دوره 32 (1402)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
استفاده از الگوریتم­ های یادگیری مولد عمیق به منظور تخمین غلظت ذرات معلق در شهر تهران

حسین باقری؛ محمدحسن زالی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254780

چکیده
  در دهه‌های اخیر، سطح غلظت ذرات معلق در کلان‌شهر تهران افزایش‌­یافته است که این امر، مخاطرات فراوانی را برای محیط‌زیست و سلامت شهروندان به همراه داشته است. یکی از خطرناک‌ترین نوع آلودگی‌ها، آلودگی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5) هست که مدل‌سازی، پایش و پیش‌بینی آن‌ را بسیار حیاتی می‌نماید. برآورد غلظت این ذرات در سطح شهر تهران ...  بیشتر

ارائه روشی مبتنی بر ترکیب و رأی گیری با هدف تحلیل مشاهدات ماهانه ایستگاه های پایش کیفیت هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی: شهرستان اراک

محمدامین قنادی؛ متین شهری

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 23-41

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254781

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش­‌های امروز در دنیا و ایران افزایش آلودگی هوا ناشی از افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و تغییرات اقلیمی است. از این‌رو پایش کیفیت هوای شهرها به‌صورت مستمر امری ضروری به‌نظر می‌رسد. از اصلی‌­ترین تجهیزات پایش آلودگی هوا، ایستگاه‌های زمینی پایش کیفیت هوا می‌باشند. مشاهدات پایش کیفیت هوا با استفاده از ایستگاه‌های ...  بیشتر

ارزیابی مطلوبیت طراحی مسیرهای شهری برای دوچرخه سواری با رویکرد شهر دوستدار دوچرخه - مطالعه موردی: شهر یزد

محمدحسین سرایی؛ شهاب الدین حج فروش

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254782

چکیده
  با توجه به ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسائل شهری، امروزه در شهرهای مختلف دنیا دوچرخه به‌عنوان یک وسیله نقلیه اصلی و پایدار روزبه‌روز موردتوجه بیشتری قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی مطلوبیت طراحی مسیرهای شهری برای دوچرخه‌سواری و رابطة آن با شاخص‌های شهر دوستدار دوچرخه در سطح شهر یزد است. این ...  بیشتر

تخمین مقادیر شن در خاک های استان مازندران با استفاده از فن­اوری سنجش مجاورتی

مجید دانش؛ حسینعلی بهرامی؛ روشنک درویش زاده؛ علی اکبر نوروزی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 63-86

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254783

چکیده
  شن از مهم‌ترین اجزای بافت خاک است که برای عملیات مدل‌سازی زیست‌محیطی و پهنه‌بندی رقومی خاک، باید مورد توجه واقع شود. از آن­جا که این ویژگی، دستخوش تغییرپذیری­‌های مکانی بوده، لذا تشخیص، پهنه‌بندی و پایش آن در مقیاس وسیع و با روش‌های نمونه‌برداری و تحلیل آزمایشگاهی معمول، بسیار هزینه­‌بر و وقت­‌گیر است. با ظهور فناوری مجاورت‌سنجی ...  بیشتر

تحلیل مکان مبنا و چندجانبه نوع کشت بهینه در قطعات مزروعی دشت قیقاج

میلاد علیزاده بدرش؛ فرهاد حسینعلی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254784

چکیده
  تخصیص بهینه منابع آب به کشاورزی مخصوصاً در مناطق خشکی چون ایران امری ضروری است. یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب، تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در پژوهش حاضر، هم خصوصیات فیزیولوژیکی زمین در تناسب کشت مد نظر بوده است و هم جنبه های اقتصادی کشت و هم میزان امکان پذیر بودن کشت هر محصول در هر قطعه زمین از نظر تمایل کشاورزان به ...  بیشتر

PKS: یک روش انتخاب فریم های کلیدی مبتنی بر فتوگرامتری برای سیستم­ های بینایی-اینرسی ساخته شده بر پایه ORB-SLAM3

آرش عظیمی فرد؛ علی حسینی نوه احمدآبادیان

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254785

چکیده
  به‌دلیل پیچیدگی­‌های پردازش فریم برای تعیین موقعیت و تهیه نقشه در الگوریتم‌های ماشین بینایی و فتوگرامتری، روش‌های انتخاب فریم‌های کلیدی به‌منظور افزایش کارایی الگوریتم‌ها معرفی شدند که در عین حفظ دقت و استحکام الگوریتم، حجم پردازش‌­ها را کاهش می‌دهند. یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌های تعیین موقعیت و تهیه نقشه هم‌زمان مبتنی ...  بیشتر

ارزیابی توابع مختلف TIMESAT در بازسازی روند فنولوژی پوشش گیاهی - مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد

لیلا کرمی؛ سید محمد توکلی صبور؛ علی اصغر تراهی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 135-150

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254786

چکیده
  مطالعه روند رشد پوشش گیاهی به‌طور ویژه‌ای برای تحقیقات محیط زیستی مهم است. برآورد پارامترهای فنولوژی پوشش گیاهی به داده‌های زمانی پیوسته NDVI در یک بازه زمانی نیاز دارد. ممکن است در برخی موارد رطوبت خاک، وجود ابر و ذرات معلق بر انرژی بازتابی از پوشش گیاهی اثر بگذارد و منجر به ایجاد تصاویری با داده‌های از دست رفته یا دارای خطا شود. در ...  بیشتر

واکاوی مقدار و فراوانی بارش روزانه­ ی غرب - جنوب غرب ایران در رابطه با فعالیت کم فشار دریای سرخ طی دوره ی آماری 2016-1979

حسین عساکره؛ سکینه خانی تملیه

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254787

چکیده
  بارندگی یک عنصر مهم و تأثیرگذار بر جوامع و فعالیت‌­های انسانی است؛ به‌طوری‌که امروزه رکن اصلی مطالعات در کلیه برنامه‌­ریزی­‌های محیطی و اقتصادی به‌شمار می‌رود. نظر به اهمیت این عنصر اقلیمی، در پژوهش حاضر تلاش شده است که تغییرات مقدار، فراوانی بارش روزانه­‌ی غرب، جنوب‌غرب ایران طی دوره‌ی آماری (2016- 1979) ارزیابی شود. در ...  بیشتر

ارزیابی تغییرات فضایی - زمانی زیرساخت سبز شهری مبتنی بر الگوریتم درخت تصمیم گیری فرآیندهای فضایی - مطالعه موردی: سیمای سرزمین تهران

بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254788

چکیده
  گسترش سریع شهرنشینی به‌همراه تغییرات بی‌رویه در کاربری/پوشش اراضی سیستم سیمای‌سرزمین تهران باعث اختلال در الگوی ترکیب و توزیع زیرساخت‌ سبز شهری شده است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تغییرات فضایی-زمانی الگوی زیرساخت‌ سبز شهری تهران متأثر از فرآیندهای فضایی سیمای‌سرزمین در بازه زمانی 2030-1990 (4 دوره 10ساله) می‌باشد. رویکرد پژوهش حاضر، ...  بیشتر

تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید با استفاده از روش AHP و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید - مطالعه موردی: شهر جدید پردیس

غلام غلامی؛ رحیم سرور؛ علی توکلان

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254789

چکیده
  سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران باهدف مهار رشد بی‌رویه جمعیت و کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ، از سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی از کلان‌شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن می‌باشد. در این تحقیق به‌منظور تعیین ...  بیشتر

برآورد میزان جابه جایی سطح زمین در اثنای زمین لرزه تیرماه 1399 شمال غرب ایران - محدوده مورد مطالعه: شهر قطور

ریحانه مدیرزاده؛ راشد امامی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ عارف رستمی

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 207-219

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254790

چکیده
  زمین‌لرزه فاجعه طبیعی و کشنده است که موجب مرگ و زخمی شدن بسیاری از افراد و امواج تسونامی می‌شود. اگرچه یکی از رایج‌­ترین پدیده­‌های طبیعی است اما توسط بسیاری از مردم به‌عنوان ترسناک‌­ترین و خطرناک‌­ترین مخاطره در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر با پیشرفت سنجش‌ازدور، تداخل‌سنجی راداری به‌عنوان روشی کارآمد و نسبتاً دقیق ...  بیشتر

امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای مناطق خشک - مطالعه موردی : روستاهای شهرستان جوین

هادی سلیمانی مقدم

دوره 31، شماره 122 ، شهریور 1401، صفحه 221-235

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.254791

چکیده
  به‌عنوان یک روند کلی، افزایش تقاضا در استفاده از انرژی در دو بعد کمّی و کیفی همراه با توسعه‌­ی اجتماعی و اقتصادی است. بهره‌­گیری از انرژی‌های نو، سال‌­هاست که پایه انجام تحقیقات گسترده و دستیابی به تکنولوژی­‌های جدید جهانی بوده که باید گفت کشور بزرگ ایران از آن، کم بهره است. انرژی خورشیدی، یکی از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو است. ...  بیشتر