دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بهینه سازی جایابی شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی سراسری و مدل سنجش احتمالی

میثم ارگانی؛ فرید کریمی پور؛ فاطمه مافی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31468

چکیده
  در سال های اخیر، شبکه­ های حسگر بیسیم[1] در کاربردهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته ­اند. یکی از مسائل مهم مورد مطالعه در این شبکه­ ها، جایابی[2]  بهینه حسگرها به منظور دستیابی به بیشینه­ ی مقدار پوشش[3]  است. از این رو، در اکثر تحقیقات برای رسیدن به پوشش حداکثر از الگوریتم­ های بهینه­ سازی استفاده شده است. در یک رده­ بندی ...  بیشتر

بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار

نرگس فتح الهی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ عباس بحرودی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31470

چکیده
  تولید از مخازن هیدروکربوری، سبب افت فشار منفذی در این مخازن می‌شود. این افت فشار، تنش ناشی از رسوبات روباره‌ی سنگ مخزن را که پیش از عملیات برداشت، توسط فشار سیال داخل مخزن و سنگ‌های پوششی کنترل می‌شد افزایش داده و موجب تراکم محیط متخلخل اطراف می‌شود. در صورتی که میزان تراکم مخزن از حدی فراتر رود، سنگ‌های روباره در اثر وزن خود شروع ...  بیشتر

پایش، بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی/پوشش زمین با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31471

چکیده
  پایش و مدیریت بهینه منابع طبیعی نیازمند اطلاعات به هنگام و صحیح است. تغییرات در پوشش زمین که در سطوح مختلف فضایی و در دوره‌­های زمانی متفاوت رخ می‌­دهد، بیان­گر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین می‌باشد.در این راستا نقشه‌­هایکاربری/ پوشش زمین از مهم­ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

حسین عساکره؛ حدیث کیانی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31472

چکیده
  افزایش گرمایش جهانی به عنوان یکی از مسائل عمده جهانی در قرن حاضر مطرح است. به همین دلیل بررسی و ارزیابی روند آن برای انسان اهمیت دارد، از این رو شبیه‌سازی این متغیر اقلیمی ‌برای درک آینده بشر می‌­تواند راهگشا باشد. روش‌های مختلفی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی‌وجود دارد که معتبرترین آن‌ها استفاده از داده‌های مدل ...  بیشتر

قابلیت سنجی اقلیمی به منظوراحداث نیروگاه های برق خورشیدی در استان فارس به روش Fuzzy overlay و AHP با استفاده از GIS

علی اصغر عبدالهی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 63-73

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31473

چکیده
  انرژی‌های تجدیدپذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از انرژی‌های طبیعی و قابل دسترس به وجود می‌آیند. ضرورت سالم نگهداشتن محیط زیست ضرورت استفاده از انرژی‌های پایدار بخصوص انرژی خورشیدی را برای احداث نیروگاه‌ها مشخص می‌نماید. گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی مکان‌یابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی درحد مطلوب و ...  بیشتر

مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور

مهدی نجفی علمداری؛ مسعود ترابی ازاد؛ علی حکیمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31474

چکیده
  در این تحقیق مدل جدید توپوگرافی متوسط دینامیک با نام انتخابی MDT_IAU_TN_2014 ارائه می‌شود. همچنین بردارهای سرعت جریان‌های دائمی سطحی درشبکه‌ای با ابعاد 2 دقیقه در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند محاسبه گردیده است. این مدل با استفاده از سطح متوسط دریا‌های به دست آمده از 6 ماهواره ارتفاع سنجی (توپکس پوزیدن، جیسون 1و2، ای.ار.اس ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران

تقی طاوسی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 85-96

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31475

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در گستره غرب و شمال غرب ایران است. به منظور طبقه بندی آب و هوا، بررسی تغییرات مقدار بارندگی، ضریب خشکی در پهنه‌های آب و هوای غرب و شمال غرب ایران از آزمون معناداری من کندال و شاخص برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) استفاده شده است. در این راستا، عناصر آب و هوایی دما و بارندگی ...  بیشتر

تخمین پتانسیل سقف های ساختمانی جهت استفاده ی سیستم های فتوولتائیک در مناطق شهری و توسعه ی آن در سیستم های اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب - مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز

کاظم رنگزن؛ نازنین قنبری؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31476

چکیده
  امروزهانرژی­هاینوبهرغمناشناختهماندن،بهسرعتدرحالگسترشونفوذهستندوغفلتازآنها،غیرقابلجبرانخواهدبود. خورشیدبه عنوانبزرگ­ترینمنبعانرژیجهانبهشمارمی­‌رودکهبه گونه‌­هایمختلفامکانبهره‌گیریازآنوجوددارد. در این مطالعه مدلسازی میزان دریافت تابش خورشید بر اساس موقعیت جغرافیایی و با بهره‌گیری از رویکردهای نوین مطالعاتی ...  بیشتر

تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ

آرش زندکریمی؛ داود مختاری؛ شیدا زندکریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31479

چکیده
  در راستای برداشت دقیق دادههای بارش به عنوان مهمترین ورودی مدلسازی‌های هیدرولوژیکی، شبکه‌ی باران‌سنجی نقش اساسی را ایفا می‌کند. با طراحی شبکه‌ی بارانسنجی بهینه می‌توان با حداقل هزینه و عدم اطمینان داده‌های بارش را برداشت نمود. به منظور بهینه‌یابی ایستگاه‌های باران‌سنجی روش‌های متفاوتی ارایه شده که در این میان روش‌های زمین ...  بیشتر

بازنگری در تعیین دمای پایه آسایش حرارتی مناطق اقلیمی متفاوت ایران به منظور محاسبه شاخص درجه- روز مورد نیاز سرمایشی و گرمایشی

عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن؛ اسمعیل شاهکویی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31481

چکیده
  یکی از شاخص‌های کاربردی در تعیین انرژی مورد نیاز جهت تأمین آسایش اقلیمی شاخص درجه-روز می‌باشد.در ایران غالباً دمای 18 درجه سلسیوس جهت محاسبه HDD و 24 درجه را به منظور محاسبه CDD استفاده می‌کنند. حال آنکه تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران باعث می‌شود تا دماهای مبنای جدیدی جهت محاسبه HDD و CDD پیشنهاد گردد. در پژوهش حاضر جهت تعیین آستانه‌های دمایی ...  بیشتر

بررسی شوری آب و خاک و ارتباط آن با پستی و بلندی های سطح زمین با استفاده از مدل فازی در محیط GIS - مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاخ دارنگون در غرب شیراز

مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 145-157

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31482

چکیده
  افزایش جمعیت، کاهش منابع آب، کاهش منابع غذایی، خشکسالی و آلودگی آب و خاک در بسیاری از مناطق کره زمین منجر به مشکلات فراوانی شده است. با توجه به اهمیت کیفیت آب زیر زمینی و خاک در حوضه‌های آبخیز مختلف از جمله شمال غرب استان فارس، هدف این مطالعه بررسی کیفیت آب و خاک از نظر هدایت الکتریکی (شوری)برای کشت گیاه گندم با استفاده از روش فازی و ...  بیشتر

ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS

محمد جعفری؛ محمد سلمانی مقدم

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 159-170

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31483

چکیده
  درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت‌ها برای نیل به توسعه پایدار محسوب می‌شود. استان اردبیل یکی از مناطق زیبای گردشگری شمال غرب کشور ما است که در چهار فصل سال مورد توجه گردشگران بسیار است. این استان از قابلیت‌ها وتوانمندی‌های زیادی برای ایجاد و توسعه گردشگری برخوردار است. یکی از نیاز‌های ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده شهری در راستای کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله - مطالعه موردی: منطقه 5 اصفهان

محسن سقایی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31485

چکیده
  گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل‌گیری بافت‌های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری‌های شهری به نواحی جدید گردیده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت‌های قدیمی شهرها که نقطه‌ی جوشش اصلی یک شهر و نشان دهنده‌ی هویت آن شهر می‌باشد، کارکرد و حیات اجتماعی- اقتصادی ...  بیشتر

ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری - مطالعه موردی: شهر ارومیه

سعید ملکی؛ علی شجاعیان؛ قاسم فرهمند

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 183-197

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31488

چکیده
  رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی از عوامل مؤثر بر افزایش دمای هوا در نواحی شهری هستند که موجب ایجاد جزیره حرارتی برروی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می‌شوند و اثرات ناشی از آن می‌تواند نقشی اساسی و مهم درکیفیت هوا داشته و به‌تبع آن، سلامت عمومی ایفا نماید. این پدیده به‌ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر مشهود است. هدف این تحقیق، پی بردن به تفاوت ...  بیشتر

بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 199-217

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31492

چکیده
  در این پژوهش، روند نوسان‌های زمانی عنصر بارش در طیف‌های ارتفاعی سراسر ایران‌زمین موردبررسیقرارگرفت. بدینمنظورازداده‌های122 ایستگاههواشناسیکشوردردوره (2012-1992) استفاده‌ شده است. ابتدا تمام این 122 ایستگاه در طیف­‌های ارتفاعی کمتر از 500 متر، 500 تا 1000، 1000 تا 1500 و بیش از 1500 متر تقسیم شدندو در ادامهبابه­ کارگیریآزمونغیرپارامتریمن-کندال،وجود ...  بیشتر

مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای - مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان

بهاره حاجی زاده وادقانی؛ جهانبخش بالیست؛ سعید کریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، صفحه 219-232

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31496

چکیده
  ازتبعات رشد جمعیت در ایران وسعت‌‌یافتن سطوح انواع کاربری‌‌های شهری و مسکونی و صنعتی می‌باشد که به ضرر اراضی کشاوررزی است. فرآیند مکان‌یابی مناسب برای تخصیص زمین به کاربری‌های مناسب، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی که طی آن بتوان برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کرد. هدف از انجام این پژوهش یافتن چهارچوبی مناسب و علمی برای شناسایی ...  بیشتر