دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابی توابع نگاشت با استفاده از ردیابی اشعه سه بعدی

حمید اکبری؛ وهاب نفیسی؛ جمال عسگری

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34612

چکیده
  تروپوسفر لایه‌ای از اتمسفر است که از گازهای خشک و بخار آب تشکیل شده است که باعث تأخیر در زمان انتشار امواج الکترومغناطیس و در نتیجه خطا در تعیین موقعیت دقیق می‌شود. این تأثیر به طور خاص برای تکنیک‌های ژئودزی فضایی بسیار بحرانی تلقی می‌شود. برای مدل سازی این خطا روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله مطرح‌ترین آنها می‌توان به ...  بیشتر

طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص محیط برای موقعیت یابی بدون مرز

محسن مهرابی نژاد؛ محمدرضا ملک

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34613

چکیده
  امروزه خدمات مکان- مبنا یکی از برنامه‌های پرکاربرد در ابزار همراه است؛ اما دو مانع وجود دارد که خدمات مکان- مبنا نتواند از تمام پتانسیل خود استفاده کند. اول اینکه موقعیت مکانی افراد در تمام نقاط قابل‌دسترس نیست. مانع دوم عدم وجود سرویس یکپارچه برای تعیین موقعیت می‌باشد. مانع دوم که همان عدم وجود سرویس یکپارچه برای تعیین موقعیت است ...  بیشتر

بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند

شراره پور ابراهیم؛ مهرداد هادی پور؛ مهدی مردیان؛ امیر انصاری

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34614

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر صنایع نفتی محدوده دشت شازند بر تغییرات مکانی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته شد. هدف این پژوهش شناسایی محدوده تأثیرپذیر و عوامل مؤثر در آلودگی است تا پهنه مناسب تأمین آب شرب و کشاورزی را از نظر کیفی در محدوده مطالعاتی شناسایی نمود. بدین منظور با نمونه‌برداری ...  بیشتر

تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم

منوچهر فرج زاده اصل؛ محسن احدنژاد؛ هادی تاریقلی زاده

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34617

چکیده
  با توجه به ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری و نیاز به سرعت عمل بیشتر در شناسایی مساکن آسیب دیده، در این میان سنجش ازدور و تصاویر ماهواره‌ای به دلیل ویژگی‌های خود، همچون اشراف کلی بر پدیده‌ها و منابع زمین و ثبت ویژگی‌های پدیده‌ها در دوره‌های زمانی مختلف در طیف‌های الکترومغناطیسی گسترده، توسط سنجنده‌ها، ابزاری ...  بیشتر

تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری

مهرداد بیجندی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34620

چکیده
  چگونگی رشد و گسترش شهرها همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در برنامه‌ریزی شهری بوده و تاکنون مدل‌های متعددی در خصوص رشد شهری ارائه شده است. هر چند بسیاری از این مدل‌ها روش تحقیق و یا فرضیات متفاوتی دارند ولی در یک نگاه عام می‌توان گفت این مدل‌ها تا به امروز اهداف مشترکی را دنبال کرده‌اند که همان ارائه درک بهتر از چگونگی تحولات ...  بیشتر

پهنه بندی و تحلیل فضایی حساسیت مخاطرات چهارگانه محیطی زمین لغزش، سیل، زلزله و فرونشست موردپژوهی: مناطق 22 گانه شهر تهران

زهره فنی؛ سید محمدرضا قشمی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 77-89

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34621

چکیده
  رفتارهای طبیعی محیط زندگی بشر در جایی که سکونتگاه‌ها بدون شناخت و مطالعه‌ این رفتارها احداث شده، مخاطرات نام گرفته‌اند. شهر و توسعه‌‌ زیرساخت‌های آن در تأمین امنیت و نیازهای گوناگون بشری از کلیدی‌ترین محورهای توسعه زندگی اجتماعی است. از سوی دیگر مطالعه‌ انتزاعی رفتارهای طبیعت در قالب بررسی سیل، زلزله، زمین‌لغزش و فرونشست همواره ...  بیشتر

مکانیابی دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه

نصرت مرادی؛ میرنجف موسوی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34622

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان‌های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان‌های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله‌ای مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از تصاویرسنتینل-1 و تکنیک تداخل سنجی راداری

محمدامین قنادی؛ حمید عنایتی؛ الهه خصالی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34623

چکیده
  امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت بحث تولید مدل ارتفاعی رقومی زمین از تمام نقاط کشور، می‌توان به لزوم استفاده هرچه بیشتر از سنجش از دور ماهواره‌ای پی برد. یکی از ارکان اصلی سنجش از دور ماهواره‌ای، سنجش از دور راداری می‌باشد. در سال‌های اخیر پروژه‌های فضایی بسیاری، اخذ اطلاعات از سطح کره زمین را آغاز کرده‌اند که آخرین آنها پروژه ...  بیشتر

تعیین مناطق تحت پوشش بازالت با استفاده از شاخص استخراج بازالت (BEI) وطبقه بندی تصاویر ماهواره استر

میثم ارگانی؛ امیر رمضانی؛ صادق الیاسی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 123-135

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34624

چکیده
  یکی از کاربردهای مهم علم سنجش از دور در بخش معدن و اکتشاف ذخایر معدنی و برآورد نقاط امید بخش زمینی می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از دانش سنجش از دور به طبقه‌بندی و تفکیک سنگ‌های سطحی موجود در معدن دیرومره پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی مناطق حاوی بازالت مرغوب در سطح می‌باشد. در این راستا از تصاویر ماهواره چند ...  بیشتر

مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز

حمید ابراهیمی؛ علی اکبر رسولی؛ احمد احمدپور

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 137-149

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34625

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی از جمله فرآیند‌های اجتناب‌ناپذیر و محصول واکنش میان عوامل انسانی و طبیعی می‌باشد. داده‌های سنجش از دور و روش‌های نوین در زمینه پردازش تصاویر ماهواره‌ای به طور گسترده‌ای برای تعیین نوع، مقدار و محل تغییر کاربری زمین استفاده می‌گردد. نقشه‌های کاربری اراضی و نقشه‌های پیش‌بینی تغییرات مکانی-زمانی کاربری ...  بیشتر

تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 151-164

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34627

چکیده
  الگوهای جوّی بر تغییرات پوشش گیاهی مؤثرند. اندکی تغییر در عناصر اقلیمی منجر به واکنش سریع گیاه و تغییر در رشد آن می‌شود. هدف این مطالعه تحلیل ارتباط پوشش گیاهی ماه می (انبوه‌ترین ماه به لحاظ پوشش گیاهی) در ایران با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی طی ماه‌های ژانویه تا می است. بدین منظور از داده‌های مقادیر پوشش گیاهی نرمال شده سنجنده ...  بیشتر

ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر شدت های مختلف زلزله مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران

حسین نظم فر؛ سعیده علوی

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 165-181

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34628

چکیده
  زلزله مخرب‌ترین و شایع‌ترین سانحه طبیعی است که از گذشته تاکنون بیشترین آسیب جانی و مالی را بر شهرهای ایران وارد نموده است. منطقه 9 شهرداری تهران به دلیل فرسودگی شدید بافت مسکونی، نزدیکی به گسل شمال تهران و وجود کاربری‌های صنعتی، منطقه‌ای با آسیب‌پذیری بالا در برابر زلزله است. ضروریست جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله در این منطقه قبل ...  بیشتر

مسیریابی چند هدفه خطوط انتقال نیرو بر مبنای معیارهای زیست­ محیطی، دسترسی و اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان ساری

نازیلا محمدی؛ مهدی چابک

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34629

چکیده
  درمسأله مسیریابی خطوط انتقال نیرو عوامل فنی،اقتصادی،زیست­‌محیطی واجتماعی متعددی دخیل هستند تا بتوان مسیربهینه‌­ای را برای انتقال انرژی طراحی نمود. عوامل مذکور گاهی تأثیرهم­‌راستا وفزاینده داشته ودرمواردی دارای تأثیرغیرهم‌راستا وحتی خلاف جهت هستند. مسیرخط انتقال نیرو،افزون بر اینکه برروی هزینه‌­های نصب،راه­‌اندازی ...  بیشتر

ارزیابی پدیده گرد و غبار و رتبه بندی روش های پیشگیری از آثار آن در استان خوزستان

رضا برنا

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 197-210

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34630

چکیده
  پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات طبیعی است که وقوع آن باعث وارد شدن خسارت‌هایی در زمینه زیست محیطی و بروز یا تشدید بیماری‌های تنفسی و قلبی، ترافیک هوایی و زمینی، گردشگری، کشاورزی و... می‌شود. با توجه به خسارت زیاد این پدیده و احتمال افزایش وقوع آن در سال‌های آتی، لزوم توجه به آن از سوی دولت و اجرای راهکارهای مناسب در این زمینه ضروری ...  بیشتر

تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی- منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران

رضا لحمیان

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 211-224

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34632

چکیده
  مکان گزینی نواحی مستعد احداث پارک‌های طبیعی- منطقه‌ای،ازایده‌های مهم در مدیریت و توسعه مکان‌های جغرافیایی است. این امر نقش مهمی درحفاظت ازمنابع زیست ‌محیطی واقتصادی کشورهای جهان ایفامی‌کند؛به طوری که توسعه آن درهرکشوری نیازمندمدیریت وبرنامه‌ریزی مؤثردراین حوزه است. هدف ازپژوهش حاضر، شناسایی نواحی مستعداحداث پارک‌های طبیعی- ...  بیشتر

ارزیابی جایگاه گردشگری دراقتصادروستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، بخش کومله،شهرستان لنگرود

ناصر رضائی؛ فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده

دوره 27، شماره 108 ، اسفند 1397، صفحه 225-236

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.34633

چکیده
  گردشگری روستایی به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه روستایی وبه منزلةنمادی ازهویت فرهنگی ویکی ازمنابع مهم کسب درآمدواشتغال‌زایی درامربرنامه‌ریزی موردتوجه ویژه است. یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشوراستان گیلان درحوزه جنوبی دریای خزرمی‌باشدکه ازبافت روستایی متنوع وجذابی برخورداراست. پژوهش حاضرکه باهدف ارزیابی جایگاه گردشگری درمتنوع ...  بیشتر