دوره 32 (1402)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارائه یک روش سیستماتیک به منظور شناسایی و نمایش کانون های مکانی و زمانی جرم خیزی - مطالعه موردی: سرقت از منازل

سارا حق بیان؛ بهنام تشیع؛ مهدی مومنی

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252766

چکیده
  بزهکاری مانند دیگر رفتارهای بشر دارای ظرف زمان و مکان است و اعمال مجرمانه می‌توانند در کانون‌های جرم‌خیز در یک مکان و زمان واحد قرار گیرند. هدف این مطالعه، ارائه یک روش سیستماتیک برای شناسایی و نمایش کانون‌های مکانی و زمانی جرم‌خیزی است. این روش، اطلاعات مکانی و زمانی را به‌­گونه‌­ای ترکیب می‌کند تا به‌طور شهودی پروفایل زمانی ...  بیشتر

مدل سازی باقیمانده های عکسی حاصل از مثلث‌بندی هوایی شبکه تصاویر فتوگرامتری پهپاد و ارزیابی آن

ابوالفضل شریفی؛ محمد سعادت سرشت

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252767

چکیده
  کالیبراسیون دوربین رکن مهم هر پروژه فتوگرامتری است. تاکنون مدل‌های اعوجاج متعددی برای کالیبراسیون دوربین متریک به‌کارگرفته شده است مانند مدل براون که حداکثر 12 پارامتر شامل فاصله اصلی، مختصات نقطه اصلی، اعوجاج فیزیکی عکسی شامل اعوجاجات شعاعی، اعوجاجات مماسی و ... را در یک فرآیند سرشکنی باندل، به‌صورت خودکالیبراسیون برآورد می­‌نماید. ...  بیشتر

پیش بینی ضرایب تصحیح کننده چگالی اتمسفری با استفاده از شبکه های عصبی

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ امیر عبدالملکی؛ مسعود دهواری

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252768

چکیده
  امروزه ماهواره‌های مدار پایین نقش مهمی در جمع‌آوری مشاهدات مربوط به زمین و میدان گرانش حاکم بر آن ایفا می‌کنند. عوامل مختلفی بر دقت و صحت مشاهدات این ماهواره‌ها مؤثر هستند. ازجمله‌ی این عوامل، اصطکاک اتمسفری وارد بر ماهواره‌ها است که حتی می‌تواند پس از مدتی کارایی آن‌ها را با چالش مواجه کند. به همین دلیل تلاش‌های گوناگونی درصدد ...  بیشتر

شناسایی تغییرات نظارت نشده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از آنالیز انتخاب ویژگی آماری و بر اساس ادغام روش حد آستانه گذاری دو مقیاسه و روش خوشه بندی سلسله مراتبی بهبودیافته

سارا خانبانی؛ رضا شاه حسینی

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252769

چکیده
  شناسایی تغییرات از تصاویر سنجش از دوری به‌منظور پایش تغییرات مناطق شهری و غیرشهری - مسائل زیست‌محیطی بحث مدیریت بحران و دیگر کاربردها یکی از مسائل مطرح میان متخصصان این حوزه می‌باشد. ارائه روشی مناسب به‌منظور شناسایی تغییرات از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بسیار بالا می‌تواند با چالش‌های زیادی مواجه ‌شود. بسیاری از روش‌های شناسایی ...  بیشتر

کاربرد تکنیک های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل های تجربی در برآورد پتانسیل انرژی تابشی خورشید در شهرستان سیرجان

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ صادق کریمی؛ مینا عزیزی

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 71-91

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252770

چکیده
  انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری و از فاکتورهای ضروری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است. در همین راستا پژوهش حاضر سعی دارد انرژی تابشی خورشید در شهرستان سیرجان را پایش نماید. شهرستان سیرجان به دلیل دارا بودن میانگین تعداد 3230 ساعات آفتابی شامل تعداد 913 ساعت در فصل بهار، 1200ساعت در تابستان، 770 ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS - مطالعه موردی : مناطق 1 و 2 شهر زاهدان

ابوالفضل قنبری؛ صدرا کریم زاده؛ صدیقه ترانه

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252771

چکیده
  کیفیت زندگی میزان توانمندی محیط برای فراهم آوردن و پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه می‌باشد. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی شهرنشینی همچنان دانشمندان را در سراسر جهان به چالش می­‌کشاند. راهبردهای برنامه‌ریزی صحیح شهری کلیدهایی برای ایجاد یک محیط زندگی بهتر برای شهروندان است. پژوهش حاضر به بررسی کیفیت زندگی ...  بیشتر

راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از سیل به کمک سنجش از دور و رویکردهای تلفیقی منطق فازی و مدل سازی عامل مبنا

زهرا رضائی؛ محمدحسن وحیدنیا

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 111-125

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252772

چکیده
  ایران یکی از کشورهایی است که در معرض سوانح طبیعی بسیاری قرار دارد که سیل یکی از جدی‌­ترین آن‌هاست. چگونگی پایش و کنترل سوانح، ارزیابی خسارت و امدادرسانی از مهم‌ترین مشکلات دولت و کارشناسان مدیریت بحران محسوب می‌شوند. در صورت نظارت مستمر قبل از وقوع،  ارزیابی دقیق در حین و بعد از وقوع سانحه، می‌توان از دامنه خسارات و هدررفت ...  بیشتر

بررسی توسعه شهری و تغییرات پوشش اراضی محدوده شهر ابرکوه با استفاده از تلفیق باندهای تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8

فریبا مغانی رحیمی؛ احمد مزیدی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 127-141

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252773

چکیده
  واحد­های پوشش‌اراضی تحت‌­تأثیر رویدادهای طبیعی، عملکردهای انسانی و مسائل اجتماعی- اقتصادی همواره دستخوش تغییر می‌باشند. امروزه رشد مناطق شهری و تأثیر آن بر پوشش‌اراضی در جهان و به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه به یک مسئله مهم زیست­‌محیطی در علوم محیطی و برنامه‌­ریزی شهری تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر

ارزیابی محدوده خدماتی مراکز ورزشی و ارائه الگوی بهینه به منظور مکانیابی مراکز ورزشی - مطالعه موردی: شهر کاشان

آسیه نمازی؛ سید احمد حسینی؛ سهراب امیریان

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252774

چکیده
  در دنیای کنـونی ما به‌ویژه در مناطق شهری، انباشت بیش از پیش جمعیت، محدودیت امکانات تفریحی، فشارهای حاصل از کار روزانه و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، آثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی و رفاهی شهرنشینان برجای می‌گذارد. بنابراین در دسترس بودن مراکز ورزشی برای تمامی ساکنان شهر می‌تواند به‌عنوان عاملی مهم در ...  بیشتر

سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی - مورد مطالعه: شهرستان بابلسر

عامر نیک پور؛ حمید عمونیا؛ ساحله شکری

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 161-175

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252776

چکیده
  پراکنده‌رویی نوعی گسترش افقی است که تحت‌تأثیر عوامل مختلف موجب گسترش شهرها و نواحی پیرامونی آن‌ها می‌شود، و گاه سیاست‌گذاری فضایی را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. پراکنده‌رویی یکی از مسائل اساسی در راه توسعه پایدار شهری در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. رشد شتابان و ناموزون شهری و گسترش کالبدی سریع در قالب رشد بدون برنامه موجب شکل‌گیری ...  بیشتر

بررسی بارش های حدی و نقش رودبادها در آن - مطالعه موردی: جنوب غرب ایران

حسن سینایی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 177-189

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252777

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر رودباد بر بارش‌های حدی و فراگیر جنوب‌غرب ایران انجام شده است. به این منظور، از پایگاه‌های ­داده‌­ای هواشناسی شامل بارش ایستگاه‌های هواشناسی مراکز استان‌ها استفاده شد. ابتدا بارش روزانه 30 ساله (2018-1989) برای 22 ایستگاه­ سینوپتیکی جنوب‌غرب ایران واقع در استان‌های ایلام، خوزستان، فارس، کهگیلویه ...  بیشتر

آشکارسازی و تحلیل روند دمای ایران در تراز 1000 هکتوپاسکال

یوسف علی پور؛ ناصر بیات؛ علی اصانلو

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، صفحه 191-203

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252778

چکیده
  دما از عناصر اساسی شکل‌گیری اقلیم است و تغییرات آن می‌تواند ساختار آب و هوایی هر منطقه‌ای را دگرگون سازد و موجب تغییر در وقوع پدیده‌های حدی نظیر خشکسالی، بارش‌های سنگین و توفان ‌شود. لذا بررسی روند دما در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی بخش بزرگی از تحقیقات اقلیم‌شناسی را به خود اختصاص داده است. این تحقیق به‌منظور آشکارسازی تغییرات ...  بیشتر