دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار به منظور تعیین ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله بر مبنای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هایتی

فائزه اسلامی‌زاده؛ حیدر راستی ویس

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33546

چکیده
  با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشورها را دچار وقفه نماید. پس از وقوع زلزله، مدیران بحران برای به حداقل رساندن خسارات، اعم از جانی و مالی، به اطلاعات سریع از منطقه آسیب دیده نیاز دارند. یکی از اطلاعاتی که می تواند در امدادرسانی سریع و صحیح ...  بیشتر

پیاد ه سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران

مهدی خوش برش ماسوله؛ سعید صادقیان

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33549

چکیده
  امروزه به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی، بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا با موضوع کمبود زمین برای ساخت وساز و همچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و مسئولین شهرها برای مقابله با این مشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند، بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید مدل سه  بعدی کاداستر شهری جهت بهبود وضعیت مدیریت املاک ...  بیشتر

تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 41-48

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33550

چکیده
  ایران کشوری است با تعداد روزهای آفتابی زیاد که از نظر مقدار دریافت انرژی تابشی خورشید در شمار مناسب ترین کشورهای جهان محسوب م یشود. به دلیل محدود بودن انرژی های فسیلی و صرف هجویی برای نسل های آتی بایستی به دنبال جایگزینی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی بود. رویکردهای متعددی جهت محاسبة رخدادهای تابشی خورشیدی به ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ دراستان کردستان - مطالعه موردی: شهرستان مریوان

سعدی محمدی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33561

چکیده
  به واقع،    آثار باقی مانده    از  جنگ این پتانسیل  را  دارند    که    با  جذب گردشگران و   توسعه    گردشگری  زمینه    ساز بازسازی    اقتصادی- اجتماعی  مناطق    مرزی که  بیشترین  آسیب ها  و   خسارت    ها  را  از  جنگ متحمل    شده ...  بیشتر

پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

غلامرضا لطیفی؛ سینا شهیدی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33562

چکیده
  آمایش دفاع شهری فرآیندی است که از طریق بازسازماندهی فضایی یک شهر سعی در کاهش آسی بپذیری و افزایش پایداری و تاب آوری پدافندی آن در برابر حملات خصمانه دشمن دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به پهنه بندی عرصه های جغرافیایی مختلف کلانشهر تهران در قالب طبقاتی همگن از نظر آسیب پذیری دفاع غیرعامل پرداخته است. بدین منظور با مطالعه پژوهش های پیشین ...  بیشتر

گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی- مکانی با استفاده از رویکرد فازی

بهرام چوبین؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد؛ آرش ملکیان

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33563

چکیده
  مدیریت آبخیزها نیازمند درک شرایط آبخیزها در حوضه های دارای آمار و فاقد آمار است. شناسایی زیرحوضه های همگن ب همنظور اجرای هماهنگ عملیات آبخیزداری و کنترل سیلاب و نیز اولویت دادن به زیرحوضه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش به منظور خوشه بندی زیرحوضه های آبخیز کرخه از شاخص های مکانی و فیزیکی (شامل خصوصیات توپوگرافی، مورفولوژیکی، ...  بیشتر

تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS

فائزه سلیمانی وسطی کلایی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 99-111

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33564

چکیده
  دمای سطح زمین و گسیلندگی دو ویژگی فیزیکی مهم از سطح زمین هستند. محاسبه دمای سطح زمین اهمیت زیادی در مطالعات محیطی، هواشناسی، بررسی تبخیر و تعرق و فعل و انفعالات بین زمین و جو دارد .در سالیان اخیر تصاویر ابرطیفی حرارتی به دلیل دارا بودن تعداد زیاد باندهای حرارتی در مقایسه با تصاویر فراطیفی، به یک ابزار قدرتمند برای تخمین دمای سطح زمین ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33565

چکیده
  زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرایط مختلف محیطی، اجتماعی اقتصادی، زیرساختی، بهداشتی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی شکل می‌ گیرد. حاصل این تعامل، کیفیت زندگی شهری را شکل می ‌دهد. به طور کلی کیفیت زندگی با دو دیدگاه عینی[1] و ذهنی[2] ارزیابی شده است.  تحقیقات انجام شده در این زمینه عمدتا در قالب مطالعات اجتماعی و در مقیاس‌ های جغرافیایی ...  بیشتر

ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ انور مرادی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33566

چکیده
  با توجه به جایگاه و اهمیت ژئوتوریسم در توسعه مناطق، در پژوهش حاضر20 ژئوسایت از دو شهرستان واقع در شرق استان کردستان (شهرستان  های قروه و بیجار) انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته  اند. این تحقیق از نوع کاربردی و بر مبنای روش  های توصیفی- تحلیلی و نرم  افزاری استوار است. ب همنظور ارزیابی ژئوسای ت ها از دو روش کامنسکو و فاسیلاس ...  بیشتر

بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتفاع سنجی ماهواره ای

حمیدرضا دسترنج؛ فرخ توکلی؛ علی سلطانپور

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 149-163

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33569

چکیده
  بحران خشک شدن دریاچه ارومیه با وسعتی حدود نیم میلیون هکتار به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران، با توجه به تبعات آن، تبدیل به یک مسئله ملی شده است. بررسی تغییرات سطح و حجم آب دریاچه ها به منظور حفاظت آن ها در سال های اخیر در بین کشورها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در این تحقیق از تصاویر ماهواره  ای  Landsat در دوره 40 ساله مساحت دریاچه ...  بیشتر

استفاده ازGIS درارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان

عبدالرضا کاظمی نیا؛ صدیقه میمندی پاریزی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 165-177

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33570

چکیده
  نظر به اینکه صنعت گردشگری در برخی کشورها سومین اقتصاد پویا و درحال توسعه پس از صنایع نفت وخودرو محسوب م یشود وسازمان توسعه وهمکاری جهانی این صنعت را پس از بانکداری دومین بخش خدمات در تجارت معرفی نموده است، بنابراین برنامه ریزی برای پیشرفت این صنعت در هر منطقه جهت رونق اقتصادی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. صنعت گردشگری و اطلاعات ...  بیشتر

ارائه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی (GLDAS-SMDI) درمحدوده ایران مرکزی

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 179-191

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33574

چکیده
  در سال  های اخیر مقوله خشکسالی به یک معضل جهانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان تبدیل شده است. بدون شک شناسایی و پایش خشکسالی را می  توان گامی مهم در جهت مبارزه و کاهش خسارات ناشی از آن دانست. رطوبت خاک و تغییرات زمانی و مکانی آن یکی از مهمترین متغیرهای محیطی است که به دلیل اندازه  گیری  های دشوار، پرهزینه و وق تگیر میدانی، ...  بیشتر

تحلیل و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک مناطق شمال کشور با استفاده از فرایند تحلیل شبکه مطالعه موردی: استان گیلان

پیام جعفری؛ سمیه سادات شاه زیدی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 193-208

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33575

چکیده
  امروزه شهرها، در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند، این مخاطرات که آسیب های جانی و مالی بسیاری با خود به همراه دارند نیازمند اقدامات فوری و پیشگیرانه می باشند. بر مبنای برنامه استراتژیک بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل متحد، کلیه مخاطرات دارای دو منشأ طبیعی و فعالیت های انسانی می باشد. استان ...  بیشتر

مد ل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری - مطالعه موردی: شهرقائم شهر

کاوه جعفرزاده؛ غلامرضا سبزقبایی؛ شهرام یوسفی؛ ستار سلطانیان

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 209-222

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33577

چکیده
  تغییرات ساختار شهری همواره یکی از مهم ترین عواملی بوده که انسان از طریق آن محیط زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به نقش محیط  زیست در زندگی بشر، باید اطلاع دقیقی از چگونگی تغییر محیط  زیست و روند تغییرات آن ها به دست آید. با پیش  بینی تغییرات ساختار شهری، می  توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات را ...  بیشتر

تحلیل ‌و‌ سنجش‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد

حبیب الله سهامی؛ سودابه پاپی؛ ناهید خسروی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33578

چکیده
  بافت فرسوده در شهرها یکی از آسیب پذیرترین بخش ها دربرابر سوانح طبیعی از جمله زمین لرزه می باشد. ساختمان های واقع در این بافت ها به علت قدمت زیاد از مقاومت کافی برخوردار نبوده و لزوم  سنجش میزان آسیب پذیری و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن ها را در برابر زمین لرزه در اولویت قرار داده است . هدف اصلی این مقاله، تحلیل و سنجش آسیب ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ شهاب شفیعی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33581

چکیده
  دراین پژوهش یکی ازسنگین ­ترین و فراگیرترین بارش های استان کرمانشاه (روزهای 27 تا 30 اکتبر 2015)  با هدف شناخت سازوکارهای مؤثر بر رخداد اینگونه رویدادهای فرین بررسی شد.جهت بررسی شرایط همدید و ترمودینامیک این پدیده داده ‌های روزانه بارش روزهای  25 تا 31 اکتبر 2015استخراج و به منظور شناخت چگونگی ورود سیستم‌ های سینوپتیک به منطقه از متغیرهای ...  بیشتر