکبری ازیرانی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 7-19

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40467

چکیده
  ابر پدیده ویژه‌ای است که در اثر دگرگونی‌های دینامیکی و ترمودینامیکی گردش عمومی هواسپهر به وجود می‌آید. ابرها حد واسط بین سامانه‌های همدیدی و شرایط آب و هوای سطح زمین هستند و از اهمیت ویژه‌ای در رژیم بارش برخوردارند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات زمانی-مکانی ابرهای مایع (LWCOT[1]) فصلی ایران است. بر این اساس داده‌های سنجنده MODIS ماهواره ...  بیشتر

ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40468

چکیده
  در حال حاضر بالاترین قدرت تفکیک مکانی مدل‌های ژئوپتانسیلی جهانی حدود 5 دقیقه می‌باشد، در حالی که مدل‌های توپوگرافی با قدرت تفکیک مکانی حدود 3 ثانیه و بالاتر در دسترس است. یکی از روش‌هایی که برای افزایش دقت مدل‌های ژئوپتانسیلی جهانی در تولید تابعک‌های مختلف میدان ثقل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تلفیق این مدل‌ها با مدل‌های توپوگرافی ...  بیشتر

طراحی و پیاده سازی یک مدل GIS مبنا برای برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله شهر بابل

یاسر ابراهیمیان قاجاری

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 29-41

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40469

چکیده
  برنامه‌ریزی اسکان موقت زلزله باهدف کاهش آسیب‌ های ثانویه زمین ‌لرزه همواره یکی ازدغدغه‌های اصلی برنامه ‌ریزان و مدیران شهری بوده است. در گذشته برنامه ‌ریزی اسکان موقت صرفاً با توجه به اصولی مانند خالی بودن زمین یا بدون مالک بودن آن صورت می‌گرفته، اما امروزه این کار با استفاده از فناوری‌ های ...  بیشتر

بررسی پدیده گرمبـاد در رشتـه کوه های البرز غربی و تأثیـر آن بر میـزان تنش های حرارتی ایجاد شده در پوشش های گیـاهان با استفاده از تصاویر لنـدست 8

قاسم کیخسروی؛ شهریار خالدی؛ آمنه یحیوی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40470

چکیده
  گرمباد[1]، پدیدۀ رایج در دامنه‌های شرقی و شمالی البرز غربی در کشور ایران است. ایجاد تغییرات دمایی در دامنه‌های بادپناه مناطق درگیر گرمباد، منجر به تنش‌های گرمایی در محیط اکوسیستم منطقه می‌شود. بارها به خاطر افزایش دمای منطقه‌ی گرمباد آتش سوزی‌های گسترده‌ای در منطقه رخ داده است. فراوانی وقوع گرمباد در دورة سرد سال در مقایسه با دورة ...  بیشتر

ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور

نیکروز مستوفی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ مهدی رمضانی؛ امیرهومن حمصی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40471

چکیده
  در تحقیقات اخیر، دانشمندان توجه ویژه‌ای به مسئله گرمایش جهانی داشته‌‌اند، زیرا دمای سطح زمین در طول قرن گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. جزایر حرارتی شهری[1]به پدیده‌‌ای ناشی از آثار شهرنشینی اشاره دارد که درجه حرارت در محیط شهری از مناطق اطراف آن بالاتر می‌‌رود. بررسی این دما توسط سنسورها دارای مشکلاتی همچون هزینه و گسسته ...  بیشتر

بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مـسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390

مهدی بازرگان؛ محمد اجزاء شکوهی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40472

چکیده
  امروزه گسترش جرائم سرقت در فضاهای مختلف نظام شهری منجر به استفاده از تحلیل‌های فضایی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه در کلانشهرها شده است. برهمین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مسکونی طی بازه زمانی 96-1390 در شهر مشهد براساس نظریه پخش فضایی هاگراستراند است. روشتحقیق دراینمطالعهمبتنیبرروش‌هایتوصیفی-تحلیلیوبهره‌گیریازشیوه‌هایکمّیاست. ...  بیشتر

تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40473

چکیده
  در بازه زمانی 27- 16 می سال 2018 دو چرخند حاره‌ای بسیار قوی به نام‌های ساگار[1] و میکونو[2]جنوب غرب و غرب دریای عرب را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. در این تحقیق سعی شده تا نقش پارامترهای جوّی بزرگ مقیاس مؤثر در چرخندزایی، در مدت زمان فعالیت این دو توفان مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین آمار و اطلاعات مربوط به چرخندها از گزارش تهیه شده توسط اداره ...  بیشتر

ارزیابی و مقایسه کارایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی برای تفکیک کاربری های اراضی مشابه - مطالعه موردی: اراضی فضای سبز و شالیزار شمال ایران

محمد کریمی فیروزجایی؛ امیر صدیقی؛ نجمه نیسانی سامانی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40474

چکیده
  بکارگیری ویژگی‌‌های بهینه در الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی، بر دقت نتایج حاصل از طبقه‌بندی تأثیرگذار می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت‌های تصاویر هایپریون و لندست و مقایسه کارایی الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی جهت تعیین ویژ‌گی‌های بهینه برای تفکیک اراضی فضای سبز و شالیزار می‌باشد. در این مطالعه ...  بیشتر

بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40475

چکیده
  تبخیر و تعرق به عنوان عامل مهم در اتلاف آب در مناطق خشک و نیمه خشک، پدیده پیچیده‌ای است کهبه عوامل و داده‌های زیادی بستگی دارد. بنابراین برآورد دقیق میزان آن، بسیار مشکل وپرهزینه است.هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ریزمقیاس ‌نمایی کوکریجنگ دمای سطح زمین (LST)،برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی (AET)، در ژوئن 2017 در حوضه زاینده ‌رود ...  بیشتر

بــررسی تغیـیـرات پـوشـش گیــاهـی ایــران با استـفاده از ســری های زمـانی NDVI سنـجنـده NOAA-AVHRR و تجـزیـه وتحـلیـل هـارمـونیـک ســری های زمـانی (HANTS)

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ هادی زارع خورمیزی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40476

چکیده
  بررسی تغییرات پوشش‌هایگیاهی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گرمایش جهانی،چرخه کربن، چرخه آب و تبادل انرژی به همراه داشته باشد. استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور اطلاعات زیادی را در مورد تغییرات و پویایی‌های پوشش‌های گیاهی به ما عرضه می‌دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات هر کدام از مؤلفه‌های ...  بیشتر

تهیه مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از داده های لایدار هوایی - مطالعه موردی: درود، لرستان

اصغر حسینی؛ زهرا عزیزی؛ سعید صادقیان

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 159-167

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40477

چکیده
  مدل رقومی زمین برای پردازش‌ اطلاعات مکانی یک مؤلفه اصلی محسوب می‌شود و در علوم زمین کاربردهای فراوانی دارد. برای تولید مدل رقومی زمین از داده‌های لایدار بایستی نقاطی که متعلق به عوارض غیرزمینی هستند از مجموعه داده‌ها حذف شوند و سپس با روشی مناسب اقدام به درون‌یابی نقاط زمینی شود تا مدل رقومی زمین بصورت یک شبکه رستر با ابعاد مناسب ...  بیشتر

امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال - مطالعه موردی: شهرستان الشتر

صیاد اصغری سراسکانرود؛ ایمانعلی بلواسی

دوره 29، شماره 113 ، خرداد 1399، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40478

چکیده
  استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم‌هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این پژوهش مقدار انرژی تابش خورشیدی رسیده به زمین با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره لندست و با بکارگیری الگوریتم سبال در شهرستان الشتر، در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ...  بیشتر