دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل ها و ارتباط آن با منابع زمین گرمایی بااستفاده از داده های حرارتی لندست 8 - مطالعه موردی:گسل های شهداد و نایبند

یاسین کاظمی؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه؛ بهرام بهرام بیگی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32329

چکیده
  سنجش از دور حرارتی، با فراهم آوردن قابلیت محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقش مهمی در مطالعات محیط زیستی از جمله مطالعات اقلیمی، شناسایی گسل‌های پنهان و یا در مواردی پی جویی منابع زمین گرمایی ایفا می‌کند. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از باند‌های حرارتی ماهواره لندست 8، دمای سطح زمین در لحظه ...  بیشتر

اندازه گیری زمینه - آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم MOPSO و نظریه فازی

بهنام تشیع؛ محمد شریف

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32330

چکیده
  در سال‌های اخیر، مطالعه رفتار اشیاء نقطه‌ای و تجزیه و تحلیل خطوط‌سیر آن‌ها در علوم مختلف، بویژه در علوم اطلاعات مکانی[1]، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مطالعاتمذکوربه درک صحیح الگوهای رفتاری-حرکتی این اشیاء کمک شایانی می‌کنند. نحوه حرکت اشیاء تا حد زیادی متأثر از زمینه‌ای است که حرکت در آن صورت می‌پذیرد. به همین دلیل،تحلیل ...  بیشتر

شناسائی و اولویت بندی چالش های اشتراک گذاری داده و اطلاعات مکانی

علی کلانتری اسکوئی؛ مهدی صابر خوشه مهر

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32331

چکیده
  اشتراک‌گذاری از موضوعات کلیدی در موفقیت زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) محسوب می‌شود. در سایه اشتراک‌گذاری از دوباره‌کاری‌ها در تولید و جمع‌آوری داده و اطلاعات مکانی توسط سازمان‌های مختلف جلوگیری شده، هزینه‌ها کاهش یافته و از قابلیت‌های داده و اطلاعات مکانی در راستای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مؤثری استفاده به عمل ...  بیشتر

محاسبه و ارزیابی تبخیر در دریاچه پشت سدها با استفاده از مدل تبخیر و تعرق SEBAL - مطالعه موردی: سدامیرکبیر

سعیده زمانی؛ مجید رحیم‌زادگان

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32332

چکیده
  تبخیر از دریاچه پشت سدها و دریاچه‌های آب شیرین از جمله روش‌های هدررفت منابع آب است. به همین دلیل اندازه‌گیری مقدار تبخیر از سطح پهنه‌های آب شیرین اهمیت بسیاری در مدیریت منابع آب دارد. روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری تبخیر-تعرق ارائه شده که از جمله آن‌ها الگوریتم توازن انرژی در سطح (SEBAL) است که می‌تواند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر

طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه برای گردشگران - مطالعه موردی: شهرمراغه

اکبر مرادی؛ محمدرضا ملک

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32333

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری و جذب گردشگر به‌عنوان یکی از منابع اقتصادی در کشورهایی باسابقه‌ی فرهنگی و تاریخی از جمله ایران، مورد توجه بسیار قرارگرفته است. گردشگران نیاز به اطلاعات ساختار یافته‌ای دارند که در هرلحظه و هر مکان در دسترسشان باشد. این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند که موقعیت خود را نسبت به مکانی که به ‌احتمال ‌زیاد برای آن‌ها ...  بیشتر

روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا

محسن بختیاری؛ علی درویشی بلورانی؛ عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ کاظم رنگزن

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32334

چکیده
  سنجش از دور عرصه‌ی نوینی را در پایش و مدلسازی متغیرها و پارامترهای محیطی، در سطوحی متفاوت گشوده است به طوری که می‌تواند به عنوان یک زمینه‌ تحقیقاتی و عملیاتی مناسب برای پیش‌بینی و مقابله با اثرات مخرب بحران‌های زیست محیطی، قلمداد گردد. در این میان، قابلیت‌های سنجنده‌یMODIS به لحاظ ارائه محصولات متنوع جهت تخمین پارامترهای محیطی، ...  بیشتر

پهنه بندی آسیب پذیری نقاط لرزه خیز استان های ایران بر اساس تغییرات دمایی و رخداد­های لرزه ­ای با استفاده از تصاویرمودیسMOD11A1وGIS

حیدر لطفی؛ حسین موسی زاده

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32335

چکیده
  زلزله از پدیدهای طبیعی است که در طول تاریخ حیات بشر همواره انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده است.زمین لرزه، لرزش و جنبش شدید و یا خفیف قشر کره زمین است که به نقصان درجه حرارت مواد مرکزی و ایجاد چین خوردگی و فشار منجرشده و یا در اثر انفجارهای آتشفشانی بوقوع می‌پیوندد. لذا مسئولان ...  بیشتر

طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری

زهرا بهاری سجهرودی؛ رضا آقاطاهر؛ محسن جعفری

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 119-128

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32336

چکیده
  زبری زمین متغیر مهمی است که در علوم نجوم و زمین استفاده می‌شود. تعریف منحصربه فردی برای آن وجود ندارد. آن را می‌توان متغیری جهت بیان تغییرپذیری سطح زمین در یک مقیاس معین تعریف نمود. محاسبه­‌ی زبری از اهمیت زیادی برخوردار است و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد.  بررسی کیفی قسمت‌های مختلف یک محدوده‌ای از زمین از نظر زبری ...  بیشتر

بررسی تأثیر شبکه­ های آبیاری سدکرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای - مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس

کامران کریمی؛ غلامرضا زهتابیان؛ مرزبان فرامرزی؛ حسن خسروی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32337

چکیده
  دردهه‌هایاخیر،تغییراتسریعکاربریاراضیبه ویژه در مناطق دارای اکوسیستم حساس باپیامدتخریبمنابعطبیعی همراه بوده است. متأسفانهبخشمهمیازاینتغییرات، غیراصولیوخارجازبرنامه‌ بودهکهاطلاعازاینتغییرات برای برنامه‌ریزان اهمیت بسزایی دارد. دراین مطالعهتغییراتپوششاراضیدر دو دورة قبل و بعد از بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری سد کرخه ...  بیشتر

مقایسه برآورد نرخ و حجم رسوبگذاری در کانال دسترسی بندرامام خمینی (ره) با استفاده از روش های هیدروگرافی،تئوری بایکر و مدل سازی توسط مایک21

امیرمهدی امامی زاده مهابادی؛ کامران لاری؛ مجتبی ذوالجودی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 141-152

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32338

چکیده
  رسوب‌گذاری در کانال‌های دسترسی بنادر یک مشکل عمده برای مسئولان بندر و همچنین شناورهایی است که در این کانال‌ها تردد می‌نمایند.این پدیده علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بندر، خطراتی را در این بخش حیاتی از بندر برای شناورها بوجود می‌آورد. در این تحقیق به بررسی و برآورد نرخ و حجم رسوب‌گذاری در کانال دسترسی بندر امام خمینی‌(ره) بر ...  بیشتر

پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان

مریم ارجمند؛ علیرضا راشکی؛ حسین سرگزی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32339

چکیده
  منطقه جازموریان واقع در جنوب شرقی ایران- بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان ایران، هم‌اکنون به دلیل خشکسالی و سدسازی‌های متعدد، کاملاً خشک و تبدیل به بیابان شده است. این منطقه یکی از مناطق کلیدی تولید گردوغبار کشور است، اما تاکنون مطالعات محدودی در این منطقه بخصوص در زمینه گردوغبار صورت گرفته است. به‌منظور بررسی گردوغبار در ...  بیشتر

بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران

علی اکبر رسولی؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجتبی فخاری واحد

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 169-178

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32340

چکیده
  آذرخش یکی از جذاب‌ترین پدیده‌های آب و هوایی است که هنوز به طور کامل درک نشده استودر انواع ابر به زمین، ابر به ابر و درون ابر رخ می‌دهد. آذرخش نوع ابر به زمین از جمله مهمترین علل مرگ و میر ناشی از عوامل آب و هوایی استوعلاوه بر خسارات مالی، سالانه در حدود 2000 نفر بر اثر این پدیده جان خود را از دست می‌دهند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و GIS در دشت یزد- اردکان

مهدیه سلطانی گردفرامرزی؛ غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 179-199

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32341

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات جهانی اقلیمی در بسیاری از مناطق کشور خصوصاً فلات مرکزی ایران منجر به تشدید پدیده خشکسالی شده است. دشت یزد- اردکان در استان یزد نیز از این امر مستثنی نبوده و تکرار این پدیده منجر به بروز تغییراتی در کیفیت و کمیت منابع آب موجود دشت که عمدتاً چاه‌های آب زیرزمینی هستند؛ گردیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ...  بیشتر

ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP

محسن پورخسروانی؛ سیده الهام موسوی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 201-212

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32342

چکیده
  توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و ویرانی جوامع انسانی می‌انجامد بر مکان گزینی نامناسب نواحی و رشد بی‌برنامه منطبق می‌باشد. رشد بی‌رویه شهرها و خزش مناطق شهری بر بستر طبیعی بدون توجه به خطرات طبیعی لزوم توجه به شناخت شرایط ژئومورفیک منطقه، مخاطرات محیطی و برنامه‌ریزی شهری در تعیین حریم امن و پایدار ...  بیشتر

ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ علی مجنونی توتاخانه

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 213-227

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32343

چکیده
  در کشور ایران مناطق مرزی به دلیل وجود طیف گسترده‌ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل کانون‌های بحران در کشورهای همسایه، لزوم اقدامات و تدابیر مؤثر دفاعی و مقابله با این تهدیدات آشکار است تا از این طریق بتوان ضمن تأمین امنیت، شرایط را جهت رشد و توسعه اقتصادی روستاهای فراهم ساخت. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار فضایی سکونتگاه‌های ...  بیشتر

شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن

علیرضا دربان آستانه؛ سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، صفحه 229-239

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32344

چکیده
  گردشگری دریایی یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین شاخه‌های گردشگری به شمار می‌آید که در دهه‌های اخیر رونق بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. در این میان کشور ایران با وجود برخورداری از مرزهای ساحلی وسیع در شمال و جنوب تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری دریایی به گردشگران ارائه ...  بیشتر