دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره

دوره 26، شماره 102 ، شهریور 1396، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.27458

چکیده
  بررسی روابط مکانی داده‌های محیطی به عنوان یکی از مهمترین اهداف آمار فضایی برای تحلیل الگوهای فضایی و درک وابستگی‌های فضایی به حساب می‌آید. در این راستا تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی (ESDA) به خوبی توانسته است روش‌هایی را برای تمایز بین الگوهای فضایی تصادفی و غیرتصادفی فراهم آورد. لذا مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از ESDA به تبیین ...  بیشتر

مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی؛ مجید آزادی

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22144

چکیده
  این تحقیق به منظور شبیه‌سازی بارش و دما با مدل دینامیکی RegCM4 وLARSدر دو حالت با و بدون به‌کارگیری تکنیک‌ پس‌پردازش آماری برونداد مستقیم مدل در شمال‌شرق ایران (خراسان بزرگ) ودوره آماری 2011-1987 در مقطع زمانی سالانه انجام شده است.بر اساس نتایج حاصله، در مدل LARS در منطقه مورد مطالعه، در دوره راستی‌آزمایی 2013-2007 میانگین اریبی بارش سالانه ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان

حسن لشکری؛ مهدی خزایی

دوره 23، 90-1 ، تیر 1393، ، صفحه 70-79

چکیده
  به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی بارش‌های سنگین استان سیستان و بلوچستان، داده‌های روزانه 6 ایستگاه سینوپتیک طی یک دوره آماری 24 ساله (2010- 1987) از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. همچنین داده‌های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل 850 و 500 میلی باری از پایگاه داده‌های NCEP/NCARاستخراج گردید و سپس نقشه‌های مورد نیاز در محیط نرم‌افزاری Grads ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان

حسن لشکری؛ مریم صبوئی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 32-38

چکیده
  جهت بررسی الگوهای حاکم بر جوّ در زمان رخداد پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، ابتدا ساعات و روزهای رخداد این پدیده در طی سال‌­های 1997 تا 2006 در 11 ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان استخراج شد.پس از استخراج 19 طوفان گرد و غبار با معیار حداقل 6 ایستگاه درگیر طوفان و حداقل دوام 2 روزه آن، نقشه­های ترازهای فشاری 00، 850، 700، هکتوپاسکال در ارتباط ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور

حسن لشکری؛ زهرا حجتی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 14-21

چکیده
  به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی- دینامیکی که در جنوب غرب کشور موجب ایجاد توفان‌های رعد وبرق می‌گردد، داده‌های مربوط به 16 ایستگاه سینوپتیک جنوب غرب ایران در دوره آماری 10 ساله (1996-2005) استخراج گردید که با برازش با داده‌های بارندگی، شش نمونه از نوع توفان‌های شدید شناسایی گردید. با مطالعه روی سامانه‌های استخراج شده، دو نوع الگوی کلی ...  بیشتر

تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان

فریده گلوانی؛ حسن لشکری

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 31-36

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین نقش باد فون برروی آتش سوزی جنگل های استان گیلان و روش‌ههای پیش بینی آتش سوزی جنگل ها انجام گرفته است. به این منظور آمار آتش سوزی جنگل های گیلان در دوره آماری (1385 - 1381) انتخاب شده و نقشه های سینوپتیک تراز دریا، در زمان آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که دو الگوی سیکلون شمال اروپا و پرفشار مهاجر ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل آمارى توفان هاى تندرى و گرد و خاک وزیده شده در طى دوره آمارى 2004-1990 در استان همدان(1)

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 60-66

چکیده
  بادهاى شدید تحت عنوان توفان نام گذارى شده‏ اند که به شکل ‏هاى متفاوتى و با سرعت زیاد براى مدت کوتاهى مى ‏وزند و معمولاً با هواى ناپایدار همراه هستند. اگر هواى ناپایدار رطوبت داشته باشد توفان رعد و برق (تندرى) و اگر خشک باشد توفان گردوخاک ایجاد مى‏شود (علیجانى، 1379). عمده توفان‏هاى تندرى در تمام ایستگاه هاى استان همدان در فصل بهار ...  بیشتر

تحلیل زمانى مکانى رژیم بارندگى شمال غرب ایران

هوشنگ قائمی؛ حسن لشکری؛ طیبه نامداریان

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 69-74

چکیده
  شناخت رژیم بارش کشور و پراکندگى مکانى و زمانى آن مى‏ تواند زمینه بهترى براى برنامه‏ ریزى مناسب در جهت مقابله با خسارات و کاهش اثرات نابهنجارى‏ هاى منابع آب باشد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین شاخص ‏هاى مکانى و زمانى بارش و تغییرات آن از داده‏ه اى ماهیانه و سالیانه 22 ایستگاه سینوپتیک در طى دوره آمارى (2005-1986) استفاده شده است. (جدول ...  بیشتر

جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی

حسن لشکری؛ رضا داوری

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1383، ، صفحه 21-25

چکیده
  استان آذربایجان غربی با توجیه به موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه ­های جوی حاکم در طول بخش عمده­ ای از سال از آب و هوای سرد تا نیمه سرد برخوردار است. بطوری که در 5 تا 8 ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد تا خنک در پهنه استان حکفرما می­ باشد. به دلیل اولویت اصلی در طراحی کلی ساختمان­ه ا، مسئله دریافت حداکثر انرژی تابشی در محیط­ ...  بیشتر